17/03/2015 - 16:44

ជំនួបមុខកម្មាភិបាលសមាគមនារីនគរបាលក្រុងកឹងធើ

ស្រប​ក្នុង​ឱ​កាស​អនុស្សាវ​រីយ៍១​០​៥​ឆ្នាំ ទិ​វា​សិទ្ធិ​នា​រី​អន្តរ​ជាតិ (៨/៣/​១៩១០-៨​/៣/​២០១៥) និង​១៩៧៥​ឆ្នាំ ​ការ​ក្រោក​ឡើង​ត​ស៊ូ​ហាយ​បា​ត្រឹង សមា​គម​នា​រី​នៃ​នគរ​បាល​ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​រៀប​ចំ​ពិ​ធី​ជួប​ជុំ​កម្មា​ភិ​បាល​ ឆ្លង​កាត់​ដំ​ណាក់​កាល​នី​មួយ​ៗ​។

 បណ្ដុំសមាគមនារីសន្តិសុខប្រជាជន ជូនអំណោយដល់ កម្មាភិបាលសមាគមចូលនិវត្តន៍ ។ 

  

នៅក្នុងឱកាសជំនួបមុខតំណាងទាំងឡាយ បានវាយតម្លៃឡើងវិញនូវ ការងាររបស់សមាគមក្នុងរយៈកាលកន្លង និងស្ងើចសរសើរចំពោះសមូ ហភាព៥ បុគ្គល២០រូបជាគំរូឆ្នើមក្នុងការចលនប្រឡងប្រណាំងស្នេហា ជាតិនិងក្នុងការអនុវត្តន៍ភារកិច្ច សមាគមក្នុងដំណាក់កាល២០១០-២ ០១៥; ៤ឆ្នាំអនុវត្តបទ បញ្ជាលេខ០៣-CT/TW របស់ការិយាល័យនយោ បាយ ស្ដីពីបន្តការជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាការរៀនសូត្រ និងធ្វើតាមគំរូសីល ធម៌ហូជីមិញ និង៥ឆ្នាំអនុវត្តការចលនា "កសាងគ្រួសារគ្មាន៥ ស្អាត៣" ។

​​ ក្នុងឱកាសនេះ បណ្ដុំសមាគមនារីមូលដ្ឋាននានាបានចាត់ចែងទៅគោ រពអ៊ំហូនៅបូជនីយដ្ឋានអ៊ំហូ ក្នុង​បរិវេណសួនច្បារនៃទីស្នាក់ការនគរ បាលក្រុង ទៅសួរ​សុខទុក្ខ និងជូនអំណោយចំពោះអ្នកម្ដាយវៀតណាម វីរភាព កម្មាភិបាលសមាគមឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនីមួយៗ ៕

យ័ញធីវាចា - ពេជ្រសឿន

 

ចែករំលែកអត្ថបទ