01/04/2024 - 17:24

សុក​ត្រាំង​

ដំ​ឡើង "ទូ​ឱសថ​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន" ជូន​អ្នក​នេសាទ​តំបន់​ព្រំ​ដែន​សមុទ្រ

កង​នាវា​ចរលេ​ខ​២​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​នៃ​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​សុក​ត្រាំង បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ទម្រង់​ដំ​ឡើង “ទូ​ឱសថ​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន” ជូន​កប៉ាល់​របស់​អ្នក​នេសាទ​នៅ​ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​ត្រឹង​ដេ ស្រុក​ត្រឹង​ដេ។

កម្មា​ភិបាល​កង​នា​វាច​រលេខ​២ កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​សុក​ត្រាំង ដំ​ឡើង​ទូឱសថ​និង​ប្រាប់​របៀប​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​ពេទ្យ​ដល់​អ្នក​នេ​សាទ។

យោង​តាម​នោះ អង្គ​ភាព​បាន​ធ្វើ​ការ​ដំ​ឡើង​ទូឱសថ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ចំ​នួន​១០​ទូ ជូន​ក​ប៉ាល់​របស់​អ្នក​នេសាទ​ចំ​នួន​១០​គ្រឿង ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ចំ​ណុះ​ភូមិ​កាង ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​ត្រឹង​ដេ។ ទូឱសថ​ទាំង​នេះ ក្រោយ​ពី​ដំ​ឡើង​រួច បាន​ផ្គត់​ផ្គង់​ថ្នាំ​ពេទ្យ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​សម្រាប់​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ធម្ម​តា មាន​ដូច៖ ផ្ដា​សាយ ឈឺ​ពោះ​ ក្រ​ពះ សម្ពាធ​ឈាម សន្លាក់​ឆ្អឹង ថ្នាំ​បំ​ប៉ន និង​សំ​ឡី ក្រ​ណាត់​រុំ​របួស ឧបករណ៍​សង្រ្គោះ​បឋម​សម្រាប់​អ្នក​រង​របួស។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ ណែ​នាំ​របៀប​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ និង​បំ​ណិន​មូល​ដ្ឋាន​ មួយ​ចំនួន​ស្ដី​ពី​ការ​ព្យា​បាល សង្រ្គោះ​បឋម​លើ​សមុទ្រ ដើម្បី​អ្នក​នេ​សាទ​អាច​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួន; ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជូន​អ្នក​នេសាទ​ លើកកម្ពស់​ស្មារតី​ ក្ដាប់​ច្បាស់​រាល់​សេចក្ដី​កំ​ណត់​ក្នុង​ការ​ទាញ​យក​ផល​សមុទ្រ រាល់​សេចក្ដី​កំណត់​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង ការ​ពារ​តំបន់​ព្រំ​ដែនសមុទ្រ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ការ​ទាញ​យក​ផល​សមុទ្រ​ខុស​ច្បាប់ IUU៕

                                           លីធាន -បកប្រែ៖ ថាច់ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ