ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

18/11/2019 - 15:57

"តភ្ជាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ផលិត​ផល​ផ្ដើម​អា​ជីព​ក្នុង​សង្វាក់​តម្លៃ​កសិកម្ម​"

នោះ​ជា​ប្រ​ធាន​បទ​នៃ​កិច្ច​ពិភាក្សា​ ដែល​សមា​គម​សហពន្ធ​នារី​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​រៀប​ចំ​ឡើង​ ដើម្បី​ឧប​ត្ថម្ភ​ដល់​ស្រ្តីអា​ជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច​និង​មធ្យម​ ស្ត្រី​អ្នក​ធ្វើ​ជំនួញ​ ស្រ្តីមាន​បំ​ណង​ផ្ដើម​អា​ជីព​ កសាង​បរិស្ថាន​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ផលិត​ធ្វើ​អា​ជីវកម្ម​ ពង្រីក​ទី​ផ្សា​រ ប្រើ​ប្រាស់​ផលិត​ផល​។​ អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​ មាន​សម​មិត្ត​ ឌោធីធូថា​វ អនុ​ប្រ​ធាន​សមា​គម​សហពន្ធ​នារី​វៀត​ណាមមជ្ឈិម​។​

 អ្នក​តំ​ណាង​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​។​

ក្នុង​ឱកាស​ពិភាក្សា​ អ្នក​តំ​ណាង​ចូល​រួម​បា​ន​ស្ដាប់​ពីបទ​ពិសោ​ធ​ន៍​បង្កើត​អា​ជីព​របស់​នារី​សុក​ត្រាំង​ មាន​ដូច​៖ ផ្តើ​មអា​ជីព​ពីផ្លែ​ទៀ​បបា​រាំង​នៅ​ទី​រួម​ខេត្ត​ង៉ាណាំ ផ្តើ​មអា​ជីព​ពីងៀតក្របី​នៅ​ស្រុក​ថា​ញ់ទ្រី ផ្ដើម​អា​ជីព​ពីលក់​ផ្លៃ​ទន្លាប់​និង​ផ្គត់​ផ្គង់​ពូជ​នៅ​ស្រុក​ចូវ​ថា​ញ់។​ល។​ កិច្ច​ពិភាក្សា​នៅ​ទាំង​បា​ន​ពិគ្រោះ​អំ​ពី​ការ​ផ្ដល់​ជូន​ព័ត៌​មាន​ ដោះ​ដូរ​ពីការ​តភ្ជាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ផលិត​ផលផ្ដើម​អា​ជីព​ក្នុង​សង្វាក់​តម្លៃ​កសិផល ដូច​ជា​៖ ការ​ណែនាំ​ពីរបៀប​ដាំ​ដុះ​ ផលិត​ផល​សុវត្ថិ​ភាព​ ការ​វេច​ខ្ចប់​ ថង់វេច​ខ្ចប់​ និង​ផ្សា​យ​ពាណិ​ជ្ជកម្ម​ ឧទ្ទេស​នាម​ ពង្រីក​ទី​ផ្សា​រប្រើ​ប្រាស់​ជា​ដើម​៕

                         យ្វីអា​ញ់-វិ​មាន

ចែករំលែកអត្ថបទ