មហាសាមគ្គីជនជាតិ ទំនៀមទម្លាប់

07/05/2019 - 09:26

ភាពអ៊ូអរនៃទិវាបុណ្យវប្បធម៌

បណ្តាជនជាតិវៀតណាមឆ្នាំ២០១៩កាលពីថ្ងៃ១៩ ខែមេសា នៅភូមិវប្បធម៌-ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិវៀតណាម (ដុងម៉ូ សើុងតី ហាណូយ) ក្រសួងវប្បធម៌-កីឡានិងទេសចរណ៍ បានសហការជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងភូមិវប្បធម៌-កីឡានិងទេសចរណ៍ បណ្តាជនជាតិវៀត​​ ណាម រៀបចំពិធីបើកសកម្មភាពវប្បធម៌ អំណរទិវាបុណ្យវប្បធម៌បណ្តាជនជាតិវៀតណាម ឆ្នាំ២០១៩ ជាមួយបធានបទ “ប្រគំតន្រ្តីចម្រុះពណ៌”។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានអត្ថន័យសំខាន់ សំដៅលើកតម្កើងវប្បធម៌ជនជាតិទាំងឡាយដែលមាននៅលើទឹកដីវៀតណាម គូសបញ្ជាក់ទិវាមហាសាមគ្គីជនជាតិនៅគ្រប់តំបន់នៃមាតុភូមិ។ រយៈកាលជាង១០ឆ្នាំកន្លង ជនរួមជាតិ​ ភាគតិចចាប់ពីតំបន់ភ្នំដល់តំបន់វាលរាប ព្រំដែនកោះសមុទ្រជាមួយនឹងទង្វើជាក់ស្តែង រៀបចំសកម្មភាពសម្បូរបែប ដើម្បីលើកតម្កើងទិវាបុណ្យវប្បធម៌ជនជាតិ។

ខាងក្រោមនេះ គឺកម្រងរូបភាពមួយចំនួននៅទិវាបុណ្យវប្បធម៌

                                                                             យោង https://dantocmiennui.vn-មុនី

ឈុតរាំរបាំប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរនៅក្នុងពិធីបើកទិវាបុណ្យវប្បធម៌។

ជនរួមជាតិភាកតិចនៅតីង្វៀន រាំលេងកម្សាន្តសប្បាយនៅក្នុងទិវាបុណ្យវប្បធម៌។  

ឈុតសម្តែងសិល្បៈអំណរទិវាបុណ្យវប្បធម៌។

ជនរួមជាតិភាគតិច “កាន់ដៃបើកវង់ធំ” នៅក្នុងទិវាបុណ្យវប្បធម៌ បណ្តាជនជាតិវៀតណាម(ថ្ងៃ១៩ ខែមេសា) ត្រូវបានចាត់តាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

ចែករំលែកអត្ថបទ