10/02/2020 - 14:41

បេក្ខ​សម​ណសិស្ស​និង​សិស្ស​ប្រ​ឡង​ជាប់៩​៩​,០​៦%

ទិដ្ឋ​ភាព​មណ្ឌល​ប្រ​ឡង​វត្ត​ពិសី​វរារាម។​ 

(ត្រាវិ​ញ) -សមាគម​ព្រះ​សង្ឃ​សាមគ្គី​ស្នេហា​ជាតិ​ខេត្ត​ត្រាវិញ ទើប​ចាត់​តាំង​ពិធី​ប្រ​ឡង​យក​សញ្ញា​បត្រ​ពុទ្ធិ​កសិក្សា​បឋម​ភូមិ​-ទុតិយភូមិ​ ឆ្នាំ​សិក្សា​២​០​១​៩​-២​០​២​០​ នៅ​មណ្ឌល​ប្រ​ឡង​វត្ត​ពិសី​វរារាម (ពិសី​) ឃុំ​ភឿង​ថាញ់ ​ស្រុក​កាង​ឡុង​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ។​ មាន​បេក្ខ​សិស្ស​ចូល​រួម​ប្រ​ឡង​៤៤៧​ អង្គ​និង​រូប​ ក្នុង​នោះ​ ថ្នាក់​ពុទ្ធិ​កសិក្សា​បឋម​ភូមិ​មាន​៣​២​២​ អង្គ​និង​រូប​ ថ្នាក់​ពុទ្ធិ​កសិក្សា​ទុតិយភូមិ​មាន​១​២​៥​ អង្គ​និង​រូប​។​ លទ្ធ​ផល​ប្រ​ឡង​ទាំង​២​កម្រិត​ គឺ​ជា​ប់ ៩​៩​,០​៦​%៕

សឺនម៉ា​ល័យ​- ថា​ច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ