22/06/2020 - 17:58

ជូន​រង្វាន់​ដល់​សមូហ​ភាព​ចំ​នួន​ ៨​ និង​បុគ្គ​ល ៥​៥​ នា​ក់ មាន​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​

មន្ទីរ​កសិកម្ម​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​រៀប​ចំ​សន្និ​សីទបូក​សរុប​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំ​ង ដំ​ណា​ក់​កាល​ ២​០១​៥​ -២​០២​០ និង​ទិស​ដៅ​ ភារ​កិច្ច​ ដំ​ណា​ក់​កាល​ខាង​មុខ​។​

  ថ្នា​ក់​ដឹក​នាំ​មន្ទីរ​កសិកម្ម​ ជូន​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​និង​ទង់​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំ​ងរបស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ដល់​សមូហ​ភាព​ដែល​សម្រេច​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​ក្នុង​ការ​ចលនា​។​

ក្នុង​រយៈ​កាល​ ៥​ ឆ្នាំ​កន្លង​ ផ្នែក​កសិកម្ម​បាន​បំ​ផុស​ចលនា​ការប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំ​ងពលកម្ម​ពូកែ​ ច្នៃ​ប្រ​តិដ្ឋ​ បន្ត​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គ្រោង​ការ​ស្តីពី​ការ​រៀប​ចំ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​កសិកម្ម​ឡើង​វិញ​តាម​ទិស​ដៅ​ បង្កើន​តម្លៃ​បន្ថែម​និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរ​ភាព​ ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជាមួយកសាង​ជន​បទ​ថ្មី​ ។​ ទូទាំង​ខេត្ត​មាន​ឃុំ​ចំ​នួន​ ៤​២​ សម្រេច​ ១​៩​/១​៩​ លក្ខ​ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ ទីរួម​ខេត្ត​ង៉ាណាំ​ សម្រេច​ភារ​កិច្ច​កសាង​ជនបទ​ថ្មី​ ស្រុក​មីស្វៀង​ កំ​ពុង​ធ្វើ​សំ​ណុំ​បែប​បទ​សំ​ណើ​ទទួល​ស្គាល់​ស្រុក​ជន​បទ​ថ្មី​។​

ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ មាន​បុគ្គ​លជាច្រើនបាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជាជន​ខេត្ត​ជូន​រង្វាន់​ ដោយ​មាន​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំ​ង ២​០១​៥​-២​០២​០; និង​មាន​បុគ្គ​ល ១​០ នាក់ បាន​មេបញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ជូន​មេដាយ​អនុស្សាវរីយ៍​ “ដើម្បីអធិប​តេយ្យ​សន្តិ​សុខ​ព្រំ​ដែន​” ៕​

                                                        យ្វីអា​ញ់-វ៉ាន់​តឹន

ចែករំលែកអត្ថបទ