ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

12/04/2021 - 07:51

សើុង​ភឿក​ហ្វាង​ អតីត​អនុរដ្ឋ​មន្រ្តី​ អនុប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​៖

ពង្រឹង​មាំក្ដី​ជំ​នឿ​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ ចំ​ពោះ​ការ​ដឹក​នាំរបស់​បក្ស​និង​រដ្ឋ​

 

ថ្ងៃ​ទី ១៤/០១/២០១១ នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ បាន​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ០៥/២០១១/NĐ-CP របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ ស្តីពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ (អនុក្រឹត្យ​ ០៥)។​ ក្រោយ​រយៈ​ពេល​ជិត​ ១០ ឆ្នាំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​ អនុក្រឹត្យ​ ០៥ បាន​រួម​ចំ​ណែក​នាំ​មក​នូវ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជាវិជ្ជ​មាន​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​ណាម​បូ​ ក៏​ដូច​ជា​ក្នុង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​។​

មក​ទល់​ពេល​នេះ​ អនុក្រឹត្យ​ ០៥​ គឺជា​ឯក​សារ​ច្បាប់​ដែល​មាន​តម្លៃ​ គតិ​យុត្តិ​ខ្ពស់​បំ​ផុត​ ស្តីពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ ត្រូវ​បាន​រដ្ឋា​ភិបាល​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​។​ ពោល​គឺ​អនុក្រឹត្យ​នេះ​ មាន​ចែង​លម្អិត​រាល់​ដំ​ណើរ​ការ​នៃ​គោល​នយោ​បាយ​ ប្រ​ភព​ធន​ធាន​ យន្ត​ការ​អនុវត្ត​ គ្រប់​គ្រង​រដ្ឋ​ ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​ក្រសួង​ ផ្នែក​មជ្ឈិម​និង​ភូមិ​ភាគ​ ស្តីពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​។​ ការ​ដាក់​ចេញ​អនុក្រឹត្យ​នេះ​ បង្កើត​បាន​ជា​ក្រប​ខណ្ឌ​នៃ​ច្បាប់​ ដើម្បី​ឯក​ភាព​ក្នុង​ការ​យល់​ដឹង​ និង​សកម្ម​ភាព​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​។​ យោង​លើ​មូល​ដ្ឋាន​នោះ​ នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ បាន​ផ្តល់​សច្ចា​ប័ន​ជា​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ឆ្នាំ​ ២០១១-២០២០ និង​កំ​ណត់​ទិស​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០ និង​បាន​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​បទ​បញ្ជា​លេខ​ ២៨ ស្តីពី​ការ​លើក​កម្ពស់​សុពល​ភាព​ ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​គ្រប់​គ្រង​រដ្ឋ​ ស្តីពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ និង​ផ្តល់​សច្ចា​ប័ន​លើ​គម្រោង​ កម្ម​វិធី​ និង​គោ​លនយោ​បាយ​ផ្សេង​ៗ​ជាច្រើន​ទៀត​។​

ការ​អនុវត្ត​នូវ​ទស្សនៈ​ គោល​ការណ៍​ គោល​នយោ​បាយ​នៅ​ក្នុង​បទ​បញ្ជា​សេច​ក្តី​សម្រេច​របស់​បក្ស​ ឬ​បទ​បញ្ញត្តិ​ផ្សេង​ៗ​ ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​រដ្ឋ​ធម្ម​នុញ្ញ​ ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​ និង​រយៈ​ ពេល​ជិត​ ១០ ឆ្នាំ​ (២០១១-២០២១) អនុវត្ត​អនុក្រឹត្យ​ ០៥ ស្តីពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​បាន​នាំមក​នូវ​សមិទ្ធិ​ផល​សំ​ខាន់​ៗ​ជា​ច្រើន​ រួម​ចំ​ណែក​អនុវត្ត​សម្រេច​ជោគ​ជ័យ​នូវ​គោល​ការណ៍​ គោល​នយោ​បាយ​របស់​បក្ស​ ក្រឹត្យ​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​ ស្តីពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​។​ ជា​ពិសេស​ បង្ក​បាន​ការ​ឯក​ភាព​របស់​គណៈ​ ផ្នែក​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ និង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្នុង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ កែ​តម្រូវ​បង្កើន​គុណ​ភាព​បន្តិច​ម្តង​ៗ​ ក្នុង​ការ​កសាង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​និង​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ ជំ​រុញ​ខ្លាំង​ក្លា​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ អភិរក្ស​វប្បធម៌​ លើក​ស្ទួយ​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​មនុស្ស​ អភិវឌ្ឍ​ កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ពង្រីក​កម្លាំង​មហា​សាម​គ្គី​ លំ​នឹង​ស្ថិរ​ភាព​អំ​ពី​ការ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ សន្តិ​សុខ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​។​ ផ្តើម​ពី​នោះ​ ពង្រឹង​មាំក្ដី​ជំ​នឿ​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ទៅ​លើក​ារដឹក​នាំ​របស់​បក្ស​ និង​រដ្ឋ​ ក្នុង​បុព្វ​ហេតុ​ផ្លាស់​ថ្មី​។​

លោក​ សើុង​ភឿក​ហ្វាង​ (ជួរ​មុខ​ខាង​ឆ្វេង​) ថត​រូប​អនុស្សាវរីយ៍​ជា​មួយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​វិទ្យា​ស្ថាន​ពុទ្ធ​សាសនា​ទក្ខិ​ណនិកាយ​ខ្មែរ​ នា​ឱកាស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជន​ជាតិ​ចុះ​បំ​ពេញ​ទស្សន​កិច្ច​និង​ធ្វើ​ការ​ ។​

នៅ​ណាម​បូ​ លទ្ធ​ផល​អនុវត្ត​អនុក្រឹត្យ​ ០៥ មាន​ឥទ្ធិ​ពល​ជា​វិជ្ជ​មាន​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​ គ្រប​ដណ្តប​លើ​គ្រប់​វិស័យ​ និង​ភូមិ​សាស្រ្ត​ដែល​មាន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​។​ ចំ​ពោះ​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​វិញ​ ដំ​ណាក់​កាល​អនុវត្ត​ អនុក្រឹត្យ​ ០៥ មាន​គោល​ការណ៍​រួម​ជាច្រើន​ និង​គោល​នយោ​បាយ​ផ្សេង​ៗ​មាន​ក្នុង​បទ​បញ្ជា​ ៦៨/CT-TW និង​បទ​បញ្ជា​ ១៩/CT-TW របស់​គណៈ​លេខា​មជ្ឈិម​បក្ស​ ស្តីពី​បង្កើន​ការ​ងារ​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ ត្រូវ​បាន​គួប​ផ្សំ​ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​កាន់​តែច្បាស់​លាស់​ ពង្រីក​កាន់​តែស៊ី​ជម្រៅ​ក្នុង​ជីវ​ភាព​។​ លេច​ធ្លោ​បំ​ផុត​ គឺគោល​នយោ​បាយ​អំ​ពី​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ លុប​បំ​បាត់​ភាព​អត់​ឃ្លាន​ កាត់​បន្ថយ​ភាព​ ក្រី​ក្រ កម្ចី​ឥណ​ទាន​អនុគ្រោះ​ ការ​ងារ​អប់​រំ បណ្តុះ​បណ្តាល​ វប្បធម៌​ សុខា​ភិបាល​ ថែទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​ ព័ត៌​មាន​សារ​គមនា​គមន៍​ ផ្ទេរ​ជូន​វិទ្យា​សាស្រ្ត​បច្ចេក​ទេស និង​បច្ចេក​វិទ្យា​ជឿន​លឿន​ជា​ច្រើន​។​ ប្រ​ភព​ធន​ធាន​ មនុស្ស​ កង​ជួរ​ពល​ករ​ឆ្លង​កាត់​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ កម្មា​ភិបាល​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​ជន​ជាតិ​ សាសនា​ មាន​កន្លែង​ខ្លះ​ត្រូវ​បាន​បំ​ពេញ​បន្ថែម​គ្រប់​ភូមិ​ភាគ​ ក៏​បាន​កំ​ណត់​ពេល​វេលា​រៀប​ចំ​មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​យ៉ាង​ហ្មត់​ចត់​ យន្ត​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ត្រូវ​បាន​កែ​តម្រូវ​បន្តិច​ម្តង​ៗ​ ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ សាសនា​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ជាវិជ្ជ​មាន​។​ 

តាម​តួលេខ​របស់​នា​យក​ដ្ឋាន​ភូមិ​ភាគ​ III ដំ​ណាក់​កាល​ ២០១៦-២០២០ ទៅ​តំ​បន់​តីណាម​បូ​ ចំ​នួន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​មាន​ ៨០.៥៧៥ គ្រួ​សារ​ កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៦ (ស្រូប​អត្រា​ ២៣,៤៥% នៃ​ចំ​នួន​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​) លុះ​ដល់​ចុង​ឆ្នាំ​ ២០២០ ថយ​ចុះ​នៅ​ប្រ​មាណ​ ១៩.៨១២ គ្រួ​សារ​ ស្រូប​អត្រា​៥,៥៥%។​ មធ្យម​ភាគ​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ ថយ​ចុះ​ប្រ​មាណ​ ១៥.០០០ គ្រួ​សារ​ អត្រា​កាត់​បន្ថយ​ជាមធ្យម​ភាគ​ជិត​៤%/ឆ្នាំ​។​ ក្នុង​តំ​បន់​មាន​ ១០៩ ឃុំ​ និង​ ៤១៧ ភូមិ​ ចំ​ណុះ​កម្ម​វិធី​ ១៣៥។​ ក្រោយ​រយៈ​ពេល​ ៥ ឆ្នា​ំ​អនុវត្ត​ បាន​វិនិ​យោ​គទឹក​ ប្រាក់​ ១.៧២១ ពាន់​លាន​ដុង​ រួម​មា​ន ១០ ឃុំ​ និង​ ១១០ ភូមិ​សម្រេច​ទិស​ដៅ​។​ល។​ ចំ​នួន​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​គ្រប់​កម្រិត​សិក្សា​មាន​ ជាង​ ២០០.០០០ នាក់ និង​មាន​និស្សិត​ចំ​នួន​ ៥.០០០ នា​ក់/ឆ្នាំ​សិក្សា​ (ដោយ​ឡែក​សាលា​មហា​វិទ្យា​ល័យ​នៅ​កឹង​ធើ មាន​និស្សិត​ជាង​ ៣.០០០ នាក់)។​ ទូទាំង​តំ​បន់​មាន​សាលា​ ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ចំ​នួន​ ៣៤  (ថ្នាក់​ខេត្ត​ចំ​នួន​ ៩ ស្រុក​ចំ​នួន​ ២៥) ដោយ​មាន​សិស្ស​សរុប​ ១០.០០០ នាក់/ឆ្នាំ​សិក្សា​ (មធ្យម​ភាគ​កើន​ប្រ​មាណ​ពី​ ២០០-៣០០ នាក់/ឆ្នាំ​សិក្សា​)។​

ដើម្បី​អនុវត្ត​បាន​ល្អ​នូវ​ទស្សនៈ​ គោល​ការណ៍​របស់​បក្ស​ រដ្ឋ​ ស្តីពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ ចំ​ពោះ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និយាយ​រួម​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ណាម​បូ​និយាយ​ដោយ​ឡែក​ គប្បី​បន្ត​ការ​ពិនិត្យ​កែ​តម្រូវ​បំ​ពេញ​បន្ថែម​ ផ្គួប​ បញ្ចូល​ឱ្យ​បាន​ល្អ​យន្ត​ការ​គោល​នយោ​បាយ​។​ ពិសេស​គឺអនុវត្ត​ឱ្យ​បាន​ល្អ​នូវ​ខ្លឹម​សារ​ដែល​ គប្បី​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ ដូច​ជា​៖ គប្បី​យល់​ដឹង​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​ជន​ជាតិ​ សាសនា​ និង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ពិសេស​រវាង​ពុទ្ធ​សាសនា​ទក្ខិណ និកាយ​ចំ​ពោះ​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ណាម​បូ​។​ ក្នុង​ការ​កសាង​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​និង​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ ត្រូវ​ច្បាស់​នូវ​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ប្រ​វេណី​ទាំង​នោះ​ ដើម្បី​ស្នើ​សុំ​គោល​ការណ៍​ ដំ​ណោះ​ស្រាយ​និង​រៀប​ចំ​អនុវត្ត​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​នោះ​ៗ​ ។​ ការ​ដែល​ដាក់​សំ​ណើ​កសាង​ រៀប​ចំ​ផ្សព្វ​ ផ្សាយ​ តាម​ដាន​ពិនិត្យ​ ជំ​រុញ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ គឺជា​ភារ​កិច្ច​រួម​របស់​រដ្ឋ​ អំ​ណាច​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ ក៏​ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ប្រ​គល់​ឱ្យ​ឯក​ភាព​ដើម​ទង​ធ្វើ​សេនា​ធិការ​ជូន​ស្ថា​ប័ន​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​គ្រប់​គ្រង​ផ្ទាល់​ រួច​ចង្អុល​ការ​ពី​មជ្ឈិម​មក​ដល់​មូល​ដ្ឋាន​។​ រាល់​ខ្លឹម​សារ​គ្រប់​គ្រង​រដ្ឋ​ ស្តីពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​គប្បី​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​។​ ដើម្បី​ធានា​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​រួម​ក្នុង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ ទើប​មាន​ប្រ​ភព​កំ​ណត់​ក្នុង​បញ្ជី​ថវិកា​រដ្ឋ​ មាន​អត្រា​ កម្រិត​កំ​ណត់​សម​ស្រប​ទៅ​តាម​ដំ​ណាក់​កាល​នីមួយ​ៗ​។​ មាន​យន្ត​ការ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ សត្យា​នុមតិ​ក្នុង​ការ​កៀរ​គរ​ បញ្ជាក់​ច្បាស់​កម្រិត​កំ​ណត់​នៃ​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​។​

លើក​កម្ពស់​តួនា​ទីអ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​ជន​ជាតិ​ សាសនា​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ មាន​កម្ម​វិធី​បំ​ប៉ន​ចំ​ណេះ​ដឹង​ សមត្ថ​ភាព​ដំ​ណើរ​ការ​ផ្ដល់​ព័ត៌​មាន​ពី​គោល​នយោ​បាយ​ សម​ស្រប​នឹង​ស្ថាន​ភាព​ប្រ​ទេស​ជាតិ​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​និង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​ជាក់​ស្តែង​ ឯក​ភាព​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​។​ ជា​ពិសេស​ គឺផ្សព្វ​ផ្សាយ​គោល​នយោ​បាយ​ប្រ​កប​ដោយ​តម្លា​ភាព​ ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ចលនា​ រួច​ខ្លឹម​សារ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ចលនា​ ត្រូវ​ផ្សារ​ភ្ជាប់​នឹង​គោល​ការណ៍​រួម​គោល​នយោ​បាយ​ជាក់​ស្តែង​ រយៈ​ពេល​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​និង​មុខ​សញ្ញា​ចូល​រួម​បំ​ប៉ន​។​ល។​ សរុប​សេច​ក្តី​ ភូមិ​ភាគ​នីមួយ​ៗ​គប្បី​មាន​ប្រ​ព័ន្ធ​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​ ព្រម​ៗ​គ្នា​ ប្រ​កប​ដោយ​លក្ខណៈ​ជាយុទ្ធ​សាស្រ្ត​នោះ​ទើប​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​នឹង​បន្ត​ការ​ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ដំ​ណា​ក់​កាល​ថ្មី​៕​      

                       ប្រែសម្រួល​៖ លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ