06/02/2023 - 14:55

អភិវឌ្ឍ​ព្រម​ៗគ្នា​វិស័យ​អប់រំ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​

បន្ទាប់​ពី​បាន​វិនិ​យោគ​ព្រម​ៗគ្នា​ វិស័យ​អប់រំ​នៅ​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់ ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​អភិវឌ្ឍ​រួម​។ ផ្តើម​ពី​នោះ​ រួម​ចំ​ណែក​លើក​កម្ពស់​កម្រិត​ប្រ​ជា​បញ្ញា បង្ក​ជា​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​មនុស្ស​មាន​គុណ​ភាព​ បម្រើបុព្វ​ហេតុ​ឧស្សា​ហូប​នីយកម្ម​ ភាវូប​នីយកម្ម​ទំ​នើប​របស់​ខេត្ត​។

សាលា​មត្តេយ្យ​តុយ​ង៉ុក ឃុំ​តឹង​ហ្វា ពេល​ម៉ោង​សម្រាក​ថ្ងៃ​ត្រង់​។

តាម​ប្រសាសន៍​លោក​វ៉ថាញ​ម៉ុង ប្រធាន​ការិយា​ល័យ​មន្ទីរ​អប់រំ​ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ រយៈ​ពេល​កន្លង​ ផ្នែក​អប់រំ​សហការ​យ៉ាង​សកម្ម​ជា​មួយ​ភូមិ​ភាគ​នានា​ រៀប​ចំ​ឧត្តាន​កម្ម​អប់រំ​ចាប់​ពី​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​ដល់​វិទ្យា​ល័យ​។ បង្កើន​កម្រិត​ឧត្តាន​កម្ម​គឺ​ជា​មធ្យោ​បាយ​មួយ​ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​នៃ​ការ​អប់រំ​ជា​ទូទៅ​។ ផ្តើម​ពី​នោះ​ លើក​កម្ពស់​កម្រិត​ប្រជា​បញ្ញា​នៅ​គ្រប់​ភូមិ​ស្រុក​ និយាយ​រួម​ និង​តំ​បន់​ដែល​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​និយាយ​ដោយ​ឡែក​។

សាលា​អនុ​វិទ្យា​ល័យ​តឹង​ហ្វា ត្រូវ​បាន​កសាង​ថ្មី​សម្រេច​បទដ្ឋាន​ជាតិ​។

ចូវ​ថាញ់​ A គឺ​ជា​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ស្រុក​ទាំង​ឡាយ​ដែល​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ខាង​វិស័យ​អប់រំ​លេច​ធ្លោ​បំ​ផុត​នៅ​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​។ ផ្តើម​ពី​ការ​កង្វះ​បន្ទប់​រៀន​នៅ​គ្រប់​កម្រិត​សិក្សា​ រហូត​មក​ទល់​នឹង​បច្ចុប្បន្ន​ ប្រព័ន្ធ​សាលា​រៀន​លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ត្រូវ​បាន​វិនិ​យោគ​សុក្រឹត ភាគ​ច្រើន​សា​លា​រៀន​បាន​សម្រេច​បទដ្ឋាន​ជាតិ​។ ឯសា​លា​ដែល​ពុំ​ទាន់​សម្រេច​ប​ទដ្ឋាន​ជាតិ​ ក៏​ត្រូវ​បាន​កសាង​យ៉ាង​រឹង​មាំ​។ លោក​ឡេ​ហ្វាង​សើុង ប្រធាន​ការិយា​ល័យ​អប់រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់​ A ឱ្យ​ដឹង​៖ “ដោយ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិនិ​យោគ​ពី​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ ដូច្នេះ​ប្រព័ន្ធ​សាលា​រៀន​លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ បាន​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​រៀន​សូត្រ​របស់​សិស្ស​ បង្ក​ភាព​ងាយ​ស្រួល ដើម្បី​ការិយា​ល័យ​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​អង្គ​ភាព​ ពាក់​ព័ន្ធ​ អនុវត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ឧត្តាន​កម្ម​អប់រំ​គ្រប់​កម្រិត​សិក្សា​។ រហូត​មក​ទល់​នឹង​ពេល​នេះ​ ស្រុក​ចូវ​ថាញ់​ A មាន​ឃុំ​ ទីប្រជុំ​ជន​ ១០០% សម្រេច​បទដ្ឋាន​លុប​បំ​បាត់​អនក្ខរ​កម្ម​កម្រិត​ ២ ឃុំ​ ទីប្រជុំ​ជន​ ១០០% សម្រេច​បទដ្ឋាន​ឧត្តាន​កម្ម​កម្រិត​មត្តេយ្យ​សម្រាប់​កុមារ​អា​យុ ៥ ឆ្នាំ​។ ពិសេស​ មាន​ឃុំ​ ទីប្រជុំ​ជន​ ១០០% សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ឧត្តាន​កម្ម​បឋម​សិក្សា​កម្រិត​៣ រយៈ​កាល​ ៣ ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​ និង​ជា​អង្គ​ភាព​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​អង្គ​ភាព​ទាំង​ ២ របស់​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ សម្រេច​បទដ្ឋាន​ឧត្តាន​កម្ម​មធ្យមសិក្សា​កម្រិត​ ៣ កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០២២។

ក្រុង​វីថាញ ក៏​សម្រេច​បទដ្ឋាន​ឧត្តាន​កម្ម​ មធ្យម​សិក្សា​កម្រិត​ ៣ ដូច​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់​ A ដែរ​។ អង្គ​ភាព​ទាំង​ ២ នេះ​ សុទ្ធ​សឹង​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ។ លោក​ផាង​វ៉ាន់​ញើុ ប្រ​ធាន​ការិយា​ល័យ​អប់រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ក្រុង​វីថាញ បញ្ជាក់​៖ ការិយា​ល័យ​នឹង​បន្ត​ការ​កសាង​ផែន​ការ​ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ព្រម​ៗគ្នា​វិស័យ​អប់រំ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​និយាយ​រួម​ និង​តំ​បន់​មាន​សិស្ស​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​និយាយ​ដោយ​ឡែក​ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ទិស​ដៅ​លើក​កម្ពស់​កម្រិត​ប្រ​ជា​បញ្ញា បណ្តុះ​បណ្តាល​និង​បំ​ពាក់​បំ​ប៉ន​ធន​ធាន​មនុស្ស​ឱ្យ​ភូមិ​ភាគ​។ ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិនិ​យោគ​ពី​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ ជួយ​ឱ្យ​អា​ណាព្យា​បាល​សិស្ស​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​យល់​ដឹង​អំ​ពី​ការ​រៀន​សូត្រ ផ្តើម​ពី​នោះ​ កម្រិត​ប្រជា​បញ្ញា​ត្រូវ​បាន​លើក​កម្ពស់​។ អ្នក​មីង​យ័ញ​ធីយ៉ាក នៅ​ឃុំ​ហ្វាលឺវ​ ក្រុង​វីថាញ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ខ្ញុំ​បេ្តជ្ញា​ឱ្យ​ចៅ​ៗទៅ​រៀន​ ដើម្បី​ជឿន​លឿន​ដូច​អ្នក​ដទៃ​ សម័យ​នេះ​ បើ​មិន​មាន​ការ​រៀន​សូត្រ​ទេ គឺ​មិន​អាច​ជឿន​លឿន​បាន​ទេ”៕

   ហាថាញ-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ