14/10/2019 - 16:37

សុក​ត្រាំង​៖

ជូន​អា​ហារ​ូបករណ៍​១​២​៥​.០​០​០​ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​ សង្វាត​រៀន​សូត្រ​

នៅ​ស្រុក​កេសាច់ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​  សម្ព័ន្ធ​ឧស្សា​ហកម្ម​-ទូរ​គមនា​គមន៍​យោ​ធា​បាន​រៀប​ចំ​បូក​សរុប​៥​ឆ្នាំ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វីធី “ព្រោះ​តែ​ប្អូន​សង្វាត​រៀន​សូត្រ​” និង​បាន​ជូន​អា​ហារ​ូបករណ៍​៩​០​ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​ក្នុង​មួយ​ចំ​ណែក​តម្លៃ​១​លាន​ដុង​។​

អង្គ​ភាព​ផ្តល់​ជូន​កង់​ដល់​ប្អូន​ៗ​កុមារ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ សង្វាត​រៀន​សូត្រ​នៅ​ស្រុក​កេសាច់។​

រយៈ​ពេល​៥​ឆ្នាំ​កន្លង​ អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​ “ព្រោះ​តែ​ប្អូន​សង្វាត​រៀន​សូត្រ​” សម័្ពន្ធ​ឧស្សា​ហកម្ម​-ទូរ​គមនា​គមន៍​យោ​ធា​ បាន​ជូន​អា​ហារ​ូបករណ៍​១​២​៥​.០​០​០​ចំ​ណែក​ដល់​ប្អូន​ៗ​ក្រី​ក្រ​សង្វាត​រៀន​សូត្រ​ក្នុង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​  គិត​ជា​តម្លៃ​ទឹក​ប្រាក់​សរុប​ប្រ​ហែល​១​២​៥​ពាន់​លាន​ដុង​។​ ដោយ​ឡែក​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ រហូត​មក​ទល់​ពេល​នេះ​ អង្គ​ភាព​យោ​ធា​ក៏​បាន​ជូន​អា​ហារ​ូបករណ៍​២​.៥​១​០​ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​សង្វាត​រៀន​សូត្រ​ គិត​ជា​តម្លៃ​ទឹក​ប្រាក់​ប្រ​មាណ​២​,៥​១​ពាន់​លាន​ដុង​ផង​ដែរ​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​  សម្ព័ន្ធ​ឧស្សា​ហកម្ម​-ទូរ​គមនា​គមន៍​យោ​ធា​ ថែ​ម​ទាំង​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​សកម្ម​ភាព​ដែល​មាន​អត្ថ​ន័យ​ជា​ក់​ស្តែ​ងជា​ច្រើន​ ដូច​៖ កម្ម​វិ​ធី​វះជំងឺ​បេះ​ដូង​មនុស្ស​ធម៌​ “បេះ​ដូង​ជូន​ប្អូន​” ពិធី​វះកាត់​ស្នា​ម​ញញឹម​ ផ្តល់​ជូន​គោ​ញី​២​៤​.០​០​០​ក្បាល​ ដល់​គ្រួ​សារ​ជន​រួម​ជា​តិ​ក្រី​ក្រ​នៅ​ព្រំ​ដែន​សង់​ផ្ទះ​ឧប​ការ​គុណ​ ជូន​បញ្ជី​ប្រិត​សំ​ចៃ​ អំ​ណោយ​ដល់​ជន​រួម​ជា​តិ​ក្រី​ក្រ​ កង​ទ័ព​គ្រូ​បង្រៀន​មាន​ជីវ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ នៅ​តំ​បន់​ដាច់​ស្រយាល​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​ និង​កោះ​ សមុទ្រ​។​ល។​៕      

                                                                                          យ្វីអា​ញ់-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ