លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​សភា​ លោក​ស្រី​ង្វៀន​ធីគីមង៉ឹន ថ្លែង​ការ​ណ៍​បើ​ក​សម័យ​ប្រ​ជុំ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

រដ្ឋ​សភា​ធ្វើ​ការ​ពិ​និត្យ​ សម្រេច​លើ​បញ្ហា​សំ​ខាន់​ៗ​ជា​ច្រើន​

រដ្ឋ​សភា​ធ្វើ​ការ​ពិ​និត្យ​ សម្រេច​លើ​បញ្ហា​សំ​ខាន់​ៗ​ជា​ច្រើន​ 

ធ្វើសមទិន 28-10-2019

ព្រឹក​ថ្ងៃ​២​១​ ខែ​តុលា​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ពីប្រ​ធាន​រដ្ឋ​សភា​ លោក​ស្រី​ង្វៀន​ធីគីមង៉ឹន រដ្ឋ​សភា​នីតិ​កាល​ XIV នៃ​សា​ធា​រណរដ្ឋ​សង្គម​និយម​វៀត​ណាម បើ​ក​សម័យ​ប្រ​ជុំ​ពេញ​អង្គ​លើ​កទី​៨​ នៅ​អគារ​រដ្ឋ​សភា​ រដ្ឋ​ធានី​ហាណូយ​ ។​

Tag: ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​សភា​ លោក​ស្រី​ង្វៀន​ធីគីមង៉ឹន ថ្លែង​ការ​ណ៍​បើ​ក​សម័យ​ប្រ​ជុំ​