ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

20/04/2020 - 16:00

ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹត​និង​លើក​ជូន​រដ្ឋា​ភិបាល​ពិនិត្យ​វាយ​តម្លៃ​សេច​ក្ដី​ពង្រាង​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍសេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំណាក់​កាល​២​០២​១​-២​០៣​០

យោងតាម​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​៖ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹត​និង​លើក​ជូន​រដ្ឋា​ភិបាល​ពិនិត្យ​វាយ​តម្លៃ​ សេច​ក្ដី​ពង្រាង​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំណាក់​កាល​ ២​០២​១​-២​០៣​០ (ហៅ​កាត់​កម្ម​វិធី​) មុន​ពេល​លើក​ជូន​រដ្ឋ​សភា​ផ្តល់​សច្ចា​នុម័តិ​។​ កម្ម​វិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​កសាង​ដោយ​ផ្អែក​លើ​មូល​ដ្ឋាន​ ផ្គួប​បញ្ចូល​កម្ម​វិធី​ គោល​នយោ​បាយ​ដែល​បាន​និង​កំ​ពុង​អនុវត្ត​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ និង​ដាក់​សំ​ណើ​ បំ​ពេញ​បន្ថែម​នូវ​ខ្លឹម​សារ​ថ្មី​មួយ​ចំ​នួន​ សំ​ដៅ​កាត់​បន្ថយ​ការ​ខ្វះ​ចន្លោះ​ភាព​លំ​បាក​របស់​តំ​បន់​លើ​ភាព​ជាក់​ស្តែង​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​។​ កម្ម​វិធី​ត្រូវ​បាន​ចង​ក្រង​តាម​គម្រោង​ រួម​សម្ព័នចំ​នួន​១០ ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​ខ្លឹម​សារ​សំ​ខាន់​ៗ​ ដែល​កំ​ពុង​តម្រូវ​ការ​បន្ទាន់​របស់​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ លើវិស័យ​ជីវភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​ វប្ប​ធម៌​ និង​សង្គម​។​

អា​ស្រ័យ​បុល​ដើម​ទុន​ឥណទាន​ ទើប​គ្រួ​សារ​កសិករ​ខ្មែរ​នៅ​ស្រុក​កូវ​កែ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ចាក​ផុត​ភាព​ក្រី​ក្រ។​ ​   រូបៈម៉ាល័យ​

 ផ្លូវ​ចូល​ទៅ​ឃុំ​ឡុ​ង​ភូ​ ស្រុក​ឡុង​ភូ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។    រូបៈ លីធាន

តាម​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ប្រ​សិ​នបើ​ក​ម្មវិធី​បាន​ផ្តល់​សច្ចា​នុម័តិ​ គឺ​ជាមូល​ដ្ឋាន​ដ៏​សំ​ខាន់​ ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​នូវ​បញ្ហា​ចម្បង​ដែល​សមាជិក​ រដ្ឋ​សភា​តែង​ចោទ​សួរ​នៅ​ដំណាក់​កាល​នីមួយ​ៗ​ អា​ចឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​ចង់​បាន​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ ក៏​ដូច​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​។​ ជាក់​ស្តែង​ដូច​ជា​៖ ចំ​ពោះ​វិស័យ​សុខា​ភិបាល​៖ ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹតនូវ​ប្រ​ព័ន្ធ​និង​គុណ​ភាព​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​។​ល។​ អភិវឌ្ឍកង​ជួរ​បុគ្គ​លិក សហកា​រី​ សុខា​ភិបាល​នៅ​តាម​ភូមិ​ ពិសេស​គឺ​នៅ​តំ​បន់​ភ្នំ​ តំ​បន់​ឆ្ងាយ​ដាច់​ស្រយាល​ តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​។​ ចំ​ពោះ​វិស័យ​វប្ប​ធម៌​៖ ដាក់​សំ​ណើ​ដំណោះ​ស្រាយ​អនុ​វត្ត​ការ​អភិ​រក្ស​ស្នង​បន្ត​ និង​ពង្រីក​នូវ​លក្ខណ​ពិសេស​នៃ​វប្បធម៌​ជន​ជាតិ​ ផែន​ការ​អភិ​រក្ស​និង​ពង្រីក​តម្លៃ​កេរ​ដំណែល​វប្បធម៌​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​។​ ចំ​ពោះ​វិស័យ​អប់​រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តា​ល​៖ ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹត​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​អប់​រំជន​ជាតិ​ ដូច​ជា​ គោល​នយោ​បាយ​ជម្រើស​តាំង​ចំ​ពោះ​សិស្ស​ និស្សិត​ដែល​ជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ គោល​នយោ​បាយ​ឧប​ត្ថម្ភ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ទាក់​ទាញ​បញ្ញវន្ត​ ដោះ​ស្រាយ​ការ​ងារ​ធ្វើ​នៅ​នឹង​ភូមិ​ភាគ​ដល់​និស្សិត​ដែល​បញ្ចប់​កម្ម​សិក្សា​សម្រេច​និទ្ទេស​ គ្រាន់​បើ​ ពូកែ​ ដែល​ជាជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ អភិ​វឌ្ឍប្រ​ភព​ធនធាន​មនុស្ស​គុណ​ភាព​ខ្ពស់​ដល់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ និង​គោល​នយោ​បាយ​ចំ​ពោះ​មុខ​សញ្ញា​នៅ​តំ​បន់​លំ​បាក​ តំ​បន់​ឆ្ងាយ​ដាច់​ស្រយាល​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​។​ ចំ​ពោះ​វិស័យ​សន្តិ​សុខ​ សណ្តាប់​ធ្នាប់​សុវត្ថិ​ភាព​ សង្គម​៖ បង្កើន​ការ​ឃោ​សនា ផ្សព្វ​ផ្សា​យអប់​រំច្បាប់​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ បំ​ផុត​គឺ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ តំ​បន់​ឆ្ងាយ​ដាច់​ស្រយាល​។​ល។​ ចំ​ពោះ​វិស័យ​មហា​ផ្ទៃ​៖ ដាក់​សំ​ណើ​គោល​នយោ​បាយ​ អា​ទិភាព​ក្នុង​ជម្រើស​ប្រើ​ប្រាស់​ បណ្តុះ​បណ្តា​ល​ បំ​ពាក់​បំ​ប៉ន​ ប្រើ​ប្រាស់​កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ បុគ្គ​លិកជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​ ចំ​ពោះ​វិស័យ​ផែន​ការ​និង​វិនិ​យោគ៖ មាន​គោល​នយោ​បាយ​ជំរុញ​ វិនិ​យោគដល់​តំ​បន់​មាន​លក្ខណៈ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ លំ​បាក​ខ្លាំង​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ តំ​បន់​រង​ផលប៉ះ​ពាល់​អា​ស្រ័យ​បម្រែ​បម្រួល​អា​កាស​ធាតុ​។​ល។​ ចំ​ពោះ​វិស័យ​កសិកម្ម​ជន​បទ​៖ ដាក់​សំ​ណើ​ដំណោះ​ស្រាយ​កាត់​បន្ថយ​គម្លាត​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​រវាង​តំ​បន់​ ភូមិ​ភាគ​នានា​ ក្នុង​ការ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​ គោល​នយោ​បាយ​ឧប​ត្ថម្ភ​ភូមិ​ឋិត​ក្នុង​តំ​បន់​មូល​ដ្ឋាន​តស៊ូ​ តំ​បន់​សុវត្ថិ​ភាព​ តំ​បន់មាន​លក្ខណៈ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​លំ​បាក​ និង​លំ​បាក​ខ្លាំង​៕​

                      ថា​ញ់ឡុង​-វិមាន​

 ​ 

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
ខេត្ត​ត្រា​វិញ