03/01/2018 - 13:46

ម​ហាសន្និបាត​កី​ឡា​អប់​រំ​កាយ​ក្រុង​កឹង​ធើ​លើក​ទី VIII

ជូនរង្វាន់​វិញ្ញា​សា​បាល់​ទាត់ មេ​ដាយ​មាស​ មេដាយ​ប្រាក់ មេ​ដាយ​សំ​រឹទ្ធ តាម​លំ ​
ដាប់លំដោយដល់ក្រុមបាល់ទាត់ស្រុកកើ-ដ ថោកណូកនិងថើយឡាយ។

មហា​សន្និ​បាត​កី​ឡា​អប់​រំ​កាយ​ក្រុង​កឹង​ធើ​លើក​​​​ទីVIII ឆ្នាំ​២០១៧ បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​។ លទ្ធ​ផល​ក្រុម​កី​ឡា​ស្រុក​ផុង​ដៀង ជាប់​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​លេខ​១ក្នុង​ចំ​ណោម​ក្រុម​ដែល​ចូល​រួម​ដោយ​ទទួល​បាន​មេ​ដាយ​មាស​៦៤​គ្រឿង មេ​ដាយ​ប្រាក់​៤៣​គ្រឿង មេ​ដាយ​​សំ​រឹទ្ធ​២៣​គ្រឿង​។ ក្រុម​កី​ឡា​ខណ្ឌ​និញ​កេវ​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​២  ទទួល​បាន​មេ​ដាយ​មាស៤៨​គ្រឿង​។ ក្រុម​កី​ឡា​ខណ្ឌ​កៃ​រាំុ​ងជាប់​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​លេខ​៣​ដោយ​ទទួល​បាន​មេ​ដាយ​មាស​៤៣​គ្រឿង​៕

                                     ថាញ់​ភូ-​មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ