ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

01/04/2024 - 17:20

បណ្តុំ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​បណ្តា​ខេត្ត​តំ​បន់​តី​ណាម​បូ ចុះ​កិច្ច​សន្យា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ឆ្នាំ ២០២៤

បណ្តុំ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​បណ្តា​ខេត្ត​តំបន់​តី​ណាម​បូ បាន​រៀប​ចំ​សន្និ​បាត​បូក​សរុប​អនុវត្ត​កិច្ច​សន្យា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ឆ្នាំ​២០២៣ និង​ចុះ​កិច្ច​សន្យា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ឆ្នាំ​២០២៤ នៅ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង។ សន្និ​បាត​សំ​ដៅ​បូកស​រុប វាយ​តម្លៃ​លទ្ធ​ផល​អនុវត្ត​កិច្ច​សន្យា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ឆ្នាំ ២០២៣; ពិភាក្សា​ដាក់​ចេញ​គោល​ដៅ ទិស​ដៅ ភារ​កិច្ច​សំ​ខាន់ៗ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤ និង​ចុះ​កិច្ច​សន្យា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង  បណ្តុំ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​បណ្តា​ខេត្ត​តំបន់​តី​ណាម​បូ។

ខេត្ត​ឡុង​អាង ទទួល​ទង់​ប្ដូរ​វេន​ធ្វើ​ប្រ​ធាន​បណ្តុំ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​បណ្តា​
ខេត្តតំបន់តីណាមបូឆ្នាំ២០២៤។

យោង​តាម​បណ្តុំ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​បណ្តា​ខេត្ត​តី​ណាម​បូ ឆ្នាំ​២០២៣ សេដ្ឋ​កិច្ច​របស់​ខេត្ត​នីមួយៗ ក្នុង​បណ្តុំ​កើន​ឡើង​ជា​មធ្យម​ភាគ​ ៦,៧% ខ្ពស់​ជាង​មធ្យម​ភាគ​រួម​ក្នុង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស (៥,០៥%); ប្រ​មូល​ថវិកា​ភូមិ​ភាគ​ក្នុង​ទូទាំង​បណ្តុំ​សម្រេច​ជាង​៩៨.០០០ ពាន់​លាន​ដុង លើស ​៧,៧% តាម​ការ​គ្រោង​ទុក; សរុប​តម្លៃ​នាំ​ចេញ​សម្រេច​ជាង ២៣ ពាន់​លាន USD កើន​ ៦,៩៧% បើ​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​មុន (ឆ្នាំ​២០២២ សម្រេច​ជាង ២១,៥ ពាន់​លាន USD) លើ​៤,២១% នៃ​ផែន​ការ; ប្រាក់​ចំ​ណូល​ជា​មធ្យម​ភាគ​ក្នុង​មនុស្ស​ម្នាក់​សម្រេច ៧១,២៦ លាន​ដុង​/ម្នាក់​/ឆ្នាំ៘ លើ​គ្រប់​វិស័យ​វប្ប​ធម៌-​សង្គម ឆ្លើយ​តប​នឹង​គោល​ដៅ ភារ​កិច្ច​ដាក់​ចេញ រាល់​គោល​នយោ​បាយ សុខុ​មាល​ភាព​សង្គម បន្ត​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទាន់​ពេល ពេញ​លេញ; ការ​ពារ​ប្រ​ទេស-​សន្តិ​សុខ ត្រូវ​បាន​រក្សា​រឹង​មាំ; សណ្តាប់​ធ្នាប់​ សុវត្ថិ​ភាព​សង្គម​ត្រូវ​បាន​ធានា។

តាម​ប្រសាសន៍​លោក ផាង​វ៉ាន់​ហ៊ុង អនុប្រ​​ធាន​គណៈ​កម្ម​ការ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង - ជូន​រង្វាន់​មជ្ឈិម គ្រប់​ខេត្ត​ក្នុង​បណ្តុំ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង បាន​អនុ​វត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ដឹក​នាំ ចង្អុល​ការ​ការ​ងារ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង ជូន​រង្វាន់; បំ​ផុស​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ដោយ​មាន​រូប​ភាព​ជា​ច្រើន  សម្បូរ​បែប ខ្លឹម​សារ​ប្រ​ធាន​បទ​ជាក់​ស្តែង ច្បាស់​លាស់។ ទន្ទឹម​នឹង​ខ្លឹម​សារ​ដ៏​សំ​ខាន់ជា​ស្នូល​ គឺ​ជា​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង ក្រោម​ការ​បំ​ផុស​ចលនា​របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ភូមិ​ភាគ​នីមួយៗ​ក្នុង​បណ្តុំ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង ទទួល​បាន​រង្វាន់​សមូហ​ភាព​និង​បុគ្គល​ជាង ៥៨.១៤៣ និង​មាន ២.៤៩៧ សមូហ​ភាព បុគ្គល ត្រូវ​បាន​ស្នើ​ជូន​រង្វាន់​ថ្នាក់​ជាតិ។

លោក​ផាង​វ៉ាន់​ហ៊ុង ក៏​បាន​សំ​ណូម​ពរ៖ ខេត្ត​នីមួយៗ​ក្នុង​បណ្តុំ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង គប្បី​ម្ចាស់​ការ​សកម្ម​អនុវត្ត​ឱ្យ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព គម្រោង “ផ្សព្វផ្សាយ​គំរូ​បុគ្គល​ឆ្នើម” ដំ​ណាក់​កាល ២០២២​-២០២៥; ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បើក​ពង្រីក​ទម្រង់​នីមួយៗ គំរូ​ជឿន​លឿន គំរូម​នុស្ស​ល្អ ការ​ងារ​ល្អ។ ពិ​សេស ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជូន​រង្វាន់​ដល់​មុខ​សញ្ញា​​អា​ទិភាព ដែល​មាន​ភាព​រីក​សាយ​ភាយ​ខ្ពស់ ដូច៖ ពល​ករ អ្នក​វិទ្យា​សាស្ត្រ កម្មា​ភិ​បាល យុទ្ធ​ជន​កងកម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ គ្រូ​បង្រៀន វេជ្ជ​បណ្ឌិត; សមូហ​ភាព បុគ្គល នៅ​តំ​បន់​ដាច់​ស្រ​យាល ព្រំ​ដែន កោះ ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច នារី​គំរូ អ្នក​ដែល​អន់​ខ្សោយ​ មាន​ឆន្ទៈ​ឈាន​ឡើយ៕

យ្វីអាញ- លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ