12/01/2016 - 09:46

គ្រូបង្រៀនប្រជាជនឡឹមអែស ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសមាគមជំរុញការសិក្សាខេត្តសុកត្រាំង

ស​មា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​រៀប​ចំ​ម​ហា​សន្និ​បាត​នៃ​ស​មា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​លើក​ទី II​I​ឆ្នាំ​២០១៥​-២០២០​។ អា​ណត្តិ​កាល កន្ល​ង​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​បាន​ទទួល​ស្គាល់​២.៧១២​គ្រួ​សារ​សង្វាត​រៀន​សូត្រ​ថ្នាក់​​ស្រុក​សម្រេច​៥៧,១​% ថ្នាក់​ខេត្ត​មាន​៧៧​គ្រួ​សារ សង្វាត​រៀន​សូត្រ គំ​រូ​និង​៥​គ្រួ​សារ​សង្វាត​រៀន​សូត្រ​គំ​រូ​ឆ្នើម​បាន​ចូល​រួម​ម​ហា​សន្និ​បាត​ថ្នាក់​មជ្ឈិម​។ល។

អ្នក​តំ​ណាង​បង្ហាញ​មុខ​នៅ​ម​ហា​សន្និ​បាត​។

ជា​ពិ​សេស អា​ណត្តិ​កាល​កន្លង​ស​មា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​ចលនា​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​១០៦​ពាន់​លាន​ដុង ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​គ្រប់​ប្រ​ភេទ​ដល់​សិស្ស និស្សិត​ក្រី​ក្រ​សង្វាត​រៀន​សូត្រ​ជិត​២៣៤.០០០​ចំ​ណែក​; ជំ​នួយ​ទឹក​ប្រាក់​សៀវ​ភៅ​ពុម្ព សៀវ​ភៅ​សរ​សេរ និង​សិក្ខូប​ករណ៍​ចាំ​បាច់​ផ្សេង​ៗ​សម្រាប់​ការ​រៀន​សូត្រ​ជូន​សិស្ស​ក្រី​ក្រ សិស្ស​កំ​ព្រា​មាន​ជីវ​ភាព​ក្រ​លំ​បាក ជំ​នួយ​គ្រូ​បង្រៀន​ ជួស​ជុល​សា​លា​រៀន​។ល។ អា​ណត្តិ​កាល​២០១៥​-២០២០ ស​មា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​ដាក់​ចេញ​គោល​ដៅ ខិត​ខំ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​មាន​គ្រួ​សារ​សង្វាត​រៀន​សូត្រ​១៥០​.០០០គ្រួ​សារ វង្ស​ត្រ​កូល​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​១៥០​វង្ស​ត្រ​កូល​ សហ​គមន៍​សង្វាត​រៀន​សូត្រ​ចំ​នួន​៥០០; អង្គ​ភាព​សង្វាត​រៀន​សូត្រ​៦៥​០; ស​មា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់ ខិត​ខំ​ចលនា​ក​សាង​មូល​និ​ធិ​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​សម្រេច​២,៩​ពាន់​លាន​ដុង​/ឆ្នាំ​។ល។

ម​ហា​សន្និ​បាត​បាន​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​អ្នក​តំ​ណាង​១១​រូប ចូល​ក្នុង​គណៈអចិន្រ្តៃ​នៃ​ស​មា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​។ គ្រូប​ង្រៀន​ប្រ​ជា​ជន​ឡឹម​អែស បាន​ជាប់​ឆ្នោត​ជា​ប្រ​ធាន​ស​មា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​សា​ជា​ថ្មី​។ ក្នុង​ឱ​កាស​នេះ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ជូន​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​ចំ​ពោះ ស​មូ​ហ​ភាព​ចំ​នួន​៨​និង​បុគ្គល​១៣​រូប ដែល​មាន​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​ក្នុង​ការ​ងា​រ​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ជំ​រុញ​បញ្ញា និង​សង្គម​រៀន​សូត្រ​ដំ​ណាក់​កាល​២០១០​-២០​​១៥​៕

យ្វីអាញ់-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ