26/02/2024 - 16:45

បេក្ខ​ជន​ ៥៣០ អង្គ​និង​រូប​ប្រ​ឡង​សញ្ញា​បត្រ​ពុទ្ធិក​មធ្យម​សិក្សា​បឋម​ភូមិ​និង​ទុតិយ​ភូមិ​

ពិធី​ជួប​ជុំ​បេក្ខ​សមណ​សិស្ស​និង​សិស្ស​មុន​ចូល​បន្ទប់​ប្រ​ឡង។​

សមា​គម​ព្រះ​សង្ឃ​សាមគ្គី​ស្នេហា​ជាតិ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ទើប​រៀប​ចំ​សម័យ​ប្រ​ឡង​សញ្ញា​បត្រ​ពុទ្ធិក​មធ្យម​សិក្សា​បឋម​ភូមិ​និង​ទុតិយ​ភូមិ​ ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០២៣​-២០២៤ នៅ​វត្ត​ពោធិ​ព្រឹក្ស​ថ្កូវ​ ឃុំ​គីម​សើុង ស្រុក​ថ្កូវ​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ។​ មាន​បេក្ខ​សមណ​សិស្ស​និង​សិស្ស​ចូល​រួម​ប្រ​ឡង ៥៣០ អង្គ​និង​រូប​ ក្នុង​នោះ​ ពុទ្ធិក​មធ្យម​សិក្សា​បឋម​ភូមិ​មាន​ ៣៤២ អង្គ​និង​រូប​ និង​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយ​ភូមិ​ ១៨៨ អង្គ​និង​រូប។​ លទ្ធ​ផល​ប្រ​ឡង​សញ្ញា​បត្រ​ថ្នាក់​ពុទ្ធិក​មធ្យម​សិក្សា​បឋម​ភូមិ​ជាប់​ ៩៣,៩% និង​ថ្នាក់​ពុទ្ធិក​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយ​ភូមិ​ជាប់​ ៩៥,៧%៕​

                              ដំ​ណឹង​ រូប​៖ ទីទុយ

ចែករំលែកអត្ថបទ