ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

15/04/2024 - 19:23

មិន​ទាន់​មាន​ពេល​ណា​ដែល​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ ត្រូវ​បាន​បក្ស​ រដ្ឋ​ រដ្ឋា​ភិបាល​ ក្រសួង​ ស្ថាប័ន​ ភូមិ​ភាគ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដូច​សព្វ​ថ្ងៃ​

សមមិត្ត​ ណុង​ក្វឹ​កត្វឹង​ អនុរដ្ឋ​មន្ត្រី​ អនុប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ។​

នោះ​គឺជា​ការ​អំ​ណះ​អំ​ណាង​របស់​ឧបនា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ត្រឹង​លឺវ​ក្វាង​ ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​បូក​សរុប​លទ្ធ​ផល​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០២៣ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ភារ​កិច្ច​ ឆ្នាំ​២០២៤។​ ហើយ​នោះ​ក៏​ជា​សារ​ឆ្លើយ​បទ​សម្ភាស​របស់​កាសែត​កឹង​ធើភាសា​ខ្មែរ​ សមមិត្ត​ ណុង​ក្វឹក​ត្វឹង​ អនុរដ្ឋ​មន្ត្រី​ អនុប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ចង់​ផ្ញើ​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ ក៏​ដូច​ជា​ជន​រួម​ជាតិ​បណ្ដា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រ​ពៃណី​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ។​

* ជម្រាប​ប្រ​សាសន៍​សមមិត្ត​! សូម​សម​មិត្ត​ ជួយ​វាយ​តម្លៃ​ជា​រួម​ អំ​ពី​លទ្ធ​ផល​វិជ្ជ​មាន​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​និយាយ​រួម​ និង​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​និយាយ​ដោយ​ឡែក​ ? 

 

- គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ផ្ដោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដល់​កិច្ច​ចង្អុល​ការ​ ដឹក​នាំ សហ​ការ​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ ជា​មួយ​ក្រ​សួង​ ផ្នែក​ ស្ថាប័ន​មជ្ឈិម​ និង​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ រដ្ឋ​អំ​ណាច​មូល​ដ្ឋាន​ តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ រៀប​ចំ​អនុវត្ត​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ជាប្រ​ចាំ។​ ត្រង់​ហ្នឹង​ហើយ​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​ការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​ និង​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ ដោយ​ចីរ​ភាព​រាល់​កម្ម​វិធី​ គោល​នយោ​បាយ​ ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​និយាយ​រួម​ តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​និយាយ​ដោយ​ឡែក​ សម្រេច​បាន​លទ្ធ​ផល​សំ​ខាន់​ៗ​លើ​គ្រប់​វិស័យ​ មាន​ដូច​៖ សេដ្ឋ​កិច្ច​ វប្បធម៌​សង្គម​ ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ សន្តិ​សុខ​; កសាង​ប្រ​ព័ន្ធ​នយោ​បាយ។​ រួម​ជា​មួយ​នឹង​ប្រ​ភព​កម្លាំង​របស់​មជ្ឈិម​ ភូមិ​ភាគ​ខេត្ត​នា​នា​ក្នុង​តំ​បន់​ បាន​ម្ចាស់​ការ​ផ្ដុំ​កម្លាំង​កៀរ​គរ​ប្រ​ភព​កម្លាំង​ជា​ច្រើន​ ផ្គួប​បញ្ចូល​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ អា​ទិភាព​ក្នុង​ការ​វិនិ​យោគ​ ជួយ​ដល់​កន្លែង​ដែល​លំ​បាក​ខ្លាំង​ ខិត​ខំ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​បន្ទាន់​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ជួយ​ជន​រួម​ជាតិ​បង្ខិត​ជិត​ប្រ​ភព​ទុន​បុល​អា​ទិភាព​ បង្ក​លក្ខណៈ​ពង្រីក​សេដ្ឋ​កិច្ច​ លើក​ស្ទួយ​ជីវ​ភាព​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច។ល។​ ចំ​ពោះ​លទ្ធ​ផល​ដែល​សម្រេច​បាន​លើ​វិស័យ​ទាំង​ឡាយ​នេះ​ បាន​រួម​ចំ​ណែ​ក​ក្នុង​ការ​ពង្រឹង​ទំ​នុក​ចិត្ត​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ចំ​ពោះ​បក្ស​ រដ្ឋ​និង​ប្រ​ព័ន្ធ​ន​យោ​បាយ​ លើក​ទឹក​ចិត្ត​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ សកម្ម​អនុវត្ត​នូវ​គោល​ការណ៍​ គោល​មាគ៌ា​ គោល​នយោ​បាយ​ ច្បាប់​របស់​បក្ស​ រដ្ឋ​ រួម​ចំ​ណែក​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ រក្សា​ខ្ជាប់​ការ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ សន្តិ​សុខ​ កសាង​ផែន​មហា​សាម​គ្គី​ទូទាំង​ជន​ជាតិ។​

សមមិត្ត​ ណុង​ក្វឹ​កត្វឹង​ អនុរដ្ឋ​មន្ត្រី​ អនុប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ជូន​អំ​ណោយ​ក្នុង​
ឱកាស​អំ​ណរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​​វៀត​ណា​ម ឆ្នាំ​២០២៤ ដល់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​លើ​ភូមិ​
សាស្រ្ត​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​ និង​កើ-ដ ក្រុង​កឹង​ធើ។​    រូប​ថតៈ សហ​ការី​

* ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ បូក​សរុប​លទ្ធ​ផល​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០២៣ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ភារ​កិច្ច​ ឆ្នាំ​២០២៤ ឧបនា​យក​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ត្រឹង​លឺវ​ក្វាង​ អំ​ណះអំ​ណាង៖ “មិន​ទាន់​មាន​ពេល​ណា​ដែល​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ត្រូវ​បាន​ បក្ស​ រដ្ឋ​ រដ្ឋា​ភិបាល​ ក្រសួង​ ស្ថាប័ន​ ភូមិ​ភាគ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដូច​សព្វ​ថ្ងៃ”។​ សូម​សមមិត្ត​ ជួយ​បញ្ជាក់​ត្រង់​បញ្ហា​នេះ​បន្ថែម?

- អាច​បញ្ជាក់​បាន​ថា​ គោលនយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ តែង​បាន​បក្ស​ រដ្ឋ​ យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ទៅ​តាម​ដំ​ណាក់​កាល​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ។​ ដំ​ណាក់​កាល​បច្ចុប្បន្ន​ ប្រ​ការ​នេះ​បាន​បង្ហាញ​ច្បាស់​លើ​ការ​ចូល​រួម​ សហ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ អនុវត្ត​តាំង​ពី​មជ្ឈិម​ដល់​មូល​ដ្ឋាន។​ ជាក់​ស្ដែង​ដូច​ ការិ​យាល័យ​នយោ​បាយ​ គណៈ​ប្រ​តិបត្តិ​ការ​បជ្ឈិម​បក្ស​ ប្រ​កាស​ដាក់​ចេញ​លិខិត​បង្គាប់​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ សេចក្ដី​សម្រេច​របស់​ការិ​យាល័យ​នយោ​បាយ​ ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច-សង្គម​ និង​ធានា​ការ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ សន្តិ​សុខ​ ៥ តំ​បន់​៖ ខ្ពង់​រាប​ តំ​បន់​ភ្នំ​ភាគ​ខាង​ជើង​; វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​; តំ​បន់​តីង្វៀន​; តំ​បន់​ភាគ​អា​គ្នេយ៍; តំ​បន់​ភាគ​កណ្ដាល​ប៉ែក​ខាង​ជើង​និង​តំ​បន់​សមុទ្រ​ភាគ​កណ្ដាល​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០ និង​ចក្ខុ​វិស័យ​ដល់​ឆ្នាំ​២០៤៥; ក្នុង​នោះ​ មាន​ខ្លឹម​សារ​ផ្ដោត​សំ​ខាន់​ក្នុង​ការ​ងារ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដល់​ជីវ​ភាព​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ អភិវឌ្ឍន៍​ព្រម​ៗ​គ្នា​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ។​ រដ្ឋ​សភា​ប្រ​កាស​ដាក់​ចេញ​លិខិត​បទ​ដ្ឋាន​ ក្រប​ខណ្ឌ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ស្ដី​ពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ គោល​នយោ​​បាយ​ជន​ជាតិ​ សម្រាប់​ដំ​ណាក់​កាល​ទាំង​មូល​ ២០២១​-២០៣០ ដោយ​មាន​ ១០៩ ច្បាប់​ ក្នុង​នោះ​មាន​ ២៩៦ មាត្រា​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ដល់​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ។​ ដើម្បី​អនុវត្ត​នូវ​គោល​ការណ៍​របស់​បក្ស​ ស្ថាប័ន​ភា​វូប​នីយកម្ម​នៃ​ច្បាប់​ សេចក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​រដ្ឋ​សភា​ រដ្ឋា​ភិបាល​ នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ បាន​ប្រ​កាស​ជា​ធរ​មាន​នូវ​សេចក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​ សា​រាចរ​អនុក្រឹត្យ​ សេចក្ដី​សម្រេច​ចំ​នួន​ ២៦៨ ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ក្នុង​នោះ​ មាន​គោល​នយោ​បាយ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ចំ​នួន​ ៤៦ សម្រាប់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ។ល។​ ក្រសួង​ ផ្នែក​មជ្ឈិម​ សកម្ម​ក្នុង​ការ​ប្រ​កាស​ដាក់​ចេញ​ឯក​សារ​ណែ​នាំ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ប្រ​មាណ​ ៧០ ។​ ភូមិ​ភាគ​ទាំង​ឡាយ​ ក្រៅ​ពី​អនុវត្ត​ ៣ កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ បណ្តា​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ក៏​បាន​ដាក់​សំ​ណើ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ពិសេស​ដោយ​ឡែក​ចំ​នួន​ ៦៣ សម​ស្រប​ នឹង​ភាព​ជាក់​ស្ដែង​នៅ​ខេត្ត​ចំ​នួន​ ២៧ នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ។​

* សូម​សមមិត្ត​ឱ្យ​ដឹង​ពី​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​ ដែល​បង្ហាញ​ច្បាស់​ពី​ការ​ប្ដេជ្ញា​អនុវត្ត​ជោគ​ជ័យ​ ភារ​កិច្ច​នៃ​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ ឆ្នាំ​២០២៤?

- គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ផ្ដុំ​កម្លាំង​អនុវត្ត​នូវ​ភារ​កិច្ច​ ដំ​ណោះ​ស្រាយ​សំ​ខាន់​ៗ​សម្រាប់​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ ដូច​ជា​៖ បង្កើន​ការ​ដឹក​នាំ ចង្អុល​ការ​ និង​លើក​កម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​ កាតព្វ​កិច្ច​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ សាខា​បក្ស​ សមូហ​ភាព​ដឹក​នាំ បុគ្គ​លិក​ កម្ម​ករ​ និយោ​ជក ស្ដី​ពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ សំ​ខាន់​គឺការ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ និង​ធាន​ការ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ សន្តិ​សុខ​របស់​តំ​បន់​ទាំង​ឡាយ​ រាប់​ទាំង​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០ និង​ចក្ខុ​វិស័យ​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៤៥ តាម​ស្មារតី​នៃ​សេច​ក្ដី​សម្រេច​របស់​ការិ​យាល័យ​នយោ​បាយ​ និង​កម្ម​វិធី​សកម្ម​ភាព​រ​បស់​រដ្ឋា​ភិបាល​អនុវត្ត​សេចក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​នេះ។​ ប្រ​កាន់​ខ្ជាប់​ការ​អនុវត្ត​នូវ​គោល​ការណ៍​ ទស្សនៈ​ភារ​កិច្ច​នៃ​សេចក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​ ១៣-NQ/TW ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​ការ​អនុវត្ត​សេចក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​ ២៤-NQ/TW របស់​គណៈ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​មជ្ឈិម​បក្ស​ នីតិ​កាល​ទី៩ និង​សេចក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​មហា​សន្និ​បាត​បក្សទូទាំង​ប្រ​ទេស​ លើក​ទី ១០ ទី​១១ ទី​១២; តែង​កំ​ណត់​ច្បាស់​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ គឺ​ជា​បញ្ហា​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ចម្បង​ យូរ​អង្វែង​ ចាំ​បាច់​ គឺ​ជា​ភារ​កិច្ច​របស់​ទូទាំង​បក្ស​ ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ ទូទាំង​កង​ទ័ព​ និង​ទូទាំង​ប្រ​ព័ន្ធ​នយោ​បាយ​ជា​ដើម។​

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ នឹង​រៀប​ចំ​អនុវត្ត​ឱ្យ​បាន​ល្អ​ ផ្លាស់​ប្ដូរ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​អំ​ពី​ល្បឿន​ ដំ​ណើរការ​គុណ​ភាព​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១​-២០៣០ ដំ​ណាក់​កាល​ទី១៖ ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០២១ ដល់​ឆ្នាំ​ ២០២៥ ។​ ក្នុង​នោះ​ ចំ​ណុច​ស្នូល​គឺការ​សម្រេច​គម្រោង​កែ​សម្រួល គោល​ការណ៍​វិនិ​យោគ​តាម​សេចក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​រដ្ឋ​សភា​ ផ្ដុំ​កម្លាំង​ដោះ​ស្រាយ​នូវ​ការ​លំ​បាក​ ជំ​ពាក់​វាក់​វិន​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ​ ១៧១៩/​QĐ-TTg ដើម្បី​ជំ​រុញ​ល្បឿន​ដំ​ណើរ​ការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី។​ ចង្អុល​ការ​ ណែ​នាំ​ដល់​ភូមិ​ភាគ​រៀប​ចំ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ត្រូវ​តាម​ល្បឿន​ដំ​ណើរ​ការ​ ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ របាយ​ការណ៍​ជា​ប្រ​ចាំ​ជូន​រដ្ឋា​ភិបាល​ នា​យក​រដ្ឋ មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ អំ​ពី​លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី។ល។​ ទន្ទឹង​នឹង​នោះ​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ក៏​បន្ត​ធ្វើ​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ ដាក់​សំ​ណើ​យន្ត​ការ​ពិសេស​ ទាញ​យក​ផល​សម​ស្រប​និង​ពង្រីក​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​សក្ដា​នុពល ឧត្តម​ភាព​របស់​តំបន់​; ផ្ដោត​លើ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​មនុស្ស​ សំ​ខាន់​គឺប្រ​ភព​ធន​ធាន​ មនុស្ស​គុណ​ភាព​ខ្ពស់​ មាន​យន្ត​ការ​ទាក់​ទាញ​ ប្រ​ភព​ធន​ធាន​មនុស្ស​គុណ​ភាព​ខ្ពស់​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ។​

ដើម្បី​អនុវត្ត​ល្អ​ភារ​កិច្ច​ដ៏​សំ​ខាន់​ខាង​លើ​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​នឹង​ផ្ដុំ​កម្លាំង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​នូវ​វិធាន​ការ​សំ​ខាន់ៗ​ ដូច​ជា៖ បន្ត​ផ្លាស់​ថ្មី​វិធី​សាស្រ្ត​ដឹក​នាំ ចង្អុល​ការ​ ដំ​ណើរ​ការ​ក្រោម​ទិស​ស្លោក “ស៊ី​ជម្រៅ​ប្ដូរ​ផ្ដាច់”។​ ជំ​រុញ​វិមជ្ឈ​ការ​ បែង​ចែក​ភារ​កិច្ច​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​កាតព្វ​កិច្ច​និង​ដែន​សមត្ថ​កិច្ច​ជាក់​ស្ដែង​។​ បង្កើន​ទំ​នាក់​ទំ​នង​និង​កិច្ច​សហការ​ការ​ងារ​រវាង​នា​យក​ដ្ឋាន​ អង្គ​ភាព​ ជា​មួយ​នឹង​គណៈ​ជន​ជាតិ​នៅ​តាម​ភូមិ​ភាគ​នា​នា។​ ជំ​រុញ​ការ​ងារ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ បំ​ពាក់​បំ​ប៉ន​ដោយ​រូប​ភាព​ជា ច្រើន​ លើក​កម្ពស់​សមត្ថ​ភាព​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ ឆ្លើយ​តប​តម្រូវ​ការ​ភារ​កិច្ច​។ល។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ អនុវត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ការ​ងារ​កំ​ណែ​ទម្រង់​រដ្ឋ​បាល​; បង្កើន​ការ​អនុត្ត​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​សកម្ម​ភាព​កិច្ច​ការ​សាធា​រណៈ​។​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ក្តោប​ក្តាប់​ ត្រួត​ពិនិត្យ​ ដោះ​ដូរ​ព័ត៌​មាន​ពី​ស្ថាន​ភាព​ ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ និង​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​របស់​ភូមិ​ភាគ​ដោយ​រូប​ភាព​ជា​ច្រើន​; ធ្វើ​ការ​បូក​សរុប​ វាយ​តម្លៃ​ ដោះ​ស្រាយ​នូវ​ការ​លំ​បាក​ ជំ​ពាក់​វាក់វិនបាន​ទាន់​ពេល​ក្នុង​ដំ​ណាក់​កាល​អនុវត្ត​នូវ​កម្ម​វិធី​ គោ​លនយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ៕​

* សូម​គោ​រព​អរ​គុណ​អនុរដ្ឋ​មន្ត្រី​ អនុប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ!

 

ចែករំលែកអត្ថបទ