21/02/2017 - 09:44

អភិវឌ្ឍសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន

លោកគីហីវថាញ់ អនុប្រធានគណៈជនជាតិខេត្តហូវយ៉ាង ឲ្យដឹង ឆ្នាំ កន្លង ខេត្តហូវយ៉ាង អនុវត្តបានល្អការងារថែទាំសុខភាពជូនជនរួមជាតិ ភាគតិចនៅលើភូមិសាស្រ្ត។

ប្រជា​ជន​មក​ពិនិត្យ​ព្យាបាល​នៅ​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិ​បាល​ឃុំ​វី​ធ្វី ស្រុក​វី​ធ្វី។

តាម​ប្រសាសន៍​លោក​ថាញ់ រយៈ​ពេល​កន្លង គណៈជន​ជាតិ​ខេត្ត​សហ​ការជា​មួយនឹង​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​រៀបចំពិ​និត្យ​ពិ​ច័យ​ធ្វើស្ថិតិ​និង​ផ្តល់​ប័ណ្ណ​ធា​នា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិ​បាល​ជូន​ប្រ​ជាជ​ននៅតំប​ន់លំ​បាក និង​លំ​បាក ពិសេស​ចំ​នួន​៤៩៧.៥៣៣​នាក់ តាម​ច្បាប់​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុ​ខា​ភិ​បាល ក្នុង​នោះ មានជន​ជាតិភាគ​តិចចំនួន​១២.១៦៣​នាក់​។ អាស្រ័យ​ហេតុ​នោះ អត្រាចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន ចូលរួម​ធានារ៉ាប់​រងសុខា​ភិបាលទូ​ទាំង​ខេត្ត​សម្រេច​៦៨%។ ដើម្បីឆ្លើយ​តប​តម្រូវ​ការ​ពិនិត្យ​ព្យាបា​ល​ជំងឺ​តាម​ធានា រ៉ាប់រង​សុខាភិ​បាល​របស់​​ប្រជា​ជន ខេត្តហូវយ៉ាង​ក៏បាន​វិនិយោគ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​សុខា​ភិបាល​មូលដ្ឋាន​បាន​លំនឹង​។ ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ស្ទើរតែទាំងអស់​សុទ្ធតែបាន​កសាងថ្មី​ឬជួសជុល​ឡើងវិញ បង្កើន​កម្រិត​គ្រប់​លក្ខណ​សម្បត្តិ​សម្រាប់​កម្មាភិបាល​ពេទ្យធ្វើ​ការ​មានដំណាក់​សុខា​ភិ​បាល​ចំ​នួន៥៧ សម្រេចតាម​ក្រមលក្ខ​ឋាន​ជាតិ​អំ​ពីសុខាភិ​បាល ដំ​ណាក់សុខា​ភិ​បាល​ចំ​នួន​៨២%​សម្រេច​បទដ្ឋាន​ជាតិ​។ ពីមុន​បុគ្គលិក​សុខា​ភិបាល​​មូលដ្ឋាន​ជាបញ្ហា​មួួយលំបាកដោះស្រាយ តែ​បច្ចុប្បន្ន ដំ​ណាក់​សុខាភិបាល​ចំនួន​៩៣% មាន​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​បម្រើ​ការងារ​អត្រាវេជ្ជ​បណ្ឌិត​/មួយម៉ឺន​នាក់ គឺស្មើ៦,៣៦%​​អត្រាឱសថ​បណ្ឌិត​/មួយម៉ឺន​នាក់ គឺ​ស្មើ​១,៥%​។ ឆ្លងតាម​រយៈនោះ ចំពោះ​លក្ខឋាន​សំ​ខាន់ៗ​អំពី​សុខ​ភាព ប្រជាជន​បណ្តាជ​ន​ជាតិ​នៅ​លើភូមិ​សាស្រខេត្ត​បានកែលម្អ​បណ្តើរៗ​។ បងយ័ញ​ហើុងនៅ​ភូមិ៤ ឃុំវីប៊ិញ ស្រុក​វីធ្វី​ ឲ្យដឹង​៖"​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិ​បាល ឃុំទើប​កសាង​ថ្មី ម្ល៉ោះ​ហើយមាន​ភាព​ស្អាត​បាត សម​រម្យ ខណៈ​ពេល​ប្រជា​ជនមក​ពិនិត្យ​ព្យាបាល​ជំងឺនៅ​ទី​នេះ បានស្ងប់​ចិត្ត​ជាង"។​ប្រជាជន​មិនលំបាក​ស្វែងរក​ដំណាក់​សុខាភិ​បាលឃុំតឹង​ប៊ិញ ស្រុក​ផុង ហ៊ីប​ឡើយ ពីព្រោះដំ​ណាក់សុខា​ភិបាលទើប​តែកសាង​ថ្មី ធំទូ​លាយ​និង​សមរម្យ​នៅ​ជាប់​ផ្លូវ​ជាតិ​៦១។ វេជ្ជ​បណ្ឌិត​លេធី​យីម​ភុក ប្រធាន​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំតឹង​ប៊ិញ ឲ្យ​ដឹ​ង៖ "ដំ​ណាក់សុ​ខាភិបាល​ទើបកសាង​ថ្មី មានបន្ទប់​សម្រាក​ព្យាលបាល​គ្រប់​គ្រាន់ ដូច​ជា៖ បន្ទប់​សម្ភព​ធ្មេញ វេជ្ជ សាស្រ្ត​បុរាណ​ឆ្លុះអេកូ។ល។ ពិ​សេស ដំ​ណាក់​សុខា​ភិ​បាល​មាន​កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល​ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែកជំ​នាញ​សមស្រប​នឹងមុខ​ជំ​នាញ​របស់​ខ្លួន ម៉្លោះ​ហើយ​​ឆ្លើយតប​តាមតម្រូវ​ការពិនិត្យ​ព្យាបាល​ជំងឺជូន​ប្រ​ជា​ជន​​បាន​ល្អ​"។ ដោយឡែក​នៅស្រុកឡុង​ម៉ីជាស្រុក​ដែលមានជន​រួមជាតិភាគ​តិច​រស់នៅកុះ​ករ លោក​ឡឹម​ថាញ់ហ៊ុង​ ប្រធាន​ការិយា​ល័យ​ជន​ជាតិ​ស្រុក​​ឡុងម៉ី ឲ្យដឹង៖ "ឃុំនានា​ដែលមាន​ជនរួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅកុះករ​នៅលើភូមិ​សាស្រ្តស្រុក តែងបាន​វិនិយោគ​កសាង​មូលដ្ឋាន​សម្ភារៈ​សុខាភិ បាល​គ្រប់​គ្រាន់ ដំណាក់​សុខាភិ​បាលស្ទើរ​តែទាំងអស់​សម្រេច​បទដ្ឋាន​ជាតិ។ អាស្រ័យ​ហេតុនោះ ជនរួម​ជាតិភាគ​តិចតែង​ទទួលបាន​ការ​ថែ​ទាំសុខ​ភាពល្អ​ប្រ​សើរ អត្រាអ្នក​ជំងឺជាជន​ជាតិភាគ​តិចមាន​ស្ថាន​ភាព​គ្រួសារ​ជួបការ​លំបាកមកពិនិត្យ​សុខភាព​តាម​រយៈបណ្ណធានា​រ៉ាប់រងសុខា​ភិបាល​ពីមួយ​ថ្ងៃកាន់​តែ​ច្រើន"​។

លោក​គី​ហូវ​ថាញ់ ឲ្យដឹង​បន្ថែម៖" ការដែល​ដំណាក់​សុខា​ភិ​បាល​នីមួយ​ៗ មានប្រព័ន្ធ​សហកា​រីចំនួន​ប្រជា​ជនជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច  បានរួម​ចំណែក​លើក​ស្ទួយ​ការយល់​ដឹង​អំ​ពី​ការ​ថែទាំសុខ​ភាពជូន​ជនរួម​ជាតិភាគ​តិច​ផងដែរ​។ ផ្តើម​ពី​នោះ ប្រជា​ជន​ក៏​មិនញញើត​ទៅពិនិត្យ​ព្យាបាល​ជំងឺ នៅតាម​ដំណាក់​សុខា​ភិ​បាល​ដោយ​ប័ណ្ណធានា​រ៉ាប់រង​សុខា​ភិបាលឡែង​មាន​ការ​ទិញ​ថ្នាំឯ​ងៗ មកផ្ទះ​ផឹក​ដូច​ពីមុន​ទៀត​៕

ហាថាញ់-សុផល

 

ចែករំលែកអត្ថបទ