17/11/2020 - 08:29

ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ មាន​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​កម្រិត​ I

លោក​ង៉ោ​ហុង​ អនុប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ប្រ​គល់​សេច​ក្តី​សម្រេច​ បង្កើន​កម្រិត​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ឡើង​កម្រិត​I។​ ទីតាំង​ថ្មី​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​បើក​ដំ​ណើរ​ការ​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​ ២០១៦ មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​ ៧០០ គ្រែ មាន​ផ្នែក​ បន្ទប់​ឯក​ទេស​បម្រើ​ការ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ និង​ស្រាវ​ជ្រាវ​វិទ្យា​សាស្រ្ត​ចំ​នួន​ ៣៥ ។​

មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទទួល​សេច​ក្តី​សម្រេច​បង្កើ​នឡើង​កម្រិត​I។​

ការ​ដែល​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ត្រូវ​បាន​បង្កើន​ឡើង​កម្រិត​I និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវ​មុខ​ជំ​នាញ​ខ្ពស់​ បច្ចេក​ទេស​ថ្មី​ នឹង​រួម​ចំ​ណែក​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ព្យា​បាល​ ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ដល់​អ្នក​ជំ​ងឺ​ កាត់​បន្ថយ​ការ​ហួស​ចំ​ណុះ​ដល់​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ថ្នាក់​លើ​៕​

លីធាន​-វិមាន​

 

ចែករំលែកអត្ថបទ