17/06/2024 - 17:15

ផ្តុំ​កម្លាំង​ធ្វើ​ល្អ​ការ​ងារ​កសាង​បក្ស​ក្នុង​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​

យោង​តាម​គណៈ​អចិ​ន្ត្រៃ​យ៍នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ រយៈ​ពេល​កន្លង​ អង្គ​ភាព​បាន​ម្ចាស់​ការ​ធ្វើ​សេនា​ធិការ​ជូន​គណ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ខេត្ត​ និង​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ ស្តីពី​គោ​លការណ៍​ និង​វិធាន​ការ​ដឹក​នាំ ភារ​កិច្ច​កសាង​គ្រប់​គ្រង​ ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​; អនុវត្ត​ល្អ​នូវ​កិច្ច​ការ​បរ​ទេស​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​។​ តែង​ដឹក​នាំ ចង្អុល​ការ​អនុវត្ត​ល្អ​នូវ​ការ​ងារ​អប់រំ​នយោ​បាយ​ តម្រង់​ទិស​សតិ​អា​រម្មណ៍ គ្រប់​គ្រង​អនុវត្ត​វិន័យ​ ច្បាប់​ និង​ធានា​សុវត្ថិ​ភាព​នៅ​អង្គ​ភាព។​ សមមិត្ត​ ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្នុង​គណៈ​អចិ​ន្ត្រៃយ៍​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​បាន​ចូល​រួម​ប្រ​ជុំ​ដោយ​ផ្ទាល់​ និង​ចង្អុល​ការ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​និង​អង្គ​ការ​ចាត់​តាំង​បក្ស។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ចង្អុល​ការ​បាន​ទាន់​ពេល​ ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​លំ​បាក​និង​ឆ្លើយ​បំ​ភ្លឺ​រាល់​ការ​ជំ​ពាក់​ជំ​ពិន​ចាប់​ពី​មូល​ដ្ឋាន។​

 ​ សមមិត្ត​ ឡេហុង​ហ្វាង​ មាន​ប្រ​សាសន៍​ចង្អុល​ការ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​។

មាន​ប្រ​សាសន៍​ចង្អុការ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ សម​មិត្ត​ ឡេ​ហុង​ហ្វាង​ សមា​ជិក​គណៈ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​មជ្ឈិម​បក្ស​ លេខា​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ វាយ​តម្លៃ​ខ្ពស់​ចំ​ពោះ​លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ភារ​កិច្ច​ នយោ​បាយ​របស់​គណៈ​អចិ​ន្ត្រៃយ៍​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ ដែល​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដឹក​នាំ​និង​ចង្អុល​ការ​សម្រេច​បាន​ពេល​កន្លង។​ សមមិត្ត​ បាន​សំ​ណូម​ពរ​ គណៈ​អចិ​ន្ត្រៃយ៍​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​ យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដឹក​នាំ​និង​ធ្វើ​ល្អ​ការ​ងារ​កសាង​បក្ស​ អនុវត្ត​ម៉ឺង​ម៉ាត់ មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេចក្តី​សន្និ​ដ្ឋាន​នៃ​សន្និ​បាត​មជ្ឈិម​លើក​ទី៤ (នីតិ​កាល​ XIII) ស្តីពី​ពង្រឹង​ការ​កសាង​ និង​កែ​ទម្រង់​បក្ស​ ផ្សារ​ភ្ជាប់​នឹង​ជំ​រុញ​ការ​រៀន​សូត្រ​និង​ធ្វើ​តាម​ឧត្តម​គតិ​ សីល​ធម៌​ ឥរិយា​បថ​ហូជី​មិញ​ និង​គំរូ​សីល​ធម៌​របស់​លោក​ប្រ​ធាន​ តូង​ឌឹក​ថាំង។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ដឹក​នាំ ចង្អុល​ការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​និង​ច្រក​ទ្វារ​ព្រំ​ដែន​យ៉ាង​ម៉ឺង​ម៉ាត់ មិន​ទុក​ឱ្យ​កើត​មាន​ចំ​ណុច​ក្តៅ​; រក្សា​បន្ត​ និង​អនុវត្ត​យ៉ាង​ម៉ឺង​ម៉ាត់របប​ប្រ​ចាំ​ការ​ត្រៀម​ប្រ​យុទ្ធ​ជា​ដើម៕​

       ប្រ​ភព​៖ គេហទំ​ព័រ​អេឡិច​ត្រូនិក​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ - បកប្រែ៖ ត្រឹង​រ៉ូន

ចែករំលែកអត្ថបទ