19/01/2021 - 08:21

បណ្ដុះ​បណ្ដាល​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ដល់​កម្មា​ភិបាល​ និង​អ្នក​រដ្ឋការ​

អា​ស្រ័យ​គម្រោង​ “បណ្ដុះ​បណ្ដាល​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ដល់​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​” ទើប​កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រ​ដ្ឋការ​ជាច្រើន​រូប​នៅ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ មាន​ចំ​ណេះ​វិជ្ជា​ខាង​ភាសា​ខ្មែរ​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ល្អ​នូវ​ការ​ងារ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ ចលនា​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​។​

គណៈ​ចង្អុល​ការ​គម្រោង​ ជូន​វិញ្ញា​បន​បត្រ​ដល់​សិក្ខា​កាម​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ទី១​ ។​

គម្រោង​ “បណ្ដុះ​បណ្ដាល​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ដល់​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​” រួម​មាន ២ ​ដំ​ណាក់​កាល​៖ ដំ​ណាក់​កាល​ទី ១ ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៩ -  ២០២០ ដំ​ណាក់​កាល​ទី២​ ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​ ២០២១ -  ២០២៥ អា​ស្រ័យ​គណៈ​ចាត់​តាំង​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ធ្វើ​ជាប្រ​ធាន​គណៈ​ចង្អុល​ការ​គម្រោង​។​ ដំ​ណា​ក់​កាល​ដំ​បូង​ គម្រោង​បើក​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​និង​ថ្នាក់​បង្កើន​កម្រិត​។​ ចំ​ពោះ​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​ សិក្ខា​កាម​សិក្សា​រយៈ​ពេល​ ៤ ខែ​ ចំ​ណែក​ថ្នាក់​បង្កើន​កម្រិត​សិក្សា​រយៈ​ពេល​ ៦ ខែ​។​ ពេល​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ បើ​សិក្ខា​កាម​ប្រ​ឡង​ជាប់​ នឹង​ទទួល​បាន​វិញ្ញា​បន​បត្រ​ថ្នាក់​ជាតិ​។​ រហូត​មក​ទល់​ពេល​នេះ​ គម្រោង​បណ្តុះ​បណ្តាល​បាន​ចំ​នួន​ ២ ​វគ្គ​ មាន​សិក្ខា​កាម​ ៣១០ រូប​ ដែល​ជាកម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក​ អ្នក​រ​ដ្ឋការ​ កំ​ពុង​បម្រើ​ការ​ងារ​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​។​ តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ង្វៀង​ថាយដាំង អនុប្រ​ធាន​គណៈ​ចង្អុល​ការ​គម្រោង​ អនុប្រ​ធាន​គណៈ​ចាត់​តាំង​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ គម្រោង​នេះ​មាន​លក្ខណៈ​ជាក់​ស្តែង​ សម​ស្រប​នឹង​ស្ថាន​ភាព​ជាក់​ស្តែង​របស់​ខេត្ត​។​ វគ្គ​សិក្សា​ដំ​បូង​សម្រេច​បាន​លទ្ធ​ផល​ល្អ​ សិក្ខា​កាម​អាច​សរ​សេរ​ អាន និង​សន្ទនា​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ សំ​ដៅ​បម្រើ​ការ​ងារ​បាន​ល្អ​ជាង​។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​គ្រូ​ឡឹម​ញឹម​ នា​យក​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​បំ​ពេញ​វិជ្ជា​បាលី​ណាម​បូ​សុក​ត្រាំង​ ថ្នាក់​រៀន​អា​ស្រ័យ​គ្រូ​បង្រៀន​មាន​បទ​ពិសោធន​៍ច្រើន​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​ភាសា​ខ្មែរ​ទទួល​បន្ទុក​ ទើប​គុណ​ភាព​បណ្តុះ​បណ្តាល​សម្រេច​បាន​លទ្ធ​ផល​ល្អ​។​ អ្នក​គ្រូ​ឡេ​ត្រាង​ស្វឹង​ម៉ុង​ ជាគ្រូ​បង្រៀន​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​បំ​ពេញ​វិជ្ជា​បាលី​ណាម​បូ​សុក​ត្រាំង​ កំ​ពុង​រៀន​តាម​គម្រោង​នេះ​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ខ្ញុំ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួយ​ជាង​ក្នុង​ការ​បង្ហាត់​បង្រៀន​ ពេល​បាន​ចេះ​ភាសា​ខ្មែរ​។​ បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ទី១​ ខ្ញុំ​អាច​អាន ស្តាប់​និង​សរ​សេរ​បាន​ និង​បន្ត​រៀន​ថ្នាក់​បង្កើន​កម្រិត​ដើម្បី​ងាយ​ស្រួយក្នុង​ការ​ងារ​”។​

តាម​គណៈ​ចង្អុល​ការ​គម្រោង​ ឆ្នាំ​ ២០២១  គណៈ​ចាត់​តាំង​នឹង​បើក​ថ្នាក់​បណ្តុះ​បណ្តាល​ បក​ប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​ដល់​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ដែល​បាន​រៀន​ថ្នាក់​បង្កើន​កម្រិត​ រួច​ហើយ​ និង​បម្រើ​ការ​ងារ​ទាក់​ទង​វិស័យ​បក​ប្រែ។​ លោក​ង្វៀង​ថាយ​ដាំ​ង គូស​បញ្ចាក់​៖ ក្នុង​ពេល​អនា​គត ខេត្ត​នឹង​យក​កម្រិត​វិជ្ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ចូល​ក្នុង​បទ​ដ្ឋាន​សម្រាប់​វាយ​តម្លៃ​ រៀប​ចំ​ ប្រើ​ប្រាស់​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក​ អ្នក​រ​ដ្ឋការ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនា​ទីមុខ​ជំ​នា​ញ​៕​

                              យ្វី​អាញ់- ត្រឹង​ហ្គោន

 

ចែករំលែកអត្ថបទ