02/02/2021 - 09:10

វិស័យ​អប់​រំកឹង​ធើ សំ​ដៅ​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ង្វៀង​ភុក​តាំង​ នា​យក​រង​មន្ទីរ​អប់​រំ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ក្រុង​កឹង​ធើ គុណ​ភាព​អប់​រំលើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ ក្រុង​ កាន់​តែមាន​ភាព​លំ​នឹង​និង​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​។​

សាលា​បឋម​សិក្សា​ធើយ​ស្វឹង​១​ ត្រូវ​បាន​កសាង​ថ្មី​។​

មូល​ហេតុ​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​មូល​ហេតុ​ជា​ច្រើន​ដែល​សម្រេច​បាន​ស្នា​ដៃ​ខាង​លើ​  គឺ​អា​ស្រ័យ​ការ​បំ​ប៉ន​និង​បង្កើន​កម្រិត​វិជ្ជា​របស់​គ្រូ​បង្រៀន​ត្រូវ​បាន​បណ្តា​សាលា​ក្រោម​ឱវាទ​ និង​គ្រប់​ការិ​យាល័យ​អប់​រំយក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​។​ លោក​ភុក​តាំង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “អង្គ​ភាព​នីមួយ​ៗ​បាន​បង្ក​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ដើម្បី​គ្រូ​បង្រៀន​បាន​ចូល​រួម​វគ្គ​បង្កើន​ចំ​ណេះ​ដឹង​ ឬ​បំ​ប៉ន​មុខ​ជំ​នាញ​វិជ្ជា​ជីវៈ។​ ដោយ​ឡែក​មន្ទីរ​អប់​រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ក្រុង​ បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បធាន​បទ​ជាក់​ស្តែង​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ដូច​ជា​៖ “ជំ​រុញ​ការ​អនុវត្ត​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​ ផ្លាស់​ថ្មី​ការ​គ្រប់​គ្រង​” “កសាង​សាលា​រៀន​ស្និទ្ធ​ស្នាល សិស្ស​សកម្ម​” “ឆ្នាំសិក្សា​បន្ត​ការ​ផ្លាស់​ថ្មី​ និង​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​អប់​រំ”។​

ទន្ទឹម​នឹង​កង​ជួរ​គ្រូ​បង្រៀន​ត្រូវ​បាន​លើក​កម្ពស់​មុខ​ជំ​នាញ​ជា​ប្រ​ចាំ​ ភូមិ​ភាគ​នីមួយ​ៗ​ថែម​ទាំង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិនិ​យោគ​កសាង​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​បង្រៀន​និង​រៀន​របស់​គ្រូ​និង​សិស្ស​។​ បច្ចុប្បន្ន​ ទូទាំង​ក្រុង​មាន​សាលា​រៀន​ជាង​ ៧១% សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ កើន​ប្រ​មាណ​ ៣០% បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ ២០១៥។​ លោក​ហ្វិញ​វ៉ាន់​ហ្វាច់ ប្រ​ធាន​ការិ​យាល័យ​អប់​រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្រុក​កើ-ដ ឱ្យ​ដឹង​៖ “កើ-ដ ជាស្រុក​មួយ​មាន​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ច្រើន​បំ​ផុត​របស់​ក្រុង​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ក្រៅ​ពី​កម្ម​វិធី​វិនិ​យោគ​អភិវឌ្ឍ​អប់​រំរួម​ទូទាំងស្រុក​ ក្រុង​កឹង​ធើនៅ​ទាំង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ផ្គួប​បញ្ចូល​កម្ម​វិធី​ គម្រោង​ពិសេស​ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​ឃុំ​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​ដែល​មាន​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​រៀន​ច្រើន​ទៀត​ផង​។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ដើម​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០២០-២០២១ សាលា​បឋម​សិក្សា​ធើយ​ស្វឹង​ ១ ត្រូវ​បាន​កសាង​ថ្មី​ ដោយ​ថវិកា​រាប់​សិប​ពាន់​លាន​ដុង​។​ ដោយ​ឡែក​ក្នុង​ចំ​ណោម​ភូមិ​ចំ​នួន ២ ដែល​លំ​បាក​ខ្លាំង​របស់​ឃុំ​ធើយ​ស្វឹង​ ស្រុក​ក៏​បាន​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ទីតាំង​សាលា​មតេ្តយ្យ​នៅ​ភូមិ​ធើយត្រឿង ១ ផង​ដែរ​”។​

បណ្តា​សាលា​រៀន​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​ឌិញ​ម៉ូង​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​ធើយ​ឡាយ​ ត្រឿង​ថាញ់ ធើយ​តឹង​ របស់​ស្រុក​ធើយ​ឡាយ​ សង្កាត់​ត្រឿង​ឡាក ចូវ​វ៉ាន់​លីម របស់​ខណ្ឌ​អូរ​ម៉ូង​ ក៏​បាន​កសាង​ថ្មី​តាម​ទិស​ដៅ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ផង​ដែរ​។​ លោក​ង្វៀង​វ៉ាន់​ជី ប្រ​ធាន​ការិ​យាល័យ​អប់​រំបណ្តុះ​បណ្តាល​ស្រុក​ធើយ​ឡាយ​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “អា​ស្រ័យ​មាន​មូល​ដ្ឋាន​ សម្ភារ​ៈទំ​នើប​ៗ​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ផ្នែក​អប់​រំបាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​ព្រម​ៗ​គ្នា​កម្ម​វិធី​អប់​រំចំ​ណេះ​ទូទៅ​ថ្មី​ ពិសេស​គឺនៅ​តំ​បន់​មាន​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ច្រើន​”៕​

      ហា​ថាញ់-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ