11/10/2021 - 08:57

ធានា​ល្អ​ដល់​ការ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​

ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​វៀង​អាង​ ស្រុក​ត្រឹង​ដេ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​អនុវត្ត​ល្អ​ភារ​កិច្ច​ពិនិត្យ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ និង​ខ្នះ​ខ្នែង​ក្នុង​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COViD- ១៩ លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​។​

កម្មា​ភិបាល​ពេទ្យ​នៃ​ដំណាក់​ពិនិត្យ​ជំងឺ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​។​

ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​វៀង​អាង​ បាន​ពិនិត្យ​ និង​ផ្តល់​ថ្នាំ​ជូន​អ្នក​ជំងឺ​ជាង​ ១.២០០ លើក​នាក់​/ខែ។​ ភាគ​ច្រើន​គឺ​អ្នក​ជំងឺ​សម្ពាធ​ឈាម​ខ្ពស់​ ទឹក​នោម​ផ្អែម​ ឈឺ​សន្លាក់​ឆ្អឹង​៘ ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​វៀង​អាង​ បាន​អនុវត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សំ​ដៅ​ធានា​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ COVID-១៩ ដូច​៖  ប្រ​ជា​ជន​ត្រូវ​រាយ​ការ​ណ៍​ សុខា​ភិបាល​; រក្សា​គម្លាត​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ ២ ម៉ែ​ត្រ។​ល។​ លោក​ឡឹម​ផល្លា ប្រ​ធាន​ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​វៀង​អាង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “អ្នក​ជំងឺ​នៅ​ឃុំ​ជិត​ខាង​និង​នៅ​ភូមិ​តំ​បន់​ក្រហម​ តំ​បន់​លឿង​ ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​តេស្ត​រហ័ស​និង​ពិនិត្យ​ជំងឺ​នៅ​បន្ទប់​ដាច់​ដោយ​ឡែក​។​ ពិសេស ​កម្មា​ភិបាល​ពេទ្យ​ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ​ជំងឺ​មាន​សម្លៀក​បំ​ពាក់​ការ​ពារ​ដើម្បី​ធានា​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩”។​

ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ធ្វើ​តេស្ត​រហ័ស​ដល់​មាមីង​ក្នុង​សហគមន៍។​

ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ពិនិត្យ​ជំងឺ​ កម្មា​ភិបាល​ក្នុង​ដំណាក់​ឆ្លៀត​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឱ្យ​ប្រ​ជា​ជន​បាន​ដឹង​ពី​របៀប​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID–១៩ និង​ប្រ​ភេទ​ជំងឺ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​។​  ផ្តើម​ពីនោះ​ ការ​ងារ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​រាល​ដាល​ ដូច​៖ ជំងឺ​គ្រុន​ឈាម​ ជំងឺ​ពង​ដៃ​ – ជើង​– មាត់​ ជំងឺ​ពោះ​វៀន​ រលាក​ផ្លូវ​ដក​ដង្ហើម​។​ល។​ ត្រូវ​បាន​ទប់​ស្កាត់​ជា​និច្ច​។​ អ្នក​មីង​ឡឹម​ធី​ហាក​់ នៅ​ភូមិ​បើ​ដឹប មក​ពិនិត្យ​ជំងឺ​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ខ្ញុំ​សម្ពាធ​ឈាម​ខ្ពស់​ មក​ពិនិត្យ​ជំងឺ​ បាន​គ្រូ​ពេទ្យ​ណែនាំ​អស់​ពីចិត្ត​ពី​របៀប​ថែទាំ​សុខ​ភាព​និង​របៀប​បង្ការ​ប្រ​ភេទ​ជំងឺ​ឆ្លង​រាល​ដាល​។​ ពិសេស​គឺ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID–១៩ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ខ្ញុំ​អនុវត្ត​យ៉ាង​ម៉ឺង​ម៉ាត់​តាម​សារ​ ៥Kជានិច្ច​។​ ពិសេស​ ការ​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​ចេញ​ផ្លូវ​ លុះ​ត្រា​តែ​មាន​កិច្ច​ការ​ចាំ​បាច់​ ដើម្បី​ធានា​សុខ​ភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួន​”។​ ពូឡឹម​ផែន​ នៅ​ភូមិ​ទីប​ញឹក​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ខ្ញុំ​ដឹង​ពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​ជំងឺ​ COVID–១៩ ម្ល៉ោះ​ហើយ​អនុវត្ត​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​រហ័ស​តាម​សំ​ណូម​ពរ​របស់​ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​។​ ការ​ធ្វើ​តេស្ត​រហ័ស​សំ​ដៅ​ឆាប់​ប្រ​ទះ​ឃើញ​ជំងឺ​ ដើម្បី​បញ្ជូន​ទៅ​ព្យា​បាល​ ចៀស​វាង​ឆ្លង​រាល​ដាល​ដល់​សាច់ញាតិ​និង​សហគមន៍”។​

លោក​ឡឹម​ផល្លា ចែក​រំលែក​៖  “ស្ថាន​ភាព​ជំងឺ​ COVID–១៩ ប្រែប្រួល​យ៉ាង​ស្មុគ​ស្មាញ​ ដូច្នេះ​កម្មា​ភិបាល​ពេទ្យ​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ ២៤/២៤ ដើម្បី​ប្រ​ឆាំង​នឹង​ជំងឺ​។​ ទោះ​បី​នឿយ​ហត់​ក៏​ពិត​មែន​ ប៉ុន្តែ​យើង​ខ្ញុំ​តែង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​គ្នា​ ដើម្បី​ឆ្លង​កាត់​ការ​លំ​បាក​”៕​ 

                        លីធាន​-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ