ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

07/06/2021 - 16:53

ក្រុង​កឹង​ធើ វិនិ​យោគ​ជាង​ ៣៦ ពាន់​លាន​ដុង​ អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​អា​ទិភាព​ អភិវឌ្ឍ​ធន​ធាន​មនុស្ស​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​

 ​ផ្នែក​ពាក់​ព័ន្ធ​នា​នា​បាន​ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​សិស្ស​សាលា​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ក្រុង​កឹង​ធើ។​

ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៦ មក​ទល់​ពេល​នេះ​ ក្រុង​កឹង​ធើ​បាន​វិនិ​យោគ​ឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​ជាង​ ៣៦ ពាន់​លាន​ដុង​សម្រាប់​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​អា​ទិភាព​អភិវឌ្ឍ​ធន​ធាន​មនុស្ស​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្នុង​វិស័យ​អប់​រំ។​ ជាក់​ស្ដែង​ក្រុង​កឹង​ធើ​វិនិ​យោគ ៩៩០ លាន​ដុង​ អនុវត្ត​បង្កើន​កម្រិត​ជួស​ជុល​សាលា​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ក្រុង​កឹង​ធើ ឧបត្ថម្ភ​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ជិត​ ៣៣,៦ ពាន់​លាន​ដុង​ដល់​សិស្ស​សាលា​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ក្រុង​កឹង​ធើ អនុវត្ត​កាត់​បន្ថយ​បង់​ប្រាក់​សាលា​ជិត​ ១,៦ ពាន់​លាន​ដុង​ ឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​រៀន​សូត្រ​ដល់​សិស្សា​នុ​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជួប​លំ​បាក​។​ ក្រៅ​ពី​នោះ​ ក្រុង​កឹង​ធើ​ថែម​ទាំង​ចំ​ណាយ​ ២៧៤ លាន​ដុង​ សម្រាប់​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ជំ​នួយ​ថ្លៃ​អា​ហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់​ដល់​កុមារ​ (ចាប់​ពី​អា​យុ​ ៣ ដល់​ ៥ ឆ្នាំ​) ដែល​ជា​កូន​ចៅ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​។​

 យោង​តាម​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០ ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្រុង​នឹង​បន្ត​ចង្អុល​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ គម្រោង​ប្លង់​ប្រ​ព័ន្ធ​សា​លា​រៀន​ ថ្នាក់​រៀន​មូល​ដ្ឋាន​អប់​រំ សម​ស្រប​ជា​មួយ​នឹង​លក្ខណ​សម្បត្តិ​នៃ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ បង្កើន​កម្រិត​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​សិស្ស​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វាសិក​ យោង​តាម​លក្ខណ​សម្បត្តិ​និង​លទ្ធ​ភាព​ជាក់​ស្ដែង​នៃ​ថវិកា​។​ ក្រៅ​ពី​នោះ​ ក្រុង​នឹង​បង្កើន​គុណ​ភាព​និង​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​អប់​រំនៃ​សា​លា​ ពិសេស​ដោយ​ឡែក​អនុវត្ត​មាន​ភាព​បត់​បែន​រាល់​កម្ម​វិធី​អប់​រំ សម​ស្រប​ជា​មួយ​លក្ខណ​​សម្បត្តិ​របស់​សិស្ស​ ផ្សារ​ភ្ជាប់​អប់​រំ​ជា​មួយ​នឹង​ភាព​ជាក់​ស្ដែង​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ លក្ខណៈ​វប្ប​ធម៌​របស់​ជន​ជាតិ​នីមួយ​ៗ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ក្រុង​៕​                         

ថាញ់ឡុង​ - ថាច់​ធី ​

ចែករំលែកអត្ថបទ