12/09/2023 - 09:39

សុក​ត្រាំង​

ស្ងើច​សរ​សើរ​ជូន​រង្វាន់​ដល់​សមូហ​ភាព​ បុគ្គល​សកម្ម​ក្នុង​ចលនា​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ការ​ពារ​សន្តិ​សុខ​មាតុ​ភូមិ​

គណៈ​ចង្អុល​ការ​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ បាប​គ្រោះ​សង្គម​ និង​បង្កើត​ចលនា​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ការ​ពារ​សន្តិ​សុខ​មាតុ​ភូមិ​ (ហៅ​កាត់​ថា​ គណៈ​ចង្អុល​ការ​) ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​រៀប​ចំ​ “ទិវា​ជួប​ជុំ​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ការ​ពារ​សន្តិ​សុខ​មាតុ​ភូមិ​” ឆ្នាំ​ ២០២៣។​

មាន​សមូហ​ភាព​ បុគ្គល​ជា​ច្រើន​បាន​ទទួល​មេដាយ​អនុស្សាវ​រីយ៍​ ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​ លិខិត​សរ​សើរ​របស់​ក្រសួង​នគរ​បាល​និង​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង។​

បច្ចុប្បន្ន​លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ខេត្ត​មាន​៦៨​ប្រ​ភេទ​ទម្រង់​ “ធានា​សន្តិ​សុខ​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​” ក្នុង​ចលនា​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ការ​ពារ​សន្តិ​សុខ​មា​តុភូមិ​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅ​៦២០​កន្លែង​ ដូច​ជា៖ ទម្រង់​ “ព្រះ​សង្ឃ​ ពុទ្ធ​បរិស័ទ​ចូល​រួម​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​បទ​ល្មើស​ បាប​គ្រោះ​សង្គម​” “បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​បទ​ល្មើស​និង​បាប​គ្រោះ​សង្គម​តាម​រយៈ​បណ្ដាញ​សង្គម​ (Zalo)” “ឧគ្ឃោ​សន​ស័ព្ទ​សន្តិ​សុខ​” “កាមេរ៉ា​សន្តិ​សុខ​ ទម្រង់​ “៥គ្មាន​ ៣មាន​”… ជា​ដើម​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ កម្លាំង​នគរ​បាល​គ្រប់​លំ​ដាប់ថ្នាក់​នៅ​ទាំង​ធ្វើ​ការ​ឃោ​សនា​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បាន​ ៨.០៤០​លើក​ ដោយ​មាន​អ្នក​ចូល​រួម​១៩២.០០០ លើក​នាក់; ឃោសនា​តាម​រយៈ​ឧគ្ឃោ​សន​ស័ព្ទ​ចល័ត​១.៤៧១​លើក​; បង្ហោះ​ចែក​រំលែក​អត្ថ​បទ​ ដំ​ណឹង​ព័ត៌​មាន​បាន​ចំ​នួន​៣.៧៦២​លើក​ បិទ​ប្រ​កាស​លេខ​ទូរ​ស័ព្ទ​ទាន់​ហេតុ​ការណ៍​១០.០០០​ផ្ទាំង​ ចង​ព្យួរ​ប៉ាណូ ផ្ទាំង​រូប​ភាព​ចំ​នួន​១.០០០ ផ្ទាំង​និង​ចែក​ខិត្ត​ប័ណ្ណ​ចំ​នួន​២២.៦០០​សន្លឹក​; មហា​ជន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌​មាន​មាន​តម្លៃ​ជាង​១.០០០​ដំ​ណឹង។ល។​ ជួយ​ឱ្យ​កម្លំាង​នគរ​បាល​សើុប​អង្កេត​ វិនិច្ឆ័យ​ហេតុ​ការណ៍​បាន​ទាន់​ពេល៕​

                                    លីធាន​-មេង​លី

ចែករំលែកអត្ថបទ