22/11/2016 - 10:22

ត្រាវិញខិតខំអនុវត្តសម្រេចភាគកម្រិត ក្នុងការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

ឆ្នាំ​២០១៦ ធានា​រ៉ាប់​រង​សង្គម​ខេត្ត​ត្រា​វិញ  ត្រូវ​បាន​ធា​នា​រ៉ាប់​រង​សង្គមវៀត​ណាម ប្រគល់​ភាគ​កម្រិត​ប្រ​មូល​១.៤៧៦​ពាន់​លាន​ដុង  រ​ហូត​មកទល់​ពេល​នេះ ប្រមូល​បា​ន​១.០៣២​ពាន់​លាន​ដុង​(សម្រេច​៦៩,៩%)​។ ធានា​រ៉ាប់​រង សង្គម​ខេត្ត​ត្រាវិញ​កំ​ពុង​ខិតខំប្រឹង​ប្រែង​រហូត​ដល់​ដំ​ណាច់ ឆ្នាំអនុវ​ត្ត​សម្រេច​តួលេខ​នៃ​ការប្រ​មូល១​.៥០១​ពាន់​លាន​ដុង​ស្មើ នឹង​១០១,​៦៩% ភាគ​កម្រិត​ដែល​បាន​ប្រ​គល់​ឲ្យ។

គ្រួ​សារជិត​៩៩% នៅត្រា​វិញ​ផ្ដល់​ព័ត៌​មាន​ចូល​រួម​ធា​នា​រាប់​​រ​ង​​សុ​ខា​ភិ​បាល​។

លោកឡឹមវុាំងធូ នាយករងធានា​រ៉ាប់រងសង្គមខេត្តត្រាវិញ ឲ្យដឹង៖ ឆ្នាំ ២០១៦ ផ្នែកធានារ៉ាប់រងសង្គម ជំរុញខ្លាំងក្លាការអនុវត្តន៍ធានារ៉ាប់រង សុខាភិបាលទូទាំងប្រជាជន តាមសេចក្ដីសម្រេចចិត្តលេខ១១៦៧/QĐ -TTg ចុះថ្ងៃ២៨/៦/២០១៦ របស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការកែ ប្រែការប្រគល់ភាគកម្រិតអនុវត្តគ្របដណ្ដប់ ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលដំ ណាក់កាល២០១៦-២០២០ដល់ខេត្ត ក្រុងចំណុះមជ្ឈិម។ ឆ្លងតាមរយៈ នោះ អត្រាគ្របដណ្ដប់ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលរបស់ខេត្តត្រាវិញ ត្រូវ បានប្រគល់ឲ្យគឺ៨៣% ឆ្នាំ២០១៦ និង៩០%ដល់ឆ្នាំ២០២០។ ទន្ទឹមនឹង នោះ ធានារ៉ាប់រងសង្គម ខេត្តត្រូវថ្លឹងថ្លែងប្រភពមូលនិធិ ដើម្បីអនុវត្ត ការឡើងថ្លៃសេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ តាមរយៈធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល យោងតាមសារាចរលេខ ៣៧/TTLT-BYT-BTC ចុះថ្ងៃ២៩/១០/១០១៥ រវាងក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រៅពីយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើការជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាការងារផ្សព្វផ្សាយ ចលនាប្រជាជនអនុវត្ត តាមផែនការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលទូទាំងប្រជាជន ធានារ៉ាប់រង សង្គម ខេត្តត្រាវិញបានឆ្លៀតយកការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការបក្ស រដ្ឋអំណាចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ជំរុញខ្លាំងក្លាការងារផ្សព្វផ្សាយចលនាដល់ ក្រុមមុខសញ្ញាដោយមានការខិតជិតតាមរយៈរូបភាពជាច្រើន ជាពិ សេស គឺការជួបប្រាស្រ័យដោយផ្ទាល់ជាមួយពលករនិងប្រជាជនសំ ដៅលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីលក្ខណៈមនុស្សធម៌ នៃគោលនយោ បាយធានារ៉ាប់រងសង្គម ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ពន្យល់វែកញែក ដើម្បីប្រជាជនយល់ច្បាស់ពីផលប្រយោជន៍នៃការ ចូលរួមធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល ការឡើងថ្លៃសេវាពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺ សម្រាប់ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលចំពោះប្រជាជន ប្រើបណ្ណធានារ៉ាប់រង សុខាភិបាល។ ជាពិសេស ផ្សព្វផ្សាយកំណត់ទិសចាប់ពីថ្ងៃ០១/០១/ ២០១៧ នឹងឡើងថ្លៃសេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ ទាំងអ្នកមិនប្រើប្រាស់ បណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល។ ធានារ៉ាប់រងសង្គម ខេត្តត្រាវិញនៅ ទាំងរៀបចំជួបប្រាស្រ័យដោយផ្ទាល់ ស្ដីពីបញ្ហាគុណភាពពិនិត្យ ព្យា បាលជំងឺស្របតាមប្រព័ន្ធពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ ដើម្បីប្រជាជនយល់ ច្បាស់និងសកម្មចូលរួម។

នាយករងធានារ៉ាប់រងសង្គម ខេត្តត្រាវិញ ឡឹមវុាំងធូ ឲ្យដឹង៖ ដើម្បី ម្ចាស់ការអនុវត្តសម្រេចល្អភារកិច្ច  ចាប់ពីពេលនេះដល់ដំណាច់ឆ្នាំ អង្គ ភាពនឹងបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយនឹងផ្នែកសមត្ថកិច្ចនានា ដើម្បីជំរុញ យ៉ាងខ្លាំងក្លាជាងទៀត ការងារផ្សព្វផ្សាយ សំដៅពង្រីកមុខសញ្ញាចូល រួមធានារ៉ាប់រងសង្គម ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល បង្កើនការប្រមូលធានា សម្រេចរួចរាល់ និងលើសភាគកម្រិតដែលអង្គភាពបានប្រគល់ឲ្យក្នុង ឆ្នាំ២០១៦៕

ភុកសើង(TTXVN)-ពេជ្រសឿន

 

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
លោកឡឹមវុាំងធូ