12/04/2021 - 08:33

ទប់ស្កាត់​ជំ​ងឺ​COVID-១៩ ក្នុង​រយៈ​ពេល​បោះ​ឆ្នោត​

មន្ទីរ​សុខា​ភិបាល​ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​វិធាន​ការ​ទប់ស្កាត់​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ មុន​ ក្នុង​និង​ក្រោយ​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត​តំ​ណាង​រដ្ឋ​សភា​ នីតិ​កាល​XV និង​តំ​ណាង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ អា​ណត្តិ​កាល​ ២០២១-២០២៦។​

កិច្ច​ប្រ​ជុំ​តាម​ប្រ​ព័ន្ធ​អនឡាញ​សុខា​ភិបាល​បម្រើ​ការ​ងារ​បោះ​ឆ្នោត​។​ រូប​: H.HOA

* ក្នុង​ដំ​ណា​ក់​កាល​ពិភាក្សា​

ក្នុង​ដំ​ណាក់​កាល​ចាត់​តាំង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ពិ​ភាក្សា​ ឧទ្ទេស​នាម​អ្នក​ឈរ​ឆ្នោត​ និង​ចលនា​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ជាមួយ​វិធាន​ការ​គ្មាន​ករណី​វិជ្ជ​មាន​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ ក្នុង​សហ​គមន៍ ​អ្នក​ចូល​រួម​គប្បី​ពាក់​ម៉ាស់​ជា​ប្រ​ចាំ​ និង​លាង​ដៃ​ដោយ​សាប៊ូ​អាល់​កុល​កម្ចាត់​មេរោគ​ មិន​ខាក​ស្តោះ​ ខ្ទប់​មាត់​និង​ច្រមុះ​ពេល​កណ្តាស់​ក្អក​ បោះ​ចោល​សំ​រាម​ម៉ាស់​ចំ​កន្លែង​កំ​ណត់។​ គោ​រព​តាម​វិធាន​ការ​បង្ការ​ខ្លួន​ និង​ការ​ណែ​នាំ​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​រោគ​រាល​ដាល​របស់​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​។​ អនុវត្ត​ការ​រាយ​ការណ៍​សុខា​ភិបាល​អេឡិច​ត្រូនិច ដោយ​ប្រើ​កម្ម​វិធី​ Vietnam Health Declaration នៅ​លើ​ទូរ​ស័ព្ទ​ចល័ត​ ឬ​រាយ​ការណ៍​សុខា​ភិបាល​ដោយ​លិខិត​ក្នុង​ប្រ​ទេស​ចំ​ពោះ​អ្នក​ដែល​គ្មាន​ទូរ​ស័ព្ទ​ចល័ត​ឈ្លាសវៃ។​ ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​ស្ថាប័ន​សមត្ថ​កិច្ច​ជា​បន្ទាន់​ ប្រ​សិន​បើ​មាន​រោគ​សញ្ញា​គ្រុន​ក្ដៅ​ ក្អក​ និង​ពិបាក​ដង្ហើម​។​

ជា​មួយ​នឹង​វិធាន​ការ​មាន​ករណី​វិជ្ជ​មាន​ជំ​ងឺ ​COVID-១៩ ក្នុង​សហ​គមន៍ ​កន្លែង​ដែល​មិន​អនុវត្ត​គម្លាត​សង្គម​ ក្រៅ​ពី​វិធាន​ការ​ខាង​លើ​ អ្នក​ចូល​រួម​គប្បី​អង្គុយ​ត្រង់​កន្លែង​ដែល​បាន​រៀប​ចំ​។​ នៅ​តំ​បន់​ដែល​អនុវត្ត​គម្លាត​សង្គម​ គប្បី​អនុវត្ត​បន្ថែម​ការ​រក្សា​គម្លាត​ពី​គ្នា​យ៉ាង​ហោច​ណា​ស់​ ២ ម៉ែ​ត្រ។​

* ពេល​បោះ​ឆ្នោត​

ក្នុង​ដំ​ណាក់​កាល​បោះ​ឆ្នោត​ ជា​មួយ​នឹង​ស្ថាន​ការណ៍​គ្មាន​ករណី​វិជ្ជ​មាន​ជំ​ងឺ​COVID-១៩ ក្នុង​សហគមន៍ ​ក្រៅ​ពី​សេច​ក្តី​កំ​ណត់​ដូច​ពេល​ប្រ​ព្រឹត្ត​ឡើង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ពិភាក្សា​បាន​ពោល​ខាង​លើ​ អ្នក​ចូល​រួម​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​លំ​ដាប់​លំ​ដោយ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ គឺដើរ​ចូល​ និង​ដើរ​ចេញ​តាម​ផ្លូវ​តែ​មួយ​នៅ​កន្លែង​បោះ​ឆ្នោត​។​ ចំ​ពោះ​ហិប​ឆ្នោត​រាយ​រង​ (ហិប​ឆ្នោត​ចល័ត​) គប្បី​អនុវត្ត​វិធាន​ការ​បង្ការ​ឆ្លង​ជំ​ងឺ​COVID-១៩ ដូច​ជា​ នៅ​កន្លែង​ទៅ​ជួប​ជុំ​បោះ​ឆ្នោត​ដែរ​ កាត់​បន្ថយ​ការ​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ជិត​គ្នា​ ចាប់​ដៃ​ឬ​ប៉ះ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​។​

ជា​មួយ​នឹង​ស្ថាន​ការណ៍​មាន​ករណី វិជ្ជ​មាន​ជំ​ងឺ​COVID-១៩ ក្នុង​សហ​គមន៍ ​កន្លែង​មិន​អនុវត្ត​គម្លាត​សង្គម​នៅ​កន្លែង​បោះ​ឆ្នោត​ ក្រៅ​ពី​វិធាន​ការ​ខាង​លើ​ គប្បី​បំ​ពេញ​បន្ថែម​ការ​លាង​ដៃ​សម្លាប់​មេ​រោគ​មុន​និង​ក្រោយ​ពី​បោះ​ឆ្នោត​។​ នៅ​តំ​បន់​គម្លាត​សង្គម​តំ​បន់​ អនុវត្ត​ធ្វើ​ចត្តា​ឡីស័ក​ឬ​បិទ​ផ្លូវ​ គប្បី​អនុវត្ត​បន្ថែម​ការ​រក្សា​គម្លាត​យ៉ាង​តិច​បំ​ផុត​ ២ ម៉ែត្រ រវាង​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ជា​មួយ​គ្នា​។​ ចំ​ពោះ​ហិប​ឆ្នោត​រាយ​រង​ (ហិប​ឆ្នោត​ចល័ត​) កម្មា​ភិបាល​ចាត់​តាំង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ នាំ​ហិប​ឆ្នោត​ដល់​កន្លែង​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ គប្បី​បាន​ហ្វឹក​ហាត់​អំ​ពី​ការ​បង្ការ​ជំ​ងឺ​COVID-១៩ គប្បី​អនុវត្ត​នូវ​វិធាន​ការ​បង្ការ​ជំ​ងឺ​COVID-១៩ ដូច​នៅ​តាម​កន្លែង​ជួប​ជុំ​បោះ​ឆ្នោត​ អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​គប្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ជិត​ដិតគ្នា​ ប្រើ​ប្រាស់​មធ្យោ​បាយ​ការ​ពារ​ខ្លួន​ ដូច​ជា​សម្លៀក​បំពាក់​បង្ការ​ជំ​ងឺ​ម៉ាស។​ល។​ ក្នុង​ដំ​ណាក់​កាល​អនុវត្ត​ភារ​កិច្ច​។​ វិនិ​ច្ឆ័យ​កម្ចាត់​មេ​រោគ​សន្លឹក​ឆ្នោត​ ហិប​ឆ្នោត​ និង​មធ្យោ​បាយ​ដឹក​ជញ្ជូន​ យក​វត្ថុ​សំ​ណាក​និង​ធ្វើ​តេស្ត​ SARS-CoV-២ មុន​និង​ក្រោយ​អនុវត្ត​ភារ​កិច្ច​ដល់​កម្មា​ភិបាល​ សមាជិក​ គណៈ​កម្ម​ការ​បោះ​ឆ្នោត​។​

វិធាន​ការ​ក៏​បាន​លើក​ឡើង​ដល់​ការ​បង្ការ​ឆ្លង​ជំ​ងឺ​COVID-១៩ ក្នុង​ដំ​ណាក់​កាល​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​តាម​មូល​ដ្ឋាន​ធ្វើ​ចត្តា​ឡីស័ក និង​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​COVID- ១៩។​ ក្នុង​ករណី​មាន​អ្នក​ជំ​ងឺ​តិច​ ទ្រង់​ទ្រាយ​តូច គប្បី​ប្រើ​ប្រាស់​ហិច​ឆ្នោត​រាយ​រង​ ដើម្បី​ធានា​សេច​ក្តី​កំ​ណត់​ពី​ការ​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​COVID-១៩ ។​ ករណី​មាន​អ្នក​ជំ​ងឺ​ច្រើន​ ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ ផ្អែក​ទៅ​លើ​សេច​ក្តី​កំ​ណត់​ ការ​ណែ​នាំពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​និង​ស្ថាន​ភាព​ជាក់​ស្តែង​នៃ​ជំ​ងឺ​COVID-១៩ ដើម្បី​បង្កើត​អង្គ​ភាព​បោះ​ឆ្នោត​ដល់​មូល​ដ្ឋាន​ទាំង​នេះ​។​

***

តាម​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ ហ្វិញ​មិញ​ត្រុក នា​យក​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​ក្រុង​កឹង​ធើ៖ មជ្ឈ​មណ្ឌល​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​នឹង​បែង​ចែក​សារ​ធាតុ​គីមី​ cloramin B បាញ់​កម្ចាត់​មេរោគ​នៅ​តាម​កន្លែង​បោះ​ឆ្នោត​ កន្លែង​ប្រ​ជុំ​និង​ផ្គត់​ផ្គង់​ម៉ាស់ បន្ថែម​ដល់​ខណ្ឌ​ ស្រុក​មួយ​ចំ​នួន​។​ ឃុំ​ សង្កាត់​គប្បី​មាន​ផែន​ការ​ជាក់​ស្តែង​ ដូច​ជា​ទិញ​អាល់​កុល​ ម៉ាស់បន្ថែម​ ទន្ទឹម​នោះ​ ខ្ចី​ម៉ា​ស៊ីន​វាស់​កម្ដៅ​របស់​សាលា​រៀន​៕

​        H.HOA-វិមាន​

 ​  

ចែករំលែកអត្ថបទ