លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "��������������������������������� IoT"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

បង្កើន​ទិន្ន​ផល លើក​កម្ពស់​តម្លៃ​ស្រូវ​

បង្កើន​ទិន្ន​ផល លើក​កម្ពស់​តម្លៃ​ស្រូវ​ 

ធ្វើសមទិន 12-09-2022

បច្ចុប្បន្ន​ ផ្ទៃ​ដី​ផលិត​ស្រូវ​នៅ​កឹង​ធើ មាន​ប្រ​មាណ​ ៧៧.០០០ ហិកតា​ ក្នុង​នោះ​ ផ្ទៃ​ដី​វាល​ស្រែ​ធំ​មាន​ប្រ​មាណ​ ៣៥.០០០ ហិក​តា​ ស្រូប​អត្រា​ ២០% នៃ​ផ្ទៃ​ដី​វាល​ស្រែ​ធំ​ត្រូវ​បាន​ចង​សម្ព័ន្ធ​ជា​មួយ​អា​ជីវ​កម្ម​។

Tag: ផ្ទៃ​ដី​ផលិត, នៅ​កឹង​ធើ​, ម៉ា​សុីន​ស្ទូង​, ម៉ា​សុីន​ព្រោះ, ​ ម៉ាសុីន​រមូរ​ចំ​បើង, ​ប្រ​ព័ន្ធ​ IoT

កសាង​ប្រ​ព័ន្ធ​ស្រោច​ស្រព​ស្វ័យ​ប្រ​វត្តិ​ក្នុង​ការ​ផលិត​កសិកម្ម​

កសាង​ប្រ​ព័ន្ធ​ស្រោច​ស្រព​ស្វ័យ​ប្រ​វត្តិ​ក្នុង​ការ​ផលិត​កសិកម្ម​ 

ធ្វើសមទិន 05-10-2020

មជ្ឈ​មណ្ឌល​ព័ត៌​មាន​និង​ស្ថិតិ​វិទ្យា​សាស្ត្រ​និង​បច្ចេក​ទេស​វិញ​ឡុង​ រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​វិទ្យា​សាស្ត្រ​ ក្រោម​ប្រ​ធាន​បទ​ “កសាង​ប្រ​ព័ន្ធ​ស្រោច​ស្រព​ស្វ័យ​ប្រ​វត្តិ​ក្នុង​ការ​ផលិត​កសិកម្ម​ដោយ​ប្រើ​ Internet of Things (IoT)

Tag: ​ប្រ​ព័ន្ធ​ស្រោច​ស្រព​, ស្រោច​ស្រព​ TDS/EC), ប្រើ​ Internet of Things (IoT)