ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

25/10/2021 - 08:57

សម័យ​ប្រ​ជុំ​លើកទី ២ រដ្ឋ​សភា​នីតិ​កាល ​XV

រដ្ឋ​សភា​ពិនិត្យ​ពិច័យ​ សម្រេច​​នូវ​បញ្ហា​សំ​ខាន់​ៗ​ជា​ច្រើន​

កាល​ពី​សប្តាហ៍​កន្លង​ សម័យ​ប្រ​ជុំ​លើកទី ២ រដ្ឋ​សភា​នីតិ​កាល ​XV បាន​បើក​សម័យ​ប្រ​ជុំ​យ៉ាង​ឱឡារិក​នៅ​អគារ​រដ្ឋ​សភា​រដ្ឋ​ធានី​ហា​ណូយ​។​

អ្នក​តំ​ណាង​ចូល​រួម​ក្នុង​ឱកាស​​បើក​សម័យ​ប្រ​ជុំ​លើក​ទី ២ រដ្ឋ​សភា​ នីតិ​កាល ​XV នៅ​ទីតាំង​តភ្ជាប់​​ប្រ​ព័ន្ធ​ក្រុង​កឹង​ធើ។​ រូប​ថត​៖ ក្វឹក​ទ្រឿង​

សម័យ​ប្រ​ជុំ​លើក​ទី ២ រដ្ឋ​សភា​នីតិ​កាល​ XV ប្រ​ព្រឹត្ត​ឡើង​ក្នុង​បរិបទ​ដែល​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ សកម្ម​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​សេចក្តី​សម្រេច​​មហា​សន្និ​បាត​ XIII របស់​បក្ស​ បង្កើត​បាន​ជា​កម្លាំង​ឈាន​មុខ​ថ្មី​ និង​ថាម​ពល​ថ្មី​ដល់​ការ​អនុវត្ត​ជោគ​ជ័យ​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ រយៈ​ពេល​ ៥ ឆ្នាំ​ ២០២១-២០២៥ យុទ្ធ​នា​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ រយៈ​ពេល​ ១០ ឆ្នាំ​ ២០២១-២០៣០ និង​ចក្ខុ​វិស័យ​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៤៥; ពិសេស​ ប្រ​ទេស​យើង​កំ​ពុង​ត្រឡប់​មក​សភាព​ធម្ម​តា​ថ្មី​ជា​បណ្តើរ​ៗ​ ផ្តុំ​កម្លាំង​ស្តារ​និង​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ផង​ ទាំង​មិន​ធ្វេស​ប្រ​ហែស​ក្នុង​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ផង​។​

យោង​តាម​ខ្លឹម​សារ​នៃ​កម្ម​វិធី​ ក្នុង​សម័យ​ប្រ​ជុំ​ទាំង​ ២ លើក (លើកទី ១ ប្រ​ជុំ​តាម​អន​ឡាញ​រយៈ​ពេល​ ១១ ថ្ងៃ​ ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី ២០-៣០ ខែ​តុលា​ និង​មួយ​លើក​ទៀត​ប្រ​ជុំ​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​នៅ​អគារ​រដ្ឋ​សភា​ រយៈ​ពេល​ ៦ ថ្ងៃ​ ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី ៨-១៣ ខែ​វិច្ឆិកា​ រដ្ឋ​សភា​បាន​ពិនិត្យ​ពិច័យ​ដោយ​អនុម័តិ​គម្រោង​ច្បាប់​ចំ​នួន​ ២ និង​សេច​ក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ចំ​នួន​ ៥ (យោង​តាម​របៀប​វារៈ​នៃ​សម័យ​ប្រ​ជុំ​មួយ​) និង​ពិនិត្យ​ពិច័យ​ ផ្ដល់​ជាមតិ​យោ​បល់​លើ​គម្រោង​ច្បាប់​ទាំង​ ៥ ។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ រដ្ឋ​សភា​នឹង​ចំ​ណាយ​ពេល​វេលា​ដើម្បី​ពិនិត្យ​ពិច័យ​លើ​បញ្ហា​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ ថវិកា​រដ្ឋ​ និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​លើ​បញ្ហា​សំ​ខាន់​ៗ​ជាច្រើន​ទៀត​។​ ជាក់​ស្តែង​ រដ្ឋ​សភា​បាន​ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ​ពិច័យ​លើ​របាយ​ការណ៍​ផ្សេង​ៗ​ ដូច​ជា​៖ វាយ​តម្លៃ​លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ និង​គម្រោង​ថវិកា​រដ្ឋ​ឆ្នាំ​ ២០២១ ការ​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID- ១៩ ក្នុង​នោះ​ មាន​ខ្លឹម​សារ​ស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​សេច​ក្តី​សម្រេច​​លេខ​ ៣០/២០២១/QH១៥ អំ​ពី​សម័យ​ប្រ​ជុំ​លើ​កទី ១ រដ្ឋ​សភា​នីតិ​កាល​ XV; សេចក្តី​សម្រេច​លើ​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ឆ្នាំ​ ២០២២ គម្រោង​ថវិកា​រដ្ឋ​ និង​គ្រោង​ការ​បែង​ចែក​ថវិកា​មជ្ឈិម​ ឆ្នាំ​ ២០២២ និង​ផែន​ការ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ថវិកា​រដ្ឋ​ ៣ ឆ្នាំ​ ២០២២ -២០២៤ ។​ល។​ ជា​ខ្លឹម​សារ​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ខ្លឹម​សារ​សំ​ខាន់​ៗ​នៃ​សម័យ​ប្រ​ជុំ​លើក​នេះ​ គឺ​រដ្ឋ​សភា​នឹង​ដំណើរ​ការ​ចោទ​សួរ​ដេញ​ដោល និង​ឆ្លើយ​បំ​ភ្លឺ​របស់​តំ​ណាង​រដ្ឋ​សភា​៕​

  យោង​៖ baochinhphu.vn -លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ