ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

03/08/2020 - 16:48

ផ្ដល់​មតិ​យោ​បល់ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹត​នូវ​លក្ខឋាន​បែង​កំ​ណត់​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ តាម​កម្រិត​អភិវឌ្ឍ​ន៍

នៅ​ហា​ណូយ​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជន​ជាតិ​នៃ​រដ្ឋ​សភា​ សហកា​រជាមួយ​នឹង​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ រៀបចំ ​សិក្ខា​សាលា​ស្ដី​ពី​ “លក្ខឋាន​បែង​កំ​ណត់​តំ​បន់​ជនជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ តាម​កម្រិត​អភិវឌ្ឍ​ន៍ដំ​ណា​ក់កាល​ ២០២១ -២០២៥​”។​

 រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ឌោវ៉ាន់​ចៀង​ ថ្លែង​យោ​បល់ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​។​

ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​ អ្នក​តំ​ណា​ង​ទាំង​ឡាយ​បាន​អំ​ណះអំ​ណា​ង ការ​កំ​ណត់​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​តាម​កម្រិត​អភិវឌ្ឍ​ន៍ គឺជា​ការ​ចាំ​បាច់​ណា​ស់​ ដើម្បី​ធ្វើ​ជាមូល​ដ្ឋាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​នូវ​សេច​ក្តី​សន្និ​ដ្ឋាន​ សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​បក្ស​ និង​រដ្ឋ​សភា​ ស្តីពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​។​ យោ​ងតាម​លក្ខណៈ​ដោយ​ឡែក​រ​បស់ភូមិ​ភាគ​នីមួយ​ៗ​ អ្នក​តំ​ណា​ង​ទាំងឡាយ​បាន​ផ្ដល់​យោ​បល់ច្បាស់​អំ​ពី​គោ​លដៅ​កំ​ណត់ ឱ្យ​សមស្រប​ជាមួយ​នឹង​ស្ថាន​ភាព​ជាក់​ស្តែង​ដូច​៖ ពិនិត្យ​មើល​ឃុំ​ ភូមិ​ដែល​លំ​បាក​ខ្លាំង​ចំ​ណុះ​ទីប្រ​ជុំ​ជន​ ពិនិត្យ​មើល​អំ​ពី​លក្ខឋាន​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគតិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដែល​មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគតិច​រស់​នៅ​ ១៥​% ឡើង​ទៅ​ ពី​ព្រោះ​តំ​បន់​ជាច្រើន​នៅ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​រស់​នៅ​លាយ​ឡំគ្នា​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​មិន​គ្រប់​កំ​ណត់​នៃ​ចំ​នួន​គ្រួ​សារ​ ស្នើ​បំ​ពេញ​បន្ថែម​លក្ខឋាន​ចំ​នួន​គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​ប​ន្ទាត់​ក្រ មាន​សេច​ក្តី​កំ​ណត់​ពិសេស​ចំ​ពោះ​ឃុំ​នៅ​តាម​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​ ឃុំ​ជាប់​តំ​បន់​មាត់​ទន្លេ​ជាដើម​។​

ពង្រាង​សេច​ក្តី​សម្រេច​អំ​ពី​លក្ខឋាន​បែង​កំ​ណត់​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ តាម​កម្រិត​អភិវឌ្ឍន៍ដំ​ណា​ក់​កាល​ ២០២១-២០២៥ បាន​កំ​ណត់​៖ លក្ខឋាន​ឃុំ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ (តំ​បន់​III)៖ គឺឃុំ​ចំ​ណុះ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ មិន​ទាន់​ទទួល​ស្គាល់​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រពី​ ២០% ឡើង​ទៅ​ (ឃុំ​ចំ​ណុះ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ពី​ ១៥% ឡើង​ទៅ​ ឬ​មាន​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ក្រីក្រ ១៥០ គ្រួ​សារ​ឡើង​ទៅ​ក្នុង​មួយ​ឃុំ​)។​

ក្នុង​ករ​ណីឃុំ​ដែល​មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រពី​ ១៥% ដល់​ក្រោម​ ២០% (ចំ​ពោះ​ឃុំ​ចំ​ណុះ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ពី​ ១២% ដល់​ក្រោម​ ១៥% ) ប្រ​សិ​នបើ​មាន​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​លក្ខណៈ​ដទៃ​ទៀត​ ក៏​បាន​កំ​ណត់​ជាឃុំ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ដែរ​។​

ចំ​ពោះ​លក្ខឋាន​ភូមិ​លំ​បាក​ខ្លាំង​៖ ចំ​ពោះ​ឃុំ​មិន​ឋិត​ក្នុង​លក្ខឋាន​ឃុំ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ គឺពិនិត្យ​មើល​ និង​កំ​ណត់​ភូមិ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ (មិន​អនុវត្ត​ចំ​ពោះ​សង្កាត់​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​ និង​ឃុំ​ ភូមិ​ដែល​បាន​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​)៖ អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្ររបស់​ភូមិ​ពី​ ២០% ឡើងទៅ​ (ចំ​ពោះ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ពី​ ១៥% ឡើង​ទៅ​ ឬ​មាន​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ក្រី​ក្រ ៣០ គ្រួ​សារ​ឡើង​ទៅ​ក្នុង​មួយ​ភូមិ​) ករ​ណីភូមិ​ណា​មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រពី​ ១៥% ដល់​ក្រោម ​២០% (ចំ​ពោះ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ពី​ ១២% ដល់​ក្រោម​ ១៥%) ប្រ​សិ​នបើ​មាន​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​លក្ខណៈ​ដទៃ​ទៀត​ ក៏​ត្រូវ​បាន​កំ​ណត់​ជាភូមិ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ដែរ​៕​

                                                                           យោ​ង៖ cema.gov.vn- វិមាន

ចែករំលែកអត្ថបទ