27/05/2024 - 16:38

បង្កើន​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​ក្នុង​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​និង​យុវ​ជន​

សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ សហ​ការ​ជា​មួយ​គណៈ​ ផ្នែក​ដែល​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវ​កម្ម​វិធី​ សកម្ម​ភាព​ជាច្រើន​ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​ដល់​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ និង​យុវ​ជន​ អំ​ពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​គ្រឿង​ញៀន​ ជា​សន្សឹម​ៗ​ទប់​ស្កាត់​និង​បង្រ្កាប​បាប​គ្រោះ​គ្រឿង​ញៀន។​

នគរ​បាល​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​ដល់​សមាជិក​
សម្ព័ន្ធយុវជននៅវិទ្យាល័យវ៉ូវឌិញឡេវ។

បង​ស្រី​ ឡេ​មិញ​ធឺ​ លេខា​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ឱ្យ​ដឹង៖ “ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​នេះ​ ស្ថាន​ភាព​បាប​គ្រោះ​គ្រឿង​ញៀន​ក្នុង​យុវ​ជន​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​មាន​ភាព​ស្មុគ​ស្មាញ។ល។​ ហេតុ​នោះ​ សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ បាន​អនុវត្ត​វិធាន​ការ​ជា​ច្រើន​ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ឱ្យ​នូវ​កម្រិត​ទាប​បំ​ផុត​ករណី​សមា​ជិក​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ញៀន​គ្រឿង​ញៀន។​ ចាប់​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​ ដំ​ណើរ​ការ​ឃោ​សនា​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​យ៉ាង​ទូលំ​ទូលាយ​ដល់​កម្មា​ភិបាល​ សមា​ជិក​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ និង​យុវ​ជន​ក្នុង​ទូទាំង​ស្រុក។​ ក្នុង​នោះ​ ប្រ​មូល​ផ្តុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​; បទ​បញ្ជា​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​បក្ស​ គោល​នយោ​បាយ​ ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​; កម្ម​វិធី​ សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​បក្ខ​ភាគ​ខេត្ត​ អំ​ពី​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​ និង​បាប​គ្រោះ​សង្គម។​ សកម្ម​ភាព​ឃោ​សនា​ ត្រូវ​បាន​ចាត់​តាំង​ផ្គួប​បញ្ចូល​ជា​មួយ​នឹង​សកម្ម​ភាព​របស់​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ សមាគម​ក្រុម​នា​ឱកាស​ពិធី​បុណ្យ​ទាន​ ឬ​ក្នុង​ឱកាស​ចំ​ណុច​កំ​ពូល​ ដូច​ជា​៖ បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​វៀត​ណាម ខែ​យុវ​ជន​ យុទ្ធ​នា​ការ​យុវ​ជន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​រដូវ​វិស្សម​កាល​ និង​ខែ​ចំ​ណុច​កំ​ពូល​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​ជា​ដើម។​

អនុសេនីយ៍​ឯក​ គឹម​ថាញ​យ៉ាន លេខា​សាខា​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​នគរ​បាល​ស្រុក​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​ដល់​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​នៅ​វិទ្យា​ល័យ​វ៉ូវឌិញ​ឡេវ។​

អនុវត្ត​ផែន​ការ​ខាង​លើ​ ចាប់​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​មក​ មូល​ដ្ឋាន​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​នា​នា​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ បាន​ផ្គួប​បញ្ចូល​ការ​ឃោ​សនា​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ និង​អប់រំ​ច្បាប់​បាន​៣៥​លើក​ បង្កើត​ជា​ទម្លាប់ ​“រស់​នៅ​និង​ធ្វើ​ការ​តាម​រដ្ឋ​ធម្ម​នុញ្ញ​និង​ច្បាប់​” ដោយ​មាន​សមា​ជិក​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន ​៣.០៧៦ លើក​នាក់​ចូល​រួម។​ សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ស្រុក​នៅ​ទាំង​សហ​ការ​ជា​មួយ​នគរ​បាល​ស្រុក​ និង​គណៈ​នា​យក​វិទ្យា​ល័យ​វ៉ូវ​ឌិញ​ឡេវ រៀប​ចំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ច្បាប់​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​បាប​គ្រោះ​សង្គម​អំ​ពី​គ្រឿង​ញៀន​ដល់​សមាជិក​យុវ​ជន​ ៦៥០​ នាក់។​

បង​ថាច់​ង៉ុក​សារី លេខា​សាខា​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ភូមិ​ក្នក ឃុំ​សុងឡុក​ ឱ្យ​ដឹង៖ “រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ស្រុក​តែង​រៀប​ចំ​បើក​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ បំ​ណិន​វិជ្ជា​ជីវៈ​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ សមា​គម​ និង​ក្រុម​ផ្គួប​បញ្ចូល​ជា​មួយ​នឹង​ខ្លឹម​សារ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​ រក​ស៊ី​ផ្លូវ​ភេទ​ HIV/AIDS។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​ការ​ប្រ​ជុំ​ជា​ប្រ​ចាំ​ សាខា​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​តែង​ផ្គួប​បញ្ចូល​ការ​ឃោស​នា​ និង​អប់រំ​សមាជិក​យុវ​ជន​សកម្ម​ចលនា​សាច់​ញាតិ​ ក្នុង​គ្រួ​សារ​និង​ប្រ​ជា​ជន​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​មិន​ប្រើ​ប្រាស់​ ឬ​ស្តុក​ទុក​គ្រឿង​ញៀន។​ រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ សមា​ជិក​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​នៃ​សាខា​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​បាន​ចុះ​កិច្ច​សន្យា​មិន​ប្រ​ព្រឹត្ត​បំ​ពាន​ច្បាប់”។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​បង​ស្រី​មិញ​ធឺ​ ដើម្បី​ការ​ងារ​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​ក្នុង​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​សម្រេច​បាន​លទ្ធ​ផល​ខ្ពស់​ សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ បន្ត​ឃោ​សនា​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ និង​អនុវត្ត​នូវ​ទម្រង់​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​ជាច្រើន​ដល់​មូល​ដ្ឋាន​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​នា​នា​ រួម​ចំ​ណែក​ញុាំង​ឱ្យ​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់​ជា​សន្សឹម​ៗ​ កសាង​បាន​បរិស្ថាន​គ្មាន​គ្រឿង​ញៀន៕​

                                  សើុង​ម៉ាល័យ​-វិមាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ