ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

06/07/2020 - 15:23

យុវជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ច្នៃ​ប្រ​តិដ្ឋ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ដើម្បី​សហគមន៍

លោក​ ឡឹម​វ៉ាន់​ម៉ឹង អនុលេខា​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ខេត្ត​ជូន​ទង់​បើ​ក​យុទ្ធ​នាការ​យុទ្ធ​ជន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​វិស្សមកាល​ដល់​សម្ពន្ធ​យុវជន​ខេត្ត​។​

នោះ​គឺបធាន​បទ​នៃ​យុទ្ធ​នាការ​យុវជន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​វិស្សមកាល​ ២​០២​០ អា​ស្រ័យ​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​បំ​ផុស​ចលនា​ ។​ ពិធីបំ​ផុស​ចលនា​បាន​ទាក់​ទាញ​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ក្នុង​ខេត្ត​ជាង​ ៦​០០ នា​ក់។​ យុទ្ធ​នាការ​វិស្សមកាល​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ឆ្នាំ​ ២​០២​០ ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ក្នុង​ខែ​កក្កដា​ និង​សីហា​ មួយ​អន្លើដោយ​សកម្ម​ភាព​ ដូច​ជា​៖ ចូល​រួម​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​; កសាង​ជន​បទថ្មី​ ក្រុង​ស៊ី​វិ​ល័យ​; ធានា​សុខុមា​លភាព​សង្គម​ ការ​ពារ​ប្រ​ទេ​ស​ សន្តិ​សុខ​នៅ​តាម​ឃុំ​លំ​បាក​ ពិ សេស​ ភូមិ​ភាគ​នៅ​មាន​ភាគ​លំ​បាក​ច្រើន​ តំ​បន់​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​រស់​នៅ​កុះ​ករ​ជាដើម​។​

ក្នុង​ពិធីបំ​ផុស​ចលនា​សម្ពន្ធ​យុវជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ប្រ​គល់​ជូន​ស្ពាន​ជន​បទ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​មីទូចំ​នួន​៣​ខ្សែ​; ជូន​សៀវ​ភៅ​សរ​សេរ​ដល់​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​មីទ្វឹង​ ១.០០០ ក្បាល​; សួរ​សុខ​ទុក្ខ​និង​ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​គ្រួ​សារ​គោ​លនយោ​បាយ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ ស្រុក​មីទូ ៥​ គ្រួ​សារ​។​ ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​សមាជិក​មួយ​ឆ្នោត​ជាតិ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ជូន​ទឹក​ប្រាក់ ២០០ លាន​ដុង​ ដល់​សម្ពន្ធ​យុវជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ដំ​ណើរការ​កសាង​សំ​ណង់​នា​នា​  និង​សកម្ម​ភាព​រ​បស់សម្ពន្ធ​យុវជន​៕

លីធាន​ - ថា​ច់​ធី ​ 

ចែករំលែកអត្ថបទ