02/03/2020 - 15:04

ជូន​វិញ្ញា​បនបត្រ​ភាសា​ខ្មែរ​ថ្នាក់​ជាតិ​ដល់​កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ បុគ្គ​លិក​ប្រ​មាណ​៧​២​៧​នាក់​

(សុក​ត្រាំង​) -មជ្ឈមណ្ឌល​បំ​ប៉ន​វប្បធម៌​ និង​បង្ហាត់​ប្រឡង​ភាសា​ខ្មែរ​ សមាគម​ជំរុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​ជូន​វិញ្ញា​បនបត្រ​ភាសា​ខ្មែរ​ថ្នាក់​ជាតិ​ដល់​កម្មា​ភិបាល​  អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ និង​បុគ្គ​លិក​ចំ​នួន​៧​២​៧​នាក់​ ដែល​កំ​ពុង​បម្រើ​ការ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ និង​ខេត្ត​នានា​ជិត​ខាង​។​ ដូច្នេះ​ សិក្ខា​កាម​បាន​ប្រ​ឡង​ជា​ប់១​០​០​%  ក្នុង​នោះ​ សិក្ខា​កាម​សម្រេច​និទ្ទេស​គ្រាន់​បើ​និង​ពូកែ​៩​២​% ដទៃ​ពីនោះ​គឺ​មធ្យម​។​ 

គណៈ​កម្ម​ការ​ផ្តល់​ជូន​វិញ្ញា​បនបត្រ​ភាសា​ខ្មែរ​ថ្នាក់​ជាតិ​ដល់​សិក្ខា​កាម​។​

ឆ្នាំ​កន្លង​ មជ្ឈមណ្ឌល​ក៏​បាន​រៀប​ចំ​បើក​វគ្គ​សិក្សា​ បំ​ប៉ន​ភាសា​ខ្មែរ​បាន​៦​ថ្នាក់​ ជូន​កម្មា​ភិបាល​  អ្នក​រដ្ឋ​ការ​  បុគ្គ​លិក​ប្រ​មាណ​៤​០​០​នាក់​ ដែល​កំ​ពុង​បម្រើ​ការ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ និង​ខេត្ត​នានា​ដូច​៖ បាក​លីវ​ ហូវយ៉ាង​ អាង​យ៉ាង​ និង​ខេត្ត​ដុង​ថាប។​ល។​ រាល់​ឯក​សារ​ដែល​បង្ហាត់​បង្រៀន​អនុវត្ត​តាមក្របខ័ណ្ណ​កម្ម​វិធី​​របស់​ក្រសួង​អប់​រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តាល ឯក​សារ​ត្រូវ​បាន​មន្ទីរ​មហា​ផ្ទៃ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ចង​ក្រង​និង​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ រួម​មាន​៖ កម្រង​សៀវ​ភៅ​ភាសា​ខ្មែរ​ សៀវ​ភៅ​វាក្យ​ស័ព្ទ​ភាសា​ខ្មែរ សៀវ​ភៅ​សន្ទនា​ភាសា​ខ្មែរ​  សៀវ​ភៅ​គម្រោង​កម្ម​វិធី​បង្ហាត់​បង្រៀន​ភាសា​ខ្មែរ​ សម្រាប់​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​គរុកោ​សល្យ​សុក​ត្រាំង​ និង​ឯកសារ​ឧត្តាន​កម្ម​ភាសា​ខ្មែរ​។​ល។​ 

រយៈ​ពេល​សិក្សា​៦​ខែ​ ដោយ​មាន​ពេល​រៀន​៤​៥​០​ម៉ោង​  (រៀន​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍និង​អា​ទិត្យ​) មជ្ឈមណ្ឌល​ក៏​បាន​សហកា​រជា​មួយ​មន្ទីរ​អប់​រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តាលខេត្ត​សុក​ត្រាំង រៀប​ចំ​ប្រ​ឡង​និង​ជូន​វិញ្ញា​បនបត្រ​ភាសា​ខ្មែរ​ថ្នាក់​ជាតិ​៕ 

                                                             លីធាន​-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ