20/04/2016 - 14:31

កសាងជនបទថ្មីដោយកម្លាំងប្រជាជន

កសាង​ផ្លូវ​គមនា​គមន៍​ជន​បទ ដើម្បី​រួម​ចំ​ណែក​ធ្វើ​ឲ្យ​សម្រេច​ជា​ស្ថា​ពរនូវ​លក្ខ​ឋាន​នា​នា ស្ដី​ពី​កម្ម​វិ​ធី​ជន​បទ​ថ្មី ឃុំ​ឡុង​ហ៊ីប ស្រុក​ថ្កូវ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​កៀរ​គរ​កម្លាំង​ប្រ​ជា​ជន​អនុ​វត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​។ល។​

 ផ្ដើមពី​ថ​វិ​ការ​បស់​រដ្ឋ​បាន​វិ​និ​យោគ​ទុន ឃុំឡុង​ហ៊ីប​បាន​ពង្រីក​ផ្លូវចុះ​ទៅ​ឃុំ​បាន​ស្រ​ឡះ​ស្រ​ឡំ​និង​ងាយ​ស្រួល​។

 

បក្ខ​ភាគ រដ្ឋ​អំ​ណាច​និង​ប្រ​ជា​ជន​ឃុំ​ឡុង​ហ៊ីប​បាន​កំ​ណត់​ច្បាស់​ ក្នុង​ដំណា​ក់​កាល​២០១៧​-២០២០ ត្រូវ​អនុ​វត្ត​សម្រេច​កម្ម​វិ​ធី​ទិស​ដៅជា​តិ​ខាង ក​សាងជ​​ន​បទ​ថ្មី​។ លោក​ឡេ​ភុក​យ៉ែ​ លេ​ខា​បក្ស​ឃុំឡុ​ង​ហ៊ីប ឲ្យ​ដឹ​ង​៖​" មក​ទល់​សព្វ​ថ្ងៃ ឃុំ​ឡុង​ហ៊ីប​អនុ​វត្ត​សម្រេច​១២១៩​លក្ខ​ឋាន​ នៅ៧​លក្ខ​ឋាន​ទៀត​មិន​ទាន់​សម្រេច​ឃុំកំពុ​ង​ផ្ដុំ​កម្លាំង​អនុ​វត្ត​ឲ្យ​សម្រេច​រួច​រាល់​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ រៀង​រាល់​ឆ្នាំ ឃុំ​នឹង​អនុ​វត្ត​សម្រេច​៣​លក្ខ​ឋាន​ទៀត ដើម្បី​ឲ្យ​សម្រេច​ឃុំ​ជន​ប​ទ​ថ្មី​"។  ពង្រីក​ឧត្តម​ភាព​ក​សិ​កម្ម ឃុំ​ឡុង​ហ៊ីប បាន​អនុ​វត្ត​គម្រោង​ជំ​នួយ​អភិ​វឌ្ឍ​ផលិត​ក​សិ​កម្ម ប្រ​កប​មុខ​របរ​ជន​បទ​។ ក្នុង​នោះ ឃុំ​ផ្ដុំ​កម្លាំង​អនុ​វត្ត​ការ​ងាររៀប​ចំ​ផែន​ការ​និងកសាង​បង្កើត​ទម្រង់​រូប​ភាព​ចង​សម្ព័ន្ធ​ផលិត​ពោត​ពូជ​ជា​មួយនឹ​ង​ក្រុម​ហ៊ុន ពូជ​ដំ​ណាំ ម៉ៀង​ណាម ជា​ជំ​ហាន​ៗ​លើក​ស្ទួយ​ជីវ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​។ បង​ថាច់​ច័ន្ទ​ថា ប្រធាន​គណៈ​កម្ម​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ភូមិ​យ៉ុង​ចាន់​A ឃុំ​ឡុងហ៊ី​ប​ មាន​ប្រ​សា សន៍​​ទាំង​ក្ដីរីក​រាយ​៖ "ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​ជន​បទ​ថ្មី ដោយ​សារ​ឃើញ​នូវ​លទ្ធ​ផល​យ៉ាង​ជាក់​ស្ដែង​ជា​ជំ​ហាន​ៗ រួម​ចំ​ណែក​លើក​ស្ទួយ​ជីវ​ភាព សម្ភារៈ​ស្មារ​តី​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ម្ល៉ោះ​ហើយ​មា​មីង​នរ​ណា​ក៏​រីក​រាយ​និង​ឯក​ភាព​គាំ​ទ្រ"​។

 

លទ្ធ​ផល​នា​នា​ផ្ដើម​ពី​កម្ម​វិ​ធី​ជន​បទ​ថ្មី​គួរ​ឲ្យ​រីក​រាយ​៖ ផ​លិត​ក​សិ​កម្ម​អភិ​វឌ្ឍ​ស្ទើរ​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​តាម​ទិស​ដៅ​បង្កើន​ទិន្ន​ផល​និង​គុណ​ភាព​។ ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ជា​ជំ​ហាន​ៗ​ត្រូវ​បាន​វិនិ​យោ​គ​ទុន​បង្កើន​កម្រិត និង​កសាង​ថ្មី​តាម​គោល​លំ​នាំ​រដ្ឋ​និង​ប្រ​ជា​ជន​រួម​គ្នាធ្វើ​។ បណ្តា​ដង​ផ្លូវ​ចុះ​ទៅ​វាល​ស្រែ ផ្លូវ​ត​ភ្ជាប់​ពី​ឃុំ​ឡុង​ហ៊ីប - ឡុង​សេីុង, ឡុង​ហ៊ីប​ - ង៉ុក​បៀង​ និង​ផ្លូវ​ចុះទៅ​វាល​ស្រែ​ដែល​មាន​គ្រួសារ​ប្រជា​ជន​រស់​នៅ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​។ នៅ​ពេល​គណៈ​ចង្អុលការ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​របស់​ឃុំ ពង្រីក​ផ្លូវ​ឆ្លង​កាត់ចំ​ ណែក​ដីរ​បស់​គ្រួ​សារ លោក​ថាច់​ជុំ នៅ​ភូមិ​នោ​រ៉ែ​B  ថ្វី​បើ​គ្រួ​សារ​មាន​ដី មិន​ច្រើន​ក៏​ពិត​មែន​ប៉ុន្តែ​លោក​បាន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​បរិច្ចាគ​ដី​ស្រែ​ជាង​៧២០​ម២ រួម​ចំ​ណែក​កសាង​ផ្លូវ​ឲ្យ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​សម​រម្យ។ លោក​ថាច់​ជុំ បាន​រាយ​រ៉ាប់​៖ "ខណៈពេ​លភូ​មិ​ភាគ​ចលនា​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី រដ្ឋ​អំ​ណាច​បាន​ចលនា​គ្រួ​សារ​ខ្ញុំ​បរិច្ចាគ​ដី ដើម្បី​កសាង​ផ្លូវ​បម្រើ​ជូន​ប្រ​ជាជន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​មក ផលិត​ស្រូវ​និង​ដាំ​ដុះ​។ ខ្ញុំ​មាន​មោទ​ន​ភាព​យ៉ាងខ្លាំង​និង​ស្ម័គ្រ​ចិត្តប​រិច្ចាគ​ដី ដើម្បី​ផល​ប្រ​យោជន៍​រួម​របស់​ភូមិ​។ ខ្ញុំ​បរិច្ចាក​ដី​មានប្រ​វែង​២៤០​ម៉ែត្រ ទ​ទឹង​៣​ម៉ែត្រ​សម្រាប់​មាមីង​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​ទៅ​មក​និង​ដឹកជញ្ជូន​ទំ​និញ​ងាយ​ស្រួល​។ ខ្ញុំ​គ្រាន់​តែ​គិត​ថា ឲ្យ​តែមា​មីង​នៅ​ភូមិ​នោ​រ៉ែ​ B  មានផ្លូវ​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​ទៅមក​បាន​ងាយ​ស្រួល នោះ​ក៏​ជាក្តី​រីក​រាយរបស់ខ្ញុំដែរ​ "៕

 

សឺន​ម៉ា​ល័យ​-សេ​រី

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
លោក​ឡេ​ភុក​យ៉ែ​