02/10/2018 - 11:00

លោក​ស្រី​ឌាំង​ធី​ង៉ុក​ទិន​ ទ​ទួល​តំ​ណែង​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​ស្តី​ទី

 

 

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៨   ជំ​នួស​មុខ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​​រដ្ឋ​ស​ភា​ ប្រ​ធាន​រដ្ឋស​ភា​ ង្វៀន​ធី​កីម​ង៉ឹន​ បាន​ចុះ​ហត្ថ​លេ​ខា​លើ​សេចក្តី​ប្រ​កាស​លេខ​៣១៧​/TB-UBTVQH១៤ ស្តី​ពី​ការ​កាន់​តំ​ណែង​ជា​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​ស្តី​ទី​​ចំ​ពោះ​ លោក​ស្រី ឌាំង​ធី​ង៉ុក​ទិន​។

ខឹ្លម​សារ​នៃ​សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

យោង​តាម​រដ្ឋ​ធម្ម​នុញ្ញ​នៃ​សា​ធា​រណ​រដ្ឋ​សង្គម​និ​យម​វៀត​ណាម;​ យោង​តាម​ច្បាប់​ចាត់​តាំង​រដ្ឋ​ស​ភា​លេខ​៥៧/២០១៤/ QH១៣;

យោង​តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ការិយាល័យយោបាយ ស្តីពីការចាត់សមាជិក​មជ្ឈិម​បក្ស ទ​ទួល​តំ​ណែង​ជា​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​ស្តី​ទី​​នៃ​សា​ធា​រណ​រដ្ឋ​សង្គម​និ​យម​​វៀត​ណាម គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​អចិន្ត្រៃយ៍​​នៃ​រដ្ឋ​ស​ភា​ សូម​គោ​រព​ជូន​ដំ​ណឹង​៖

លោក​ស្រី​ឌាំង​ធី​ង៉ុក​ទិន​ អ​នុ​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ ទ​ទួល​តំ​ណែង​ជា​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​ស្តី​ទី​នៃ​សា​ធា​រ​ណ​រដ្ឋ​សង្គម​និ​យម​វៀត​ណាម​ រ​ហូត​ដល់​រដ្ឋ​ស​ភា​បោះ​ឆ្នោត​តែង​តាំង​ ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​ថ្មី​។

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​រដ្ឋ​ស​ភា​ សូម​គោ​រព​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​គ្រប់​ស្ថា​ប័ន​អង្គ​ការ​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រ​ទេស​; ម្ចាស់​ឆ្នោត​ទាំង​អស់​ និង​ប្រ​ជា​ជន​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ឲ្យ​បាន​ជ្រា​ប​៕

ទី​ភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​វៀត​ណាម​-វិ​មាន​

 

ចែករំលែកអត្ថបទ