10/06/2019 - 17:02

សា​លា​រៀន​ជា​ច្រើន​រៀប​ចំពិ​ធី​បិទ​វគ្គ​សិក្សា

(សុក​ត្រាំង​)-សប្តាហ៍​កន្លង​ សា​លា​រៀន​ជា​ច្រើន​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្តសុក​ត្រាំង​ បាន​​រៀប​ចំ​ពិ​ធី​បិទ​វគ្គ​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨​- ២០១៩​។

លោក​គ្រូ​ថាច់​សុង​ នា​យក​វិ​ទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ហ្វិញ​កឿង​ ជូនលិ​ខិត​សរ​សើរ​ដល់​សិស្ស​សម្រេច​និទ្ទេស​ពូ​កែ​។

តាម​រយៈ​នោះ ​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨​-២០១៩ វិ​ទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ហ្វិញ​កឿង​ ត្រូវ​បាន​វាយ​តម្លៃ​ថា​មាន​គុណ​ភាព​បង្រៀន​សម្រេច​លទ្ធ​ផល​ខ្ពស់​បំ​ផុត​។ ទូ​ទាំង​សា​លា​មាន​សិស្ស​​៩៩,៥​%សម្រេច​និទ្ទេស​ពីមធ្យម​ឡើង​ទៅ​ ក្នុង​នោះ សិស្ស​សម្រេច​និទ្ទេស​គ្រាន់​បើ​ ពូ​កែ​ស្រូប​​អត្រា​ជាង​៧៣%​។ តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​គ្រូ​ថាច់​សុង​ នា​យក​វិ​ទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​​ហ្វិញ​កឿង​ យោង​តាម​លទ្ធ​ផល​នេះ ​ស​ឲ្យ​ឃើញ​ថា ភាព​សុក្រឹត​អំ​ពី​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​ បរិ​ក្ខារ​    និង​កម្រិត​វិជ្ជា​ជីវៈ​គ្រូ​បង្រៀន​កាន់​តែ​បាន​លើក​កម្ពស់​   ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​បង្រៀន​និង​រៀន    ​កា​ន់​តែ​ល្អ​ប្រ​សើរ​។

 ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨​-២០១៩​ សា​លា​មធ្យម​សិក្សា​បំ​ពេញ​វិជ្ជា​បា​លី​ណាម​បូ មាន​សម​ណ​សិស្ស​ចំ​នួន​២៣១​អង្គ​ ចាប់​ពី​ថ្នាក់​ទី​៦​ដល់​ថ្នាក់​ទី​១២​។ លទ្ធ​ផល​ឆ្នាំ​សិក្សា​កន្លង​ ទូ​ទាំង​សា​លា​​មាន​សិស្ស​សម្រេច​និទ្ទេស​គ្រាន់​បើ​ ពូ​កែ​៥៣,៧%​ សម្រេច​និទ្ទេស​មធ្យម​៤០,៧%​។ សម​ណ​សិស្ស​​បានទទួល​ស្គាល់​បញ្ចប់​កម្រិត​អនុ​វិ​ទ្យា​ល័យ​១០០​% និង​សម​ណ​សិស្ស​គ្រប់​លក្ខណៈ​ប្រ​ឡង​​បញ្ចប់​កម្រិត​វិ​ទ្យា​ល័យ​ជាតិ​១០០​%។ ពិ​សេស សម​ណសិស្ស​របស់​សា​លា​ប្រ​ឡង​ជាប់​សញ្ញា​​ប័ត្រ​ភា​សា​ខ្មែរ​ថ្នាក់​ទី​៩​ ថ្នាក់​ទី១២​ និង​កម្រិត​មធ្យម​សិក្សា​បា​លី​សម្រេច​១០០​%៕​

                                                                                             យ្វី​អាញ​-មុ​នី

 

ចែករំលែកអត្ថបទ