មហាសាមគ្គីជនជាតិ ទំនៀមទម្លាប់

28/10/2019 - 16:20

បុណ្យ​កឋិន​របស់​ជន​ជា​តិ​ខ្មែរ​

រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​១​រោចខែ​អស្សុជដល់​ថ្ងៃ​ពេញ​បូណ៌​មីខែ​កត្តិ​ក ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​ណាម​បូ​និយាយ​រួម​ និង​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​និយាយ​ដោយ​ឡែក​ តែ​ងរៀប​ចំ​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​បុណ្យ​កឋិន​ទាន​ជា​ហូរ​ហែ​។​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​២​៩​ថ្ងៃ​នេះ​ វត្ត​នីមួយ​ៗ​តែ​ងកំ​ណត់​យក​ថ្ងៃ​ណាមួយ​ជា​ក់​ស្តែ​ង ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​បុណ្យ​កឋិន​ហើយ​ដង្ហែ​ទៅ​វេរប្រ​គេន​ព្រះ​សង្ឃ​ក្នុង​វត្ត​។​ ពិធី​បុណ្យ​មាន​ទាយ​ក ទាយ​ិកា ពុទ្ធបរិស័ទ​រៀប​ចំ​ដង្ហែ​ ឬ​រួម​គ្នា​ដង្ហែ​ហៅ​ថា​ បុណ្យ​កឋិន​សាម​គ្គី​។​ បុណ្យ​កឋិន​ គឺ​ជា​បុណ្យ​មួយ​ដែល​មាន​តែ​ក្នុង​ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា​ប៉ុណ្ណោះ​ និង​ជា​ទាន​មាន​ចែង​ក្នុង​ផ្លូវ​ព្រះ​វិ​ន័យ​ ហើយ​ជា​កាល​ទាន​ដ៏​ពិសេស​មួយ​មាន​កំ​ណត់​ពេល​វេលា​ច្បាស់​លាស់ ​(២​៩​ថ្ងៃ​)។​ បាន​អា​និសង្សទាំង​អ្នក​ធ្វើ​ផង​ ទាំង​អ្នក​ទទួល ​(បដិគ្គាហកៈ) ពោល​គឺ​ព្រះ​ភិក្ខុសង្ឃ​ដែល​គង់ចាំ​ព្រះ​វស្សា​អស់​ត្រៃមាស​៣​ខែ​ក្នុង​វត្ត​។​ ខាង​ក្រោម​គឺ​ជា​ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​ពិធី​ដង្ហែ​កឋិន​ទាន​ ដែល​អ្នក​យក​ព័ត៌​មាន​កាសែត​កឹង​ធើ​-ភាសា​ខ្មែរ​ ធ្វើ​ការ​កត់​សម្គាល់​នៅ​វត្ត​បឹង​ក្រចាប់​ថ្មី​ ឃុំ​តឹង​ហ៊ឹង   ស្រុក​ឡុង​ភូ   ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​    ដូច​តទៅ​៕ 

    លីធាន​-លីសៀ

ម្ចាស់​ដើម​ទាន​ប្រ​គេន​ត្រៃចីវរដល់​ជំនុំ​សង្ឃ​ ដើម្បី​ក្រាលគ្រង​។​

ក្រោយ​ប្រារព្ធ​ពិធី​ក្នុង​កេហដ្ឋាន​រួច​សាមីដើម​ទាន​ ក៏​រៀប​ចំ​ដង្ហែ​អង្គ​កឋិន​ទៅ​កាន់​វត្ត​ដើម្បី​វេរប្រ​គេន​ដល់​ព្រះ​សង្ឃ​។​

មុន​ពេល​ប្រ​គេន​ត្រៃចីវរដល់​ព្រះ​សង្ឃ​គណៈ​កម្ម​ការ​បុណ្យ​រៀប​ចំ​ដង្ហែ​ទក្សិណ​ជុំ​វិ​ញ​ព្រះ​វិ​ហារ​។​

ពិធី​ដង្ហែ​អង្គ​កឋិន​ទាន​ទៅ​កាន់​វត្ត​ តែ​ងមាន​ក្រុម​ឆៃយុាំ និង​ភ្លេង​ពិណពាទ្យ​អម​ដង្ហែ​ផង​ដែរ​។​​ 

 

ពុទ្ធបរិស័ទ​ម្ចាស់​ដើម​ទាន​ដង្ហែ​សំ​ពត់ត្រៃចីវរទៅ​វេរប្រ​គេន​ដល់​ព្រះ​សង្ឃ​។​

 

មាមីង​ពុទ្ធបរិស័ទ​រៀប​ចំ​ដង្ហែ​អង្គ​កឋិន​ទាន​ មាន​ផ្កា​ស្លាធម៌​ ព្រម​ទាំង​បច័្ចយ ប្រ​គេន​ដល់​ព្រះ​សង្ឃ​និង​សម្រាប់​វត្ត​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ផលានិសង្សទៅ​អនា​គត​ជា​តិ​។​

ចែករំលែកអត្ថបទ