19/08/2019 - 16:41

ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​សិស្ស​ឆ្លង​កាត់​ការ​លំ​បាក​ រៀន​ពូ​កែ​

មូល​ដ្ឋាន​សប្បុ​រស​ធម៌​មិ­ញ​ហៀង  (ក្រុង​កឹងធើ​)  បាន​ចាត់​តាំង​ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​  ១​០​០​ចំ​ណែក​ និង​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ មានស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​១​០​០​ចំ​ណែក​ នៅ​ភូមិ​ចៀងថាំង ឃុំ​តឹង​ហោកើ ខេត្ត​ដុង​ថាប។​ មុខ​សញ្ញា​ទទួល​អំ​ណោយ​គឺ​សិស្ស​មាន​ស្ថានភាព​គ្រួ​សារ​លំ​បាក​ដែល​រស់​នៅ​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​ ហើយ​វិល​មកស្នាក់​នៅ​នឹង​ឃុំ​។​

សម​មិត្ត​ផាម​វ៉ាន់​ហេវ អនុ​លេ​ខា​ប្រចាំ​ការ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ក្រុង​កឹង​ធើ​  ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​សិស្ស​ក្រ​លំ​បាក​ រៀន​ពូកែ​ នៅ​ស្រុក​ធើយ​ឡាយ​ ក្រុង​កឹងធើ​។​

សិស្ស​ទទួល​អំ​ណោយ​ត្រៀម​បម្រុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី​។​

គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ទទួល​អំ​ណោយ​។​

អំ​ណោយ​របស់​សិស្ស​គឺ​សិក្ខូប​ករណ៍​ នំ​លោក​ខែ​ ចង្កៀង​គោ​ម ដើម្បី​លើ​កទឹក​ចិត្ត​ប្អូន​ៗ​ខំរៀន​ឱ្យ​បាន​ល្អ​ពេល​ឈាន​ចូល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី​២​០​១​៩​-២​០​២​០​។​ ចំ​ណែក​អំ​ណោយ​ជូន​គ្រួ​សារក្រី​ក្រ​គឺ​របស់​របរ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ​។​ អំ​ណោយ​ទាំង​អស់​ស​រុប​តម្លៃ​ជាង​៤​៤​លាន​ដុង​ អា​ស្រ័យ​សប្បុរ​ជន​រួម​វិ​ភាគ​ទាន៕                                                                                       

   ហា​ថាញ់-វិ​មាន

ចែករំលែកអត្ថបទ