08/04/2019 - 21:01

ដង​ថ្លឹង​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ផ្តើម​ពី​ “សន្ទូច​” ទុន​

ទន្ទឹម​នឹង​ការ​គិត​គូរ​ដល់​ “លំ​នៅ​ឋាន​សុខ​សាន្ត​” មាន​គោល​ន​យោ​បាយ​អ​​ភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ ជា​ច្រើន​ក្នុង​​​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និ​យាយ​រួម​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​និ​យាយ​ដោយ​ឡែក​ ត្រូវ​បាន​ភូមិ​ភាគ​នា​នា​នៅ​វាលរាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ ខ្នះ​ខ្នែង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុ​វត្ត​។ ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​នេះ​ ព្រម​ជា មួយ​នឹង​ភូមិ​ភាគ​ឯ​ទៀត​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​អនុ​វត្ត​យ៉ាង​ជោគ​ជ័យ​ ការ​ផ្តល់​ ”សន្ទូច​” ផ្ដើម​ពី​ប្រ​ភព​ទុន​ឥ​ណ​ទាន​គោល​ន​យោ​បាយ​ជូន​ដល់​ជន​រួមជាតិ​ខ្មែរ​។ ផ្ដើម​ពី​នោះ ​មាន​គ្រួ​សារ​ជា​ច្រើន​បាន​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ ឈាន​ឡើង​ធូរ​ធារ​។

ទម្រង់​បង្វែរ​ផ​លិត​កម្ម​ ផ្តើម​ពី​ផ្ទៃ​ដី​ផ​លិត​ស្រូវ​មក​ដាំ​ដូង​ ឈើ​ហូប​ផ្លែរ​បស់​ក​សិករថាច់ចួន។

* ផ្តល់​ជូន​ ”សន្ទូច​”

តាំង​ពី​ដំ​ណាច់​ឆ្នាំ២​០១៨ មាន​ដំ​ណឹង​សប្បាយ​ជា​ច្រើន​ ពី​ប្រ​ភព​ទុន​ឥណ​ទាន​ គោល​ន​យោ​បាយ​ជូន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ និ​យាយ​រួម​ ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​និ​យាយ​ដោយ​ឡែក​ ក្នុង​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ នោះ​គឺ​៖ សម​តុល្យបំណុល​ស​រុប​វិ​និ​យោគ​ឲ្យ​បុល​របស់​អង្គ​​ការ​ឥណ​ទាន​លើ​ភូមិ​សាស្រ្តខេត្ត​ សម្រេច​ជាង​២៣.៩៨០​ពាន់​លាន​ដុង​។ ដោយ​ឡែក​ធ​នា​គារ​ក​សិកម្ម​និង​អភិ​វឌ្ឍន៍​ជន​បទ​ ខេត្ត​បាន​ផ្ដល់​ឥណ​ទាន​ជាង​៦.១០០​ពាន់លាន​ដុង​ ធ​នា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​សង្គម​ខេត្ត​​ផ្ដល់​ឥណ​ទាន​២.៣៣៧​ពាន់​លាន​ដុង​។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ ​ថែម​ទាំង​មាន​ទឹក​ប្រាក់​រាប់​ពាន់​ លាន​ដុងពី​មូល​និ​ធិ​ឧបត្ថម្ភ​ក​សិ​ករ​ (ស​មា​គម​ក​សិ​ករ​ខេត្ត​) មូល​​និ​ធិ​អភិ​វឌ្ឍន៍​សហ​ករណ៍​(សហ​ព័ន្ធ​សហ​ករណ៍​ខេត្ត​)។ល។​

លោក​ឡេ​ហ្វាងភី​ នាយ​ក​រង​ធ​នា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​​សង្គម​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ឲ្យ​ដឹង​៖ អនុ​វត្ត​គោល​នយោ​បាយ​បុល​ទុន​ អនុ​គ្រោះ​ ធនា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​សង្គម​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ បាន​​រំ​សាយ​ទុន​ជូន​គ្រួ​សារ​បុល​ជាង​៤៥​.០០០​លើក​ ស​រុប​ទឹក​ប្រាក់​​ជិត​៧៦០​ពាន់​លាន​ដុង​សម្រាប់​អភិ​វឌ្ឍ​ផលិត​កម្ម​ កែ​លម្អ​ សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ​ ឲ្យ​បុល​ទុន​វិ​និ​យោគ​ក​សាង​ប្រ​ព័ន្ធ​ប្រើ​ប្រាស់​ទឹក​ស្អាត​ អ​នា​ម័យ​បរិ​ស្ថាន​ ដោះ​ស្រាយ​ការ​ងារ​ធ្វើ​ ទៅ​ធ្វើ​ការ​ ក្រៅ​ប្រ​ទេស​។ល។​

ប្រាក់​ដើម​សន្សំ​ជិត​១៦​ឆ្នាំ​ ប្រឹង​ប្រែង​ធ្វើ​ស​កម្ម​ភាព​នាំ​យក​ប្រ​ភព​ទុន​បុល​ពី​គោល​ន​យោ​បាយ​មក​ដល់​អ្ន​ក​ក្រ ​ផ្តើម​ពី​៣​កម្ម​ វិ​ធី​ឥណ​ទាន​គោល​ន​យោ​បាយ​ផ្ទេរ​ជូន​ជំ​ហាន​ដំ​បូង​ ជា​មួយ​នឹង​​សម​តុល្យ​បំ​ណុល​ស​រុប​គឺ​៥១​ពាន់​លាន​ដុង​ ស​រុប​បំ​ណុល​អា​ក្រក់​ឡើង​ដល់​១១,២​ពាន់លាន​ដុង​ ស្រូប​អត្រា​២២%​នៃ​សម​តុល្យ​បំ​​ណុល​ស​រុប​ សម្ទុះ​សម​តុល្យ​បំ​ណុល​សម្រេច​ទាប​ ម​ក​ទល់​​បច្ចុប្បន្ន ​ធ​នា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​សង្គម​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ កំ​ពុង​អនុ​វត្ត​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កម្ម​វិ​ធី​ចំ​នួន​១៤ ​គិត​ជា​សម​តុល្យ​បំ​ណុល​​សម្រេច​ជាង​២.០០០​ពាន់​លាន​ដុង​ អត្រា​បំ​ណុល​អា​ក្រក់​ថយ​ចុះនៅ​ត្រឹម​០,៦៩​%។ ផ្តើម​ពី​”សន្ទូច​” ទុន​បុល​គោល​ន​យោ​បាយ​ បាន​ជះ​ឥទ្ធិ​ពល​យ៉ាង​ស​កម្ម​ដល់​ការ​បង្ក​”ដង​ថ្លឹង​” ជួយ​ដល់​​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួសា​រ និង​អ្នក​បុល​ទុន​ឈាន​ឡើង​ បើក​ទូ​លាយ​​ទ្រង់​ទ្រាយ​ផ​លិត​កម្ម​ បាន​ប្រ​កៀក​ជិត​រាល់​គោល​ន​យោ​​បាយ​វិ​និ​យោគ​ទាក់​ទាញ​ទុន​។ ព្រម​ជា​មួយ​នោះ​ បង្ក​ភាព​ងាយ​ ស្រួល​ជូន​អ្នក​ផ​លិត​ច​ង​សម្ព័ន្ធ​ជា​មួយ​នឹង​អា​ជីវ​កម្ម​ បង្ក​បង្កើត​​ បាន​តំ​បន់​ផ​លិត​កម្ម​ទំ​និញ​ប្រ​កប​ដោយ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ ប្រ​មូល​ផ្ដុំ​ និង​កាត់​បន្ថយ​ការ​បង់​ខាត​ក្រោយ​ពី​ប្រ​មូល​ផល​។ល។ ​

យោង​តាម​ធនា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​សង្គម​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ រយៈ​ពេល​ជិត​១៦​ឆ្នាំ​កន្លង​ ប្រ​ភព​ទុន​អនុ​គ្រោះ បាន​ជួយ​គ្រួ​សារ​​​ក្រី​ក្រ​ និង​មុខ​សញ្ញាគោ​លន​យោ​បាយ​ជាង​៤៥២​លើក​នាក់​លើ ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​បាន​បុល​ទុន​ មាន​ជាង​៥៤​ពាន់​គ្រួ​សារ​ ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ​ ទាក់​ទាញ​បង្កើត​ការ​ងារ​ធ្វើ​ថ្មី​ជូន​ពល​ករ​​ជាង​៧៣​ពាន់​លើក​នាក់​ ពល​ករ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ងារ​នៅ​ក្រៅ​ប្រ​ទេស​​ជិត​១.០០០​នាក់​ សិស្សា​នុ​សិស្ស​ និស្សិត​ មាន​ស្ថាន​ភាព​ក្រ​លំ​​បាក​ជាង​២០​ពាន់​នាក់​បាន​បុល​ទុន​រៀន​សូត្រ​ ឧបត្ថម្ភ​កសាង​​សំ​ណង់​ទឹក​ស្អាត​និង​អ​នា​ម័យ​ជាង​៥១​ពាន់​សំណ​ង់​ ឧបត្ថម្ភ​ កសាង​ផ្ទះ​ជូន​អ្នក​ក្រ​ជិត​ ៣០.០០០​ខ្នង​។ល។

កសិករ​ថាច់​លិន​ ពង្រីក​ហ្វូង​គោផ្តើ​ម​ពី​ប្រ​ភព​ទុន​បុល​ពី​គោល​ន​យោ​បាយ​។​

* អ​ភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ​

ឆ្នាំ​២០១៧​ គ្រួ​សារ​ក​សិ​ករ​ថាច់​ចួន​ នៅភូ​មិ​ចុង​ផ្នោ​ទី​៣​ ឃុំ​ហ្វា​តឹង​ ស្រុកកូ​វ​កែ​ បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​បុល​ទុន​១០០​លាន​ដុង​ (រយៈ​ ពេល​មធ្យម)​ សម្រាប់​កែ​ប្រែ​ចម្ការ​​ដាំ​​​ថ្មី​ ឈើ​ហូប​ផ្លែ០,៥​ហិក​តា។​ ចំ​នួន​ទឹក​ប្រាក់​ខាង​លើ​ គ្រួ​សារ​លោក​ថាច់​ចួន​បាន​​បង្វែរ​ផ្ទៃ​ដី​ផ​លិត​ស្រូវ​មិន​សូវ​បាន​ផល​មក​ដាំ​ក្រូច​ថ្លុង​ជិត​១៥០​​ដើម​ និង​ដូង​ខ្ទិះ​ជាង​១០០​ដើម​។ លោក​ថាច់​ចួន​ ឲ្យ​ដឹង​៖ “ប្រ​ភព​​ទុន​បុល​បាន​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​ជូន​ក​សិ​ករ​ មិន​រា​រែក​ក្នុង​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ផ​លិត​កម្ម​ លើក​កម្ពស់​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​​ខាង​តម្លៃ​សេដ្ឋ​កិច្ច​នៃ​ពូជ​ដំ​ណាំ ​ពូជ​សត្វ​ចិញ្ចឹម​។ ប្រ​សិន​បើ​ មិន​អាច​បុល​ទុន​ឬខ្វះ​ទុន​ រួ​ច​ផ​លិត​ត្រឹម​តែ​ស្រូវ​មួយ​មុខ​ គឺ​ក​សិ​ករ​មិន​អាច​ណា​ពង្រីក​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​បាន​ឡើយ​”។ បើ​តាម​ដឹង​ លោក​ថាច់​ចួន​​ មាន​ដីផ​លិត​​កម្ម​ជាង​១,៥​ហិក​តា។​ ផ្តើម​ពី​ផ្ទៃ​ដី​ផ​លិត​ស្រូវ​មិន​សូវ​បាន​ផល​កាល​ពី​មុន​​ជា​សន្សឹម​ៗ គ្រួ​សារ​គាត់​បាន​បង្វែរ​ផ្ទៃ​ដី​ទាំង​អស់​មក​ដាំ​ដូង​ខ្ទិះ​និង​ក្រូច​ថ្លុ​​ង​ បច្ចុប្បន្ន គ្រួ​សារ​គាត់​រក​បាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​ពី​១៨​ដល់​២០​លាន ​ដុង​រៀង​រាល់​ខែ​។

ក​សិ​ករ​ថាច់​លិន​ នៅ​ភូមិ​កោះ​ស្វាយ​ ឃុំ​ត្រឿង​ថ ​ស្រុក​​​កូវ​ង៉ាង​ បុល​ទុន​បាន​៣០​លាន​ដុង​អំ​ពី​មូល​និ​ធិ​ឧបត្ថម្ភ​ក​សិ​ករ​ ដើម្បី​ចិញ្ចឹម​គោ។​ លោក​ថាច់​លិន​ ឲ្យ​ដឹង​៖ “ឆ្នាំ​២០១៦ ខ្ញុំ​​បុល​ទុន​៣០​លាន​ដុង​ និង​គ្រួ​សារ​ផ្សំថែ​ម​៧​លាន​ដុង​ ទិញ​បាន​គោ​មេ​២​ក្បាល​។ រយៈ​ពេល​ជិត​៣​ឆ្នាំ​ គោ​កើត​កូន​បាន​​២​ក្បាល។​ ព្រម​​ជា​មួយ​នោះ​ គ្រួ​សារ​ខ្ញុំ​បន្ត​ការ​វិ​និ​យោគ​ពង្រីក​ ហ្វូង​គោ​មេ​ និង​រក្សា​លំ​នឹង​ហ្វូង​គោ​ចិញ្ចឹម​ពី​៥​ដល់​៧​ក្បាល​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​។​ ផ្តើម​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ភ្លឺ​ស្រែ​សម្រាប់​ដាំ​ស្មៅ គួប​ផ្សំ​នឹង​ចំ​បើង​ផលិត​ស្រូវ​ជាង​២,៥​ហិក​តា ​ទើប​ខ្ញុំ​ម្ចាស់​ការ​បាន​ប្រ​ភព​ចំ​ណី​ឲ្យ​ហ្វូង​គោ​។​ល។ ក្រោយ​ពី​ទូ​ទាត់​ចំ​ណូល​ ចំ​ណាយ​រួច​ រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ គ្រួ​សារ​ខ្ញុំ​រក​បាន​ចំ​ណូល​ពី​៤៥​ដល់៥០​លាន​ដុង​ផ្តើម​ពី​ចិញ្ចឹម​គោ​មេ”​។

បង​ស្រី​គឹម​ធី​វ៉ាន់​ឌី​ ប្រ​ធាន​ស​មា​គម​ក​សិ​ករ​ឃុំ​ត្រឿង​ថ​ ស្រុក​​កូវ​ង៉ាង​ ឲ្យ​ដឹង​៖ “សព្វ​ថ្ងៃ​ទូ​ទាំង​ឃុំ​មាន​ស​មា​ជិក​ស​មា​គម​ក​សិ​ករ​​ជាង​៦០០​នាក់​បាន​កៀក​ជិត​ប្រ​ភព​ទុន​ សម​តុល្យ​បំ​ណុល​ស​រុប​​សម្រេច​ជាង​១៣​ពាន់​លាន​ដុង​។ ស​មា​ជិក​ដែល​បុល​ទុន​សំ​ខាន់​ គឺ​វិ​និ​យោគ​ទៅ​លើ​ការ​ចិញ្ចឹម​គោ​និង​ផ​លិត​ស្រូវ​ ដាំ​ដំ​ណាំ។​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ ផ្តើម​ពី​ប្រ​ភព​ទុន​បុល​ពី​គោល​ន​យោ​បាយ​ បាន​​ជួយ​១៥​គ្រួ​សារ​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ។​ ការ​ឧបត្ថម្ភ​ទុន​ ផ្តើម​ពី​​មូល​និ​ធិ​ឧបត្ថម្ភ​ក​សិ​ករ​ ជា​មូល​ដ្ឋាន​ឆ្លើយ​តប​នឹង​តម្រូវ​ការ​ខាង​​ដើម​ទុន​របស់​ស​មា​ជិក​ស​មា​គម​ក​សិ​ករ​ ផ្តើម​ពី​នោះ ជំ​រុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុ​វត្ត​វិ​ទ្យា​សាស្រ្ត–​បច្ចេក​ទេស​ បច្ចេក​វិ​ទ្យា​ថ្មី​ក្នុង​ ផ​លិត​កម្ម​ បង្កើត​ចេញ​ផ​លិត​ផល​ជា​ច្រើន​ ប្រ​កប​ដោយ​គុណ​ភាព​និង​មាន​សមត្ថ​ភាព​ប្រ​ជែង​លើ​ទី​ផ្សារ​”​៕

សើុងមាល័យ-ធី

​​ ​

 

ចែករំលែកអត្ថបទ