02/10/2018 - 10:05

មន្ទីរ​ពេទ្យ​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ​ឱ​សថ​សាស្រ្ត​ក្រុង​ហូជី​មិញ រៀប​ចំ​ពិ​និត្យ ស្កេន​រក​ជំ​ងឺ​សរ​សៃ​ឈាម​បេះ​ដូង​ ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ

ក្រុម​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​នៃ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សរ​សៃ​ឈាម​បេះ​ដូង​-មន្ទីរ​ពេទ្យ​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ ឱ​សថ​សាស្រ្ត​ក្រុង​ហូ​ជី​មិញ​ បាន​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​សម្ភព​កុ​មារ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​និង​សា​ខា​ស​មា​គម​គាំ​ពារអ្នក​ជំ​ងឺក្រី​ក្រ​​ (តឹម​ហ្វា) ក្រុង​ហូ​ជីមិញ​ រៀប​ចំ​ពិ​និត្យ​ព្យា​បាល​ធ្វើ​ការ​ស្កេន​រក​ជំ​ងឺ​សរ​សៃឈាម​បេះ​ដូង​ដោយឥត​គិត​ថ្លៃ​ដល់អ្នក​មុខ​អ្នក​ការ សាសនា កុមារ និង អ្នក​ជំ​ងឺ​ដែល​មាន​ស្ថាន​​ភាព​ក្រ​លំ​បាក​នៅ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​។

ប្អូន​ៗ​កុ​មារ​មក​ចុះ​ឈ្មោះ​ពិ​និត្យ​ជំ​ងឺ​។

ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ អ្នក​ជំ​ងឺ​ជិត​២០០​នាក់ មាន​សញ្ញា​ជំ​ងឺ​សរ​សៃ​ឈាម​បេះ​ដូង​​ឬ​ក៏ កើត​ជំ​ងឺ​សរ​សៃ​ឈាម​បេះ​ដូង ត្រូវ​បាន​ក្រុម​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ពិ​និត្យ​ព្យា​បាល​ ឆ្លុះ​អេ​កូ​វាស់​សម្ពាធ​ឈាម​ ស្ទង់​ចង្វាក់​បេះ​ដូង​ និង​ផ្តល់​បទ​ពិ​គ្រោះ​ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​សុខ​ភាព​; ក្នុ​ចំ​ណោម​អ្នក​ជំ​ងឺ​ទាំ​ង​នេះ​ មាន​កុ​មារ​ចំ​នួន​៧០​នាក់ ចាប់​តាំង​ពី​ទា​រក​រហូត​ដល់​កុ​មារ​អា​យុ​១៦​ឆ្នាំ សុទ្ធ​តែ​មាន​ជីវ​ភាព​គ្រួ​សារ​ក្រ​លំ​បាក​ ត្រូវ​បាន​ពិ​និត្យ​និង​ផ្តល់​បទ​ពិ​គ្រោះ​ ដើម្បី​រក​ឃើញ​ជំ​ងឺ​និង​ព្យា​បាល​បាន​​ទាន់​ពេល​។ ក្នុង​ដំ​ណាក់​កាល​ពិ​និត្យ​ធ្វើ​​ការស្កេន​​រក​ជំ​ងឺ ប្រ​សិន​បើ​រក​ឃើញ​ជំ​ងឺ​ និង​មាន​វេជ្ជ​បញ្ជា​ធ្វើ​ការ​វះ​កាត់​​ឬ​ក៏​មាន​ការ​អន្ត​រា​គមន៍​ពី​ក្រុម​វេជ្ជ​បណ្ឌិត  ដូច្នេះ​អ្នក​ជំ​ងឺ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ សរ​សៃ​ឈាម​បេះ​ដូងនៃ​មន្ទី​រ​ពេទ្យ​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ​ឱ​សថ​សាស្រ្ត​ក្រុង​ហូ​ជី​មិញ​ ដើម្បី​​តាម​ដាន​ពិ​និត្យ​ព្យា​បាល​៕    

                           សឺន​ម៉ា​ល័យ​-​លី​សៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
ក្រុម​វេជ្ជ​បណ្ឌិត