30/12/2018 - 19:31

កឹង​ធើ៖

​ ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​នូវ​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិដោយ​រូប​ភាព​ជា​ច្រើន​

ឆ្នាំ​២០១៨ គណៈ​ជន​ជាតិ​ក្រុង​កឹង​​ធើ បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ស៊ី​ជម្រៅដល់​កម្មា​ភិ​បាល អ្នក​រដ្ឋ​ការ និង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច អំ​ពី​គោលន​យោ​បាយ​របស់​បក្ស ក្រឹត្យ​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ ស្តី​ពី​ជន​ជាតិ​និងគោល​ន​យោ​បាយ​ដែល​ជះ​ឥទ្ធិ​ពល​មក​លើ​ជន​រួម​ជាតិ​ដោយមាន​រូប​ភាព​ជា​ច្រើន​។ តួ​យ៉ាង​ដូច​៖ ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវ​លិ​ខិតបទ​ដ្ឋាន​របស់​មជ្ឈិម​និង​ក្រុង ស្តី​ពី​វិ​ស័យ​ជន​ជាតិ​ឬ​ក៏​លទ្ធ​ផលការ​ងារ​ជន​ជាតិ​តាម​បណ្តាញ​ក្រាំង​ព័ត៌​មាន​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ជា​ភា​សាវៀត ភា​សា​ខ្មែរ​និង​ភា​សា​ចិន របស់​គណៈ​ជន​ជាតិ ដោយ​មានអត្ថ​បទ និង​ដំ​ណឹង​ប្រ​មាណ​ជិត​៣០០​ច្បាប់​។ ផ្សាយ​ចេញ​អំ​ពីការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ ដោយ​មាន​​អត្ថ​បទ​និង​ដំ​ណឹង​ប្រ​មាណ​៥.៩០០ច្បាប់ និង​ឯក​សារ​ជា​ឧ​ភយ​ភា​សា​វៀត​-ខ្មែរ​ និង​វៀត​-ចិន​ចំ​នួន ៨.៤០០​ច្បាប់ ស្តី​ពី​គោល​ន​យោ​បាយ​របស់​បក្ស ក្រឹត្យ​ច្បាប់របស់​រដ្ឋ ផ្ញើ​ជូន​ស្ថា​ប័ន​មជ្ឈិម​មួយ​ចំ​នួន​ ព្រម​ទាំង​មន្ទីរ​ ផ្នែក​ពាក់ព័ន្ធ​និង​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិចផង​​ដែរ​។ ក្រៅ​ពី​នេះ គណៈ​ជន​ជាតិ​ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​រៀប​ចំ​សន្និ បាត​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវ​គោល​ន​យោ​បាយ​ច្បាប់​ដល់​តំ​ណាង​ព្រះសង្ឃ​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា​គណៈ​ម​ហា​និ​កាយ​ខ្មែរ និង​អ្នក​មានប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ចំ​នួន​៣០០​អង្គ​និង​រូប​។ ហ្វឹក​ហាត់​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ដល់​អ្នក​តំ​ណាង    ​ដែល​ជា​សមា​ជិក​នៃគណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ថ្នាក់​ឃុំ ទ​ទួល​បន្ទុក​បន្ថែម​ខាងការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ចំ​នួន​៨៥​រូប​។ ហ្វឹក​ហាត់​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ជូន​កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ ឃុំ សង្កាត់ ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​បាន​ចំ​នួន​២៨០​រូប​។ល។

លោក​លឿង​វ៉ាន់​ត្រឺ ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ក្រុង​កឹង​ធើ ឲ្យ​ដឹង​៖ អា​ស្រ័យ​ដោយ​ជំ​រុញ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្លានូវ​ការ​ងារ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ ម្ល៉ោះហើយ​ស្មារ​តី​ភ្ញាក់​រ​លឹក​ពី​ទស្សនៈ​ចំ​ពោះ​បក្ស​និង​រដ្ឋ​យើង ស្ដី​ពីបញ្ហា​ជន​ជាតិ​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃកាន់​តែ​លើក​កម្ពស់​​។ ពិ​សេស គឺ​រដ្ឋ​អំ​ណាច​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ទូ​ទាំងប្រ​ព័ន្ធ​ន​យោ​បាយ​កាន់​តែ​បង្ហាញ​​ច្បាស់​ពី​តួ​នា​ទី ភារ​កិច្ច​របស់ខ្លួន​ក្នុង​ការ​អនុ​វត្ត​នូវ​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ​។ អា​ស្រ័យហេតុ​នោះ ជីវ​ភាព​សម្ភារៈ​ និង​ស្មារ​តី​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅក្រុង​កឹង​ធើ ត្រូវ​បាន​លើក​ស្ទួយ​ដោយ​ឥត​ឈប់​​ឈរ​៕

ហា​ត្រេវ-លី​សៀ

 

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
លោក​លឿង​វ៉ាន់​ត្រឺ