06/11/2017 - 16:27

បុណ្យ​កឋិន​ទាន

កន្លង​ហើយ នៅ​វត្ត​ខ្មែរ​ភូមិ​វប្ប​ធម៌-ទេសចរណ៍​បណ្ដា​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម (ដុង​ម៉ូ សេីុង​តី ហា​ណូយ​) បាន​ប្រា​រព្ធ​នូវ​កម្ម​វិ​ធី​បុណ្យ​ក​ឋិន​ទាន​នេះ​ជា​ពិ​ធី​បុណ្យ​មួយ​យ៉ាង​សំ​ខាន់​របស់​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាស​នា​មាន​មក​តាំង​ពី​ស​ម័យ​ពុទ្ធ​កាល ហេតុ​នេះ​ពិ​ធី​បុណ្យ​តែង​ប្រា​រព្ធ​ឡើង​យ៉ាង​ម​ហោ​ឡា​រិក។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ ជា​រូប​ភាព​មួយ​ចំ​នួន​នៃ​កម្ម​វិ​ធី​បុណ្យ​៖

 ពុទ្ធ​ប​រិ​ស័ទ​ធ្វើ​កិច្ច​វេរ​អង្គ​ក​ឋិន​។

 ពុទ្ធ​ប​រិ​ស័ទ​ប្រា​រព្ធ​ដង្ហែ​អង្គ​កឋិន​ទាន​ប្រ​ទក្សិណ​ព្រះ​វិ​ហារ​។

 

                                                                           ផាម​ហឿង​-ទី​ទុយ​

ចែករំលែកអត្ថបទ