ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

29/06/2020 - 15:30

ពង្រីក​តួនា​ទីសាសនា​ចូល​រួម​ទប់ទល់​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​

នៅ​ក្រុង​រាច់យ៉ា (គៀង​យ៉ាង​) គណៈ​កម្មា​ធិការ​រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម បាន​សហកា​រជាមួយ​នឹង​ក្រសួង​ធន​ធាន​និង​បរិស្ថាន​ រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ស្ដី​ពី​ការ​ប្រែប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​ និង​បំ​ណិន​ទប់ទល់​ការ​ប្រែប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​។​ ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​មាន​មន្រ្តី​សង្ឃ​ អ្នក​មុខ​អ្នក​ការ​សាសនា​ជាង​ ១​០០ អង្គ​និង​រូប​នៃ​សាសនា​ចំ​នួន​៦​ របស់​ខេត្ត​ ក្រុង​ទាំង​៥​ នៅ​តំ​បន់​តី​ណាម​បូ​ រួម​មាន៖ ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ ហូវ​យ៉ាង​ បាក​លីវ​ គៀង​យ៉ាង​ និង​ក្រុង​កឹង​ធើ។​

ទិដ្ឋ​ភាព​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ ស្ដី​ពី​ការ​ប្រែប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​។​

នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ អ្នក​តំ​ណាង​បាន​ស្តាប់​ការ​របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ ស្ដី​ពី​ការ​ប្រែប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​ ដំ​ណើរនៃ​ការ​ប្រែប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​ កំ​ណត់ទិស​ដៅ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ គោល​នយោ​បាយ​ច្បាប់​ និង​កម្ម​វិធី​សកម្ម​ភាព​ទាក់​ទិនដល់​ការ​ប្រែប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​របស់​វៀត​ណាម តួនា​ទីនិង​ការ​ពង្រីក​តួនា​ទីរបស់​សាសនា​ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​បរិស្ថាន​ទប់ទល់​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​។​ល។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ក៏​បាន​លើក​ឡើង​វិធាន​ការ​​និង​បំ​ណិន​ ដើម្បី​ទប់​ទល់​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​ ការ​ការ​ពារ​បរិស្ថាន​ និង​កាត់​បន្ថយ​ហា​និភ័យ​គ្រោះ​ធម្ម​ជាតិ​។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ង្វៀន​វ៉ាន់​ថាញ់ ប្រ​ធាន​ណៈ​សាសនា​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណា​ម ឆ្នាំ​២​០២​០ ជាឆ្នាំ​ទី ៥​ ដែល​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កម្ម​វិធី​សហកា​រពង្រីក​តួនា​ទីរបស់​សាសនា​ ចូល​រួម​ការ​ពារ​បរិស្ថាន​ ទប់ទល់​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​។​ ក្រោយ​ពី​រយៈ​កាល​៥​ឆ្នាំ​ ជាមួយនឹង​កិច្ច​សហកា​រយ៉ាង​សកម្ម​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណា​ម ផ្នែក​ធន​ធាន​និង​បរិស្ថាន​ អង្គ​ការ​សាសនា​បាន​សហកា​រផ្សព្វ​ផ្សាយ​ និង​អនុវត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​អំ​ពី​ការ​ការ​ពារបរិស្ថាន​ ទប់​ទល់​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​។​ ខេត្ត​ ក្រុង​ទាំង​ ៦​៣​ ទូទាំង​ប្រ​ទេ​ស​បាន​ចុះ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​កម្ម​វិធី​ ឬ​ក៏​ផែន​ការ​សហការ​រវាង​រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​ មន្ទីរ​ធន​ធាន​និង​បរិស្ថាន​ជាមួយ​នឹង​សាសនា​នា​នា​នៅ​ថ្នា​ក់​ខេត្ត​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ បង្ក​ឱ្យ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ជ្រោម​ជ្រែង​ ព្រម​ៗ​គ្នា​របស់​សាសនា​ទូទាំង​ប្រ​ទេ​ស​ ចូល​រួម​ទប់​ទល់​នឹង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​ ការ​ពារ​បរិស្ថាន​ និង​កាត់​បន្ថយ​ហា​និភ័យ​គ្រោះ​ធម្ម​ជាតិ​៕​

ឡេស៊ាង​-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ