30/12/2019 - 17:08

មជ្ឈ​មណ្ឌល​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​រោគ​ធំ​បំ​ផុត​នៅ​តំ​បន់​វាលរាប​ទន្លេ​គឺ​វឡុង​ធ្វើ​សកម្ម​ភាពជាផ្លូវ​ការ​

ក្រុម​ហ៊ុន​ភាគ​ហ៊ុន​វ៉ាក់​សាំង​វៀត​ណាម ទើប​បើ​ក​ដំណើរ​ការ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​ទី​តាំង​ទី​១​៤​នៅ​ក្រុង​កឹង​ធើ​។​ មជ្ឈ​មណ្ឌល​មាន​ទី​តាំង​នៅ​អគារ​លេខ​៥​៧​៦​ ផ្លូវ​៣​០​មេសា​ សង្កាត់​ហឹង​ឡើយ​ ខណ្ឌ​និញកេវ​ ក្រុង​កឹង​ធើ​។​ នេះ​ជា​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​ធំ​បំ​ផុត​នៅ​តីណាមបូ​។​ ក្រុម​ហ៊ុន​ភាគ​ហ៊ុន​វ៉ាក់​សាំង​វៀត​ណាម សាង​សង់​លើ​ផ្ទៃ​ដី​ទំ​ហំ​៤​.៥​០​០​ម៉ែ​ត្រ​ការ៉េ​ ដោយ​មាន​បន្ទប់​ពិ​និត្យ​និង​បន្ទប់​ចាក់​ថ្នាំ​ប្រ​មាណ​ជា​ង​៣​០​បន្ទប់​ មាន​លទ្ធ​ភាព​បម្រើ​អតិថិ​ជន​ប្រ​មាណ​ជា​ង​១​.២​០​០​នាក់​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​។​ មជ្ឈ​មណ្ឌល​ធ្វើ​ការ​ពេញ​មួយ​សប្តាហ៍​ រួម​ទាំង​ថ្ងៃ​បុណ្យ​។

 បុគ្គ​លិក​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​ភាគ​វ៉ាក់​សាំង​វៀត​ណាម ឧទ្ទេស​នាម​ពីទូរ​ក្សា​វ៉ាក់​សាំង​ក្នុង​បន្ទប់​ចាក់​ថ្នាំ​។​

ក្រុម​ហ៊ុន​ភាគ​ហ៊ុន​វ៉ាក់​សាំង​វៀត​ណាម គឺ​ជា​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​មួយ​គត់នៅ​វៀត​ណាម មាន​ឃ្លាំ​ងស្ដុក​ប្រើ​ប្រ​ព័ន្ធ​សីតុណ្ហភាព​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​GSP បន្ទប់​ចាក់​ថ្នាំ​ត្រូវ​បាន​បំ​ពាក់​ទូរ​ក្សា​វ៉ាក់​សាំង​ទាំង​១​០​០​% នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​នីមួយ​ៗ​ សុទ្ធ​សឹង​មាន​បន្ទប់​វិ​និ​ច្ឆ័យ​ប្រ​តិក​ម្ម​ក្រោយ​ពីចាក់​ថ្នាំ​ វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ គិលានុបដ្ឋាក១​០​០​% មាន​លិខិត​បញ្ជា​ក់​សុវត្ថិ​ភាព​ចាក់​ថ្នាំ​។​ល។​ នៅ​តាម​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ក្រុម​ហ៊ុន​ភាគ​ហ៊ុន​វ៉ាក់​សាំង​វៀត​ណាម អតិថិ​ជន​មក​ចាក់​ថ្នាំ​១​០​០​% ត្រូវ​បាន​ពិ​និត្យ​សម្រាំង​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​មុន​ពេល​ចាក់​ថ្នាំ​ និង​ត្រូវ​បាន​តាម​ដាន​សុខ​ភាព​ក្រោយ​ពីចាក់​ថ្នាំ​ ព្រម​ទាំង​ណែនាំ​យ៉ាង​ហ្មត់​ចត់​និង​ផ្តល់​ឯ​កសារ​ជា​ចាំ​បាច់​អំ​ពី​ការ​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​រោគ​មុន​នឹង​ទៅ​ផ្ទះ​។​ ក្រុម​ហ៊ុន​ភាគ​ហ៊ុន​វ៉ាក់​សាំង​វៀត​ណាម អនុ​វត្ត​សេវា​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​រោគ​ជា​ច្រើន​ប្រ​ភេទមាន​ដូច​៖ ចាក់​ថ្នាំ​ទូទៅ​ ចាក់​ថ្នាំ​តាម​តម្រូវ​ការ​ បញ្ជា ​ទិញ​រ​ក្សា​ទុក​វ៉ាក់​សាំង​តាម​តម្រូវ​ការ​ ផ្តល់​លិខិត​បញ្ជា​ក់​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​ពេល​ទៅ​សិក្សា​បរទេស​   ទៅ​ទេស​ចរ​ណ៍​   សេវា​ចាក់​ថ្នាំ​មួយ​ចប់ ​។​ល។​

អនុ​បណ្ឌិត​ ប៊ូយង៉ុក​អា​នផា នាយ​ក​វេជ្ជ​សាស្រ្ត​ប្រ​ព័ន្ធ​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​ក្រុម​ហ៊ុន​ភាគ​ហ៊ុន​វ៉ាក់​សាំង​វៀត​ណាម ឱ្យ​ដឹង​៖ ក្រុម​ហ៊ុន​ភាគ​ហ៊ុន​វ៉ាក់​សាំង​វៀត​ណាម តែ​ងខិត​ខំ​យ៉ាង​ពេញ​ទំ​ហឹង​ផ្គត់​ផ្គង់​វា៉ក់សាំង​គ្រប់​ប្រ​ភេទ​ ទាំង​ប្រ​ភេទ​វ៉ាក់​សាំង​កម្រ​មាន​។​ ក្រុម​ហ៊ុន​ភាគ​ហ៊ុន​វ៉ាក់​សាំង​វៀត​ណាម សន្យា​នឹង​អា​ទិភាព​ ព្រម​ទាំង​រក្សា​លំ​នឹង​តម្លៃ​វ៉ាក់​សាំង​ក្នុង​ពេល​ដែល​ខ្វះ​ខាត​។​ ក្រុម​ហ៊ុន​ភាគ​ហ៊ុន​វ៉ាក់​សាំង​វៀត​ណាម ជា​អង្គ​ភាព​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​អង្គ​ភាព​ចំ​នួន​តិច​ដែល​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​ដំបូង​បង្អស់​នៅ​វៀត​ណាម បាន​ដំណើរ​ការ​ចាក់​ថ្នាំ​វ៉ាក់​សាំង​ដែល​បណ្ដាល​មក​ពី​បាក់​តែ​រី Prevenar ១​៣​ បង្ក​ឡើង​៕

ហ្វែហ្វា មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ