26/01/2021 - 10:37

លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ពិនិត្យ​និង​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​

រយៈ​ពេល​កន្លង​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ តែង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិនិ​យោគ​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​មនុស្ស​ និង​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​ដល់​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​បាន​ឆ្លើយ​តប​នូវ​តម្រូវ​ការ​ពិនិត្យ​និង​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​កាន់​តែបាន​ល្អ​ប្រ​សើរ​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​ ។​

 មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​សុក​ត្រាំង​ បាន​បំ​ពាក់​សម្ភារៈ​បរិក្ខារ​ពេទ្យ​ទំ​នើប​ ៗ​ ដើម្បី​បម្រើ​ការ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​។​

តាមប្រ​សាសន៍ ​វេជ្ជ​បណ្ឌិតត្រឹង​វ៉ាន់​ខាយ នា​យក​រងមន្ទីរ​សុខា​ភិបាល​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បច្ចុប្បន្ន​ ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​ខេត្ត​ បាន​បង្កើត​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​ មន្ទីរ​ពេទ្យ​ឯក​ទេស​ផ្នែក​សម្ភព និង​កុមារ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ទីស្នាក់​ការ​ថ្មី ​។​ មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​ខេត្ត​បាន​បង្កើន​កម្រិត​ ជាមន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​កម្រិត​ I បាន​បំ​ពាក់​សម្ភារៈបរិក្ខារ​ពេទ្យ​ទំ​នើប​ៗ​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល​ពេទ្យ​តែង​ខ្នះ​ខ្នែង​ យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​និង​សាម​គ្គី​ក្នុង​ការ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​។​ មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​ថ្នាក់​ស្រុក​ និង​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សុខា​ភិបាល​នៅ​តាម​ស្រុក​ បាន​រួម​បញ្ចូល​តាម​ទម្រង់​នៃ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សុខា​ភិបាល​ ដោយ​មាន​មុខ​ងារ​ចំ​នួន​ ២ គឺពិនិត្យ​ព្យា​បាល​និង​បង្ការ​ជំ​ងឺ​ ។​ បច្ចុប្បន្ន​ នៅ​តាម​ឃុំ​ សង្កាត់​ទាំង​អស់​ សុទ្ធ​តែ​មាន​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ និង​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ដោយ​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ មាន​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ ៩៧/១០៩ មាន​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​។​

រយៈ​ពេល​ ៥ ឆ្នាំ​កន្លង​ ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ មាន​ភាព​ជឿន​លឿន​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​។​ នៅ​តាម​មូល​ដ្ឋាន​ ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ ស្មារ​តី​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ និង​អា​កប្បកិរិយា​បម្រើ​ការ​ងារ​របស់​កម្មា​ភិបាល​ពេទ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​យ៉ាង​ប្រ​ចក្ស ។​ អត្រា​ប្រ​ជា​ជន​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​សេវា​សុខា​ភិបាល​កាន់​តែខ្ពស់​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ ​។​ តួយ៉ាង​ដូច​ មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​សុក​ត្រាំង​ មាន​កង​ជួរ​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​មាន​ឯក​ទេស​ខ្ពស់​ និង​បាន​បំ​ពាក់​សម្ភារៈ​ បរិក្ខារ​ពេទ្យ​ទំ​នើប​ៗ​ បង្ក​បាន​នូវ​ទំ​នុក​ចិត្ត​សម្រាប់​អ្នក​ជំ​ងឺ ​។​ លោក​ថាច់​ម៉ូន មក​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​នៅមន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​សុក​ត្រាំង​ ឱ្យ​ដឹង ​៖ “ខ្ញុំ​មាន​ជំ​ងឺ​ពក​ក គ្រូ​ពេទ្យ​បាន​ពិនិត្យ​ពិគ្រោះ​ជំ​ងឺ​យ៉ាង​ហ្មត់​ចត់​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ខ្ញុំ​សម្រេច​ចិត្ត​វះ​កាត់​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​នេះ ​។​ ពេល​ចុះ​ពី​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ទៅ​ផ្ទះ​ ខ្ញុំ​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែ​នាំ​របស់​គ្រូ​ពេទ្យ​ ហេតុ​នោះ​សុខ​ភាព​បាន​ធម្ម​តា​ ។​ ថ្ងៃ​នេះ​ ខ្ញុំ​មក​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ គ្រូ​ពេទ្យ​និយាយ​ថា​ មុខ​របួស​ជា​សះ​ស្បើយ ខ្ញុំ​មាន​សេច​ក្តី​ត្រេក​អរ​យ៉ាង​ខ្លាំង​” ។​

វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ត្រឹង​វ៉ាន់​ខាយ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ទន្ទឹម​នឹង​វិនិ​យោ​គមូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​ និង​បំ​ពាក់​បរិក្ខារ​ពេទ្យ​ រយៈ​ពេល ៥ ឆ្នាំ​កន្លង​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​បញ្ជូន​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ចំ​នួន​ ៣១៦ នា​ក់ ទៅ​បណ្ដុះ​បណ្តាល​កម្រិត​អនុបណ្ឌិត​ បណ្ឌិត​ផ្នែក​ឯក​ទេស I និង​ផ្នែក​ឯក​ទេស II នៅ​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រ​ទេស​។​ ហេតុ​នោះ​ ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​ខេត្ត​មាន​កង​ជួរ​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​គ្រប់​គ្រាន់​ ធានា​ការ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ រួម​ចំ​ណែ​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ការ​ងារ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ និង​បង្ក​បានទំ​នុក​ចិត្ត​ពី​សំ​ណាក់​អ្នក​ជំ​ងឺ​ពេល​មក​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​” ៕​

                                       យ្វីអា​ញ់-វិមាន

ចែករំលែកអត្ថបទ