27/04/2020 - 14:50

ខិត​ខំ​ពុះ​ពារបង្រៀន​ល្អ​ រៀន​ល្អ​

សាលា​អនុ​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​មីស្វៀង​ ស្រុក​មីស្វៀង​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ គឺ​ជាសាលា​ដែល​បង្រៀន​ល្អ​ រៀន​ល្អ​របស់​ស្រុក​។​ ក្រោយ​ពីរយៈ​ពេល​២​០ឆ្នាំ​បង្កើត​ដល់​ឆ្នាំ​២​០១​៩​ សាលា​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជាសាលា​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​។​

សាលា​ត្រូវ​បាន​ផ្នែក​អប់​រំវិនិ​យោ​គកសាង​យ៉ាង​សម​រម្យ​។​

  សិស្ស​សាលា​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​រៀន​សូត្រ​។​

សាលាអនុ​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​មីស្វៀង​ មាន​សិស្ស​ជាង​២​៦​០នាក់​ ចាប់​ពីថ្នាក់​ទី៦​-៩​។​ ប្អូន​ៗ​ភាគ​ច្រើន​តែង​ហូប​ចុក ស្នាក់​នៅ​ប្រ​ជុំ​ជីវភាព​ក្នុង​សាលា​ បាន​ទទួល​អា​ហា​រូប​ករណ៍​តាម​របប​គោល​នយោ​បាយ​របស់​រដ្ឋ​។​ ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មក​នេះ​ សាលា​ត្រូវ​បាន​ផ្នែក​អប់​រំខេត្ត​វិនិ​យោ​គមូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​ បំ​ពាក់​បរិក្ខារ​បង្ហាត់​បង្រៀន​គ្រប់​សព្វ​ ឯក​ងជួរ​គ្រូ​បង្រៀន​ត្រូវ​បាន​បំ​ប៉ន​់វិជ្ជា​ជីវៈ​ បង្កើន​កម្រិត​មុខ​ជំនាញ​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​គុណ​ភាព​បង្ហាត់​បង្រៀន​កាន់​តែសម្រេច​ប្រ​សិ​ទ្ធភាព​ខ្ពស់​។​ ប្អូន​ត្រេវវុឌ្ឍី​ សិស្ស​ថ្នាក់​ទី៩​A១​ ឱ្យ​ដឹង​៖  “ជីវភាព​គ្រួ​សារ​ប្អូន​ក្រលំ​បាក​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ ពេល​បាន​ចូល​រៀន​នៅ​សាលា​នេះ​ បាន​លោក​គ្រូ​ អ្នក​គ្រូ​ស្រឡាញ់​រាប់​អា​ន។​ ពិសេស​ គឺ​ការ​រៀន​សូត្រ​មិន​បាច់​បង់​ប្រាក់​សាលា​ នៅ​ទាំង​បាន​ទទួល​របប​គោល​នយោ​បាយ​ រៀន​ពូកែ​ន​ឹងបាន​ទទួល​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ទៀត​ផង​។​ ក្រៅ​ពីនេះ​ សាលាផ្តល់​សម្លៀក​បំ​ពាក់​ សៀវ​ភៅ​សរ​សេរ​ សៀវ​ភៅ​ពុម្ព​សម្រាប់​រៀន​ ដូច្នេះ​ប្អូន​ស្ងប់​អា​រម្ម​ណ៍រៀន​ សូត្រ​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​លទ្ធ​ផល​ល្អ​”។​

បច្ចុ​ប្បន្ន​ គ្រូ​បង្រៀន​របស់​សាលា​មាន​កម្រិត​វិជ្ជា​មុខ​ជំនាញ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ទាំង​១​០០%  ហេតុ​នោះ​ គុណ​ភាព​បង្ហាត់​បង្រៀន​របស់​សាលា​ត្រូវ​បាន​កើន​ឡើង​ជាលំ​ដាប់​។​ រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ សាលា​តែង​មាន​សិស្ស​សម្រេច​និទ្ទេស​ពូកែ​ គ្រាន់​បើ​ជាង​ ៧​០% ដទៃ​ពីនោះ ​គឺ​មធ្យម​ភាគ​ អត់​មាន​សិស្ស​ខ្សោយ​នោះ​ទេ។​ ជាពិសេស​ អត្រា​សិស្ស​ឡើង​ថ្នាក់​តែង​សម្រេច​១​០០%។​ អ្នក​គ្រូ​ឡឹម​ថាញ់គ្វី  ឱ្យ​ដឹង​៖  “សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​មិន​សូវ​ស្ទាត់​ភាសា​វៀត​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ក្នុង​ពេល​បង្ហាត់​បង្រៀន​ គ្រូ​បង្រៀន​ម្នាក់​ៗ​ តែង​មាន​វិធី​សាស្រ្ត​បង្រៀន​ផ្សេង​ៗ​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ត្រូវ​ពន្យល់​ហ្មត់​ចត់​និង​មាន​រូប​ភាព​បញ្ជា​ក់​បន្ថែម​ (យោង​ទៅ​តាម​មេរៀន​នីមួយ​ៗ​)  ដើម្បី​ជួយ​ប្អូន​ៗ​ងាយ​ស្រួល​ទទួល​យក​ចំ​ណេះ​ដឹង​។​ ក្រៅ​ពីបង្រៀន​ចំ​ណេះ​ដឹង​ទូទៅ​ គ្រូ​បង្រៀន​ថែម​ទាំង​បង្រៀន​ដល់​ប្អូន​ៗ​ពីរបៀប​សុជីវធម៌​ និង​ការ​រស់​នៅ​ក្នុង​បរិស្ថាន​នៃ​សាលា​អន្តេ​វា​សិក​ទៀត​ផង​”។​

 លោក​គ្រូ​លីហ្វាង​ថុង នាយ​ក​សាលា​អនុ​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​មីស្វៀង​ ឱ្យ​ដឹង​៖  “សិស្ស​ស្ទើរ​តែទាំង​អស់​តែង​បាន​ជម្រើស​ពីតំ​បន់​លំ​បាក​ ពិសេស​របស់​ស្រុក​មីស្វៀង​និង​ត្រឹង​ដេ។​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​កម្រិត​វិជ្ជា​របស់​ប្អូន​ៗ​មិន​ស្មើ​គ្នា​។​ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ​ ចាប់​ពីដើម​ឆ្នាំ​សិក្សា​ សាលា​តែង​សហការ​យ៉ាង​ជិត​ដិតជាមួយ​អា​ណាព្យ​ាបាល​សិស្ស​ ដើម្បី​ជួយ​អប់​រំទូន្មាន ប្រៀន​ប្រ​ដៅ​កូន​ចៅ​អនុ​វត្ត​ល្អ​បទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​សាលា​។​ ម៉ោង​រៀន​ក្នុង​ពេល​យប់​ សាលា​ចាត់​គ្រូ​បង្រៀន​ប្រ​ចាំ​ការ​ដើម្បី​ធានា​សុវត្ថិ​ភាព​ដល់​ប្អូន​ៗ​រៀន​សូត្រ​បាន​ល្អ​។​ អា​ស្រ័យ​ការ​អស់​ពីចិត្ត​ ស្រឡាញ់​អា​ជីព​របស់​លោក​គ្រូ​អ្នក​គ្រូ​ក្នុង​ការ​បង្ហាត់​បង្រៀន​ និង​ការ​ខិត​ខំ​រៀន​សូត្រ​របស់​សិស្ស​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​គុណ​ភាព​អប់​រំរបស់​សាលា​កាន់​តែបាន​កើន​ឡើង​ពីមួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​”៕

យ្វីអា​ញ់-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ