មហាសាមគ្គីជនជាតិ ទំនៀមទម្លាប់

18/12/2018 - 10:16

ពិ​​ធី​​អំ​ណរ​ស្រូវ​ថ្មី​របស់​ជន​ជាតិ​សើ-​ដាំង

ឋិត​ក្នុង​ចង្កោម​ស​កម្ម​ភាព​ក្រោម​ប​ធាន​បទ​ “តំ​បន់​ខាង​លិច​ជា​ទី​ស្រ​ឡាញ់​” ក្នុង​ខែ​តុ​លា​កន្លង​ នៅ​ភូមិ​វប្ប​ធម៌​ ទេស​ចរណ៍​បណ្តា​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ សហ​គមន៍​ជន​ជាតិ​សើ​-ដាំង​ មក​ពី​ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​ដាក់​តូ​ ស្រុក​ដាក់​តូ ខេត្ត​កន​តុំ បាន​សម្តែង​បង្ហាញ​ឡើង​វិញ​នូវ​ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​ពិ​ធី​អំ​ណរ​ស្រូវ​ថ្មី ដែល​ជា​ពិ​ធី​មួយ​​ប្រ​កប​ដោយ​លក្ខណៈ​ក​សិ​កម្ម​ដ៏​សំ​ខាន់​​របស់​ជន​ជាតិ​សើ-​ដាំង​។

ព្រឹទ្ធា​ចារ្យ​ភូមិ​ ធ្វើ​ពិ​ធី​សែន​ចង្រ្កាន​នៅ​ផ្ទះ​រុង​។

អ្នក​ភូមិ​នាំ​យក​រណ្តាប់​សំ​ណែន​ទៅ​សែន​នៅ​មាត់​កំ​ពង់​ ដើម្បី​នាំ​មក​ប្រ​ភព​ទឹក​ចូល​ភូមិ​។

តាមៈ Báo Dân tộc và Phát triển -មុនី

 

ចែករំលែកអត្ថបទ