លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ប្រ​ជា​ជន​មក​ពិ​និត្យ​ជំ​ងឺ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​អាង​យ៉ាង

ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​អាង​យ៉ាង 

ធ្វើសមទិន 16-08-2016

ប្រ​ព័ន្ធ​សុ​ខា​ភិ​បាល​នៅ​ឃុំ​ សង្កាត់ ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​ចំ​នួន​១៨​នៅ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​ អាង​យ៉ាង​កំ​ពុង​សកម្ម​ភាព​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព ដោយ​បាន​គួប​ផ្សំ​ ជា​មួយ​ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិ​បាល​យោ​ធា និង​ប្រ​ជា​ជន​ព្រម​ទាំង​សហ​ការី ពេទ្យ​យោ​ធា​ និង​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​តាម​ប៉ុស្តិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​រួម​ចំ​ណែក​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ និង​ទទួល​អ្នក​ជំ​ងឺ​ពី​កម្ពុ​ជា​ឆ្លង​មក​អាង​យ៉ាង​ពិ​និត្យ​ព្យា​បាល​។

Tag: លោក​ឃីតណែត

ខ្នះ​ខ្នែង​អស់​ពី​ចិត្ត​ជា​មួយ​នឹង​អ្នក​ជំ​ងឺ

ខ្នះ​ខ្នែង​អស់​ពី​ចិត្ត​ជា​មួយ​នឹង​អ្នក​ជំ​ងឺ 

ធ្វើសមទិន 26-02-2019

ជា​មួយ​នឹង​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ច្បាម​អា​ជីព​ ក្រោយ​ពី​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​​ គ្រូពេទ្យ​ង្វៀន​វ៉ាន់​​ហ៊ីប បាន​វិល​ត្រ​ឡប់​មក​កាន់​ភូមិ​ស្រុក​ បំ​ពេញ​ការ​ងារ​នៅ​ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិ​បាល​ឃុំ​សា​ភៀង​ (សព្វ​ថ្ងៃ​ជា​មន្ទីរ​ពហុ​ព្យា​បាល​ឃុំសា​ភៀង​) ស្រុក​ឡុង​មី ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​។ រយៈ​ពេល​២៨​ឆ្នាំ​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​របរ​ពេទ្យ​ គ្រូ​ពេទ្យ​ង្វៀន​​វ៉ាន់​ហ៊ីប​ តែង​ប្រឹង​​ប្រែង​​អស់​ពី​ចិត្ត​ធ្វើ​ការ​ពិ​និត្យ​ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ និង​ខ្នះ​ខ្នែង​ជួយ​ដល់​ មិត្ត​រួម​អា​ជីព​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​អ្នក​ណា​ក៏​គោ​រព​​រាប់​អាន​។

Tag: គ្រូ​ពេទ្យ​ង្វៀន​វ៉ាន់​ហ៊ីប ​​