16/10/2018 - 10:35

ត្រា​វិញ លើក​សរ​សើរ​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាពក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច

គណៈ​​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ ទើប​រៀប​ចំ​សន្និ​បាត​លើក​សរ​សើរ​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ឆ្នាំ​២០១៦​-២០១៧។

 ​ ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ ជូន​បណ្ណ​សរ​សើរ​ដល់​ព្រះ​ឧបជ្ឈាយ៍ ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណនិង​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ

​ភាពក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​។

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព មាន​តួ​នា​ទី​យ៉ាង​សំ​ខាន់​ក្នុង​ការ​អភិ​រក្ស​និង​ពង្រីក​អត្ត​សញ្ញាណ​វប្ប​ធម៌​ជន​ជាតិ​ ស​កម្ម​ចូល​រួម​រាល់​ចលនា​ស​កម្ម​ភាព​បដិវត្តន៍​នៅ​ភូមិ​ភាគ​។ ទន្ទឹម​នឹង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវ​គោល​ការណ៍​  គោល​មា​គ៌ា​របស់​បក្ស គោល​ន​យោ​បាយ​ ក្រឹត្យ​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​ដល់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​នៅ​ទាំង​រួម​ចំ​ណែក​យ៉ាង​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ពង្រីក​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​របស់​ខេត្ត​ទៀត​ផង​។

ដើម្បី​ពង្រីក​តួ​នា​ទី​នោះ  ដំ​ណាក់​កាល​២០១៨​-២០២០ គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​មន្ទីរ​ ផ្នែក និង​ភូមិ​ភាគ​នា​នា អនុ​វត្ត​ល្អ​ការ​ជ្រើស​រើស​ ទ​ទួល​ស្គាល់​និង​អនុ​វត្ត​ល្អ​នូវ​គោល​ន​យោ​បាយ​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​។ បង្ក​លក្ខណៈ​ដើម្បី​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ចូល​រួម​ក្នុង​ស​កម្ម​ភាព​ត្រួត​ពិ​និត្យ​ឃ្លាំ​មើល​ការ​ចាត់​តាំង​នូវ​កម្ម​វិធី​គោល​ន​យោ​បាយ​ដែល​បាន​វិ​និ​យោគ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​។

ស្រប​ក្នុង​ឱ​កាស​នេះ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​ជូន​បណ្ណ​សរ​សើរ​ចំ​នួន​២៥​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត និង​លិ​ខិត​សរ​សើរ​ចំ​នួន​៧៥ របស់​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​ដល់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ឆ្នាំ ២០១៦​-២០១៧​៕

សឺន​ម៉ា​ល័យ​-វិ​មាន

 

 

ចែករំលែកអត្ថបទ