06/08/2019 - 08:42

ក្រុង​កឹង​ធើ​

ភូមិ​ភាគ​ទាំង​ឡាយ​បាន​ជ្រើស​អង្គ​តំ​ណាង​ពេញ​សិទ្ធិ​១២០​រូប ចូល​រួម​ម​ហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រុង​កឹង​ធើ លើក​ទី​III ឆ្នាំ​២០១៩​

យោង​តាម​គណៈ​ជន​ជាតិ​ក្រុង​កឹង​ធើ​ មាន​ខ័ណ្ឌ​ ស្រុក​ទាំង​៩​របស់​ក្រុង​ បាន​រៀប​ចំ​ម​ហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​លើក​ទី​III​ ឆ្នាំ២០១​៩​ប្រ​កប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ និង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ពិ​ភា​ក្សា​ជ្រើស​រើស​តំ​ណាង​ចូល​រួម​ម​ហា​សន្និ​បាត​ក្រុង​។

 ប្រតិ​​ភូ​ខ័ណ្ឌ​និញ​កេវ បាន​ចូល​រួម​ម​ហា​សន្និ​បាត​លើក​ទី​៣ តំ​ណាង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​វៀត​ណាម​នៅ​ទី​ក្រុង​កឹង​ធើក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៩  បង្ហាញ់​មុខ​ក្នុង​អង្គ​សន្និ​បាត រូបថត៖ ង៉ុកគ្វៀន

 

ឆ្លង​តាម​រយៈ​ម​ហា​សន្និ​បាត​នៅ​ខ័ណ្ឌ​ ស្រុក​ចំ​នួន​៤​ (និញ​កេ​វ​ អូរ​ម៉ូង​ កើ-ដ​ និង​ថើយ​ឡាយ​) និង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ពិ​ភា​ក្សា​នៅ​ខ័ណ្ឌ ស្រុក​ចំ​នួន​៥ (ប៊ិញ​ធ្វី កៃ​រុា​ំង ថូក​ណូក​ ផុង​ដៀង​និង​វិញ​ថាញ់​) បាន​ជ្រើស​អង្គ​​តំ​ណាង​ពេញ​សិទ្ធិ​១២០​រូប​ ចូល​រួម​ម​ហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រុង​កើង​ធើ ​លើក​ទី​III ឆ្នាំ​២០១៩​។ ក្នុង​នោះ ​អ្នក​តំ​ណាង​ជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​៧៣​រូប ជន​ជាតិ​ចិន​៣៨​រូប​ ជន​ជាតិ​តៃ​៣​រូប​ ជន​ជាតិ​មឿង​២២​រូប​ ជន​ជាតិ​​ណុង​២​រូប​ ជន​ជាតិ​ថៃ​១​រូប​ ជន​ជាតិ​អឹង​១​រូប​។ ម​ហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រុង​កឹង​ធើ​ លើក​ទី​ III ឆ្នាំ​២០១៩​ គ្រោង​នឹង​ធ្វើ​នៅ​ចុង​ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ។​

កត់​សម្គាល់​ការ​រួម​ចំ​ណែក​របស់​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​ក្រុង​កឹង​ធើរយៈ​ពេល​កន្លង​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ បាន​ជូន​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​ដល់​សមូ​ហ​ភាព​ចំ​នួន​៥ និង​បុគ្គល​២៥​រូប​។ ក្នុង​នោះ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ជូន​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​ដល់​ស​មូ​ហ​ភាព​ចំ​នួន​២​និង​បុគ្គល​១០​រូប​ នៅ​ម​​ហា​សន្និ​បាត​គំ​រូ​ (ខ័ណ្ឌ​និញ​កេវ​) ក្រៅ​ពី​នោះ ​គឺ​ស​មូ​ហ​ភា​ព​ចំ​នួន​៣និ​ង​បុគ្គល​១៥​រូប​នឹង​ទ​ទួល​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​ក្នុង​ម​ហា​សន្និ​បាត​ក្រុង​។ ខ័ណ្ឌ​ ស្រុក​ បាន​ស្នើ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រជា​ជន​ក្រុង​ ជូន​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​ដល់​សមូ​ហ​ភាព​ចំ​នួន​៤​និង​បុគ្គល​១៤​រូប​។ ក្នុ​ង​នោះ​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​​ជន​ក្រុង​ បាន​ជូន​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​ដល់​បុគ្គល​២​រូប​នៅ​ម​ហា​សន្និ​​បាត​គំ​រូ​ (ខ័ណ្ឌ​និញ​កេវ​) ក្រៅ​ពី​នោះ​ គឺ​ស​មូ​ហ​ភាព​ចំ​នួន​៤​និង​បុគ្គល​១២​រូប​ នឹង​ទ​ទួល​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​ក្នុង​ម​ហា​សន្និ​បាត​ក្រុង​។ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខ័ណ្ឌ ​ស្រុក​ក៏​បាន​ជូន​លិ​ខិត​សរ​សើរ​​ដល់​ស​មូ​ហ​ភាព​ចំ​នួ​ន​២៦​ និង​បុគ្គល​១១៨​រូប​ដែល​ជា​គំ​រូ​លេច​ធ្លោ​ មាន​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​ក្នុង​ការ​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ស្នេ​ហា​ជាតិ​ ក​សាង​ផែន​     ម​ហា​សាម​គ្គី​ក្នុង​ទូ​ទាំង​ជន​ជាតិ​៕ ​

  ថាញ់​ឡុង​ - ថាច់​ធី

 

ចែករំលែកអត្ថបទ