05/09/2023 - 16:40

សុក​ត្រាំង ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​២០០​ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស​ក្រីក្រ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​សមុទ្រ

កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​សិស្ស​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​សមុទ្រ។

បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​ បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​សមា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​២០០​ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ “ជំ​រុញ​ដំ​ណើរ​ប្អូន​ទៅ​កាន់​សាលា​” និង​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ដែល​មាន​ជីវ​ភាព​ខ្វះ​ខាត​ ឆ្លង​កាត់​ការ​លំ​បាក​​ រៀន​សូត្រល្អ​នៅ​តំ​បន់​ព្រំដែន​សមុទ្រចំ​ណុះ​ទីរួម​ខេត្ត​វិញ​ចូវ​ ស្រុក​ត្រឹង​ដេ និង​ស្រុក​កូវ​ឡាវ​យុង។ អា​ហា​រូប​ករណ៍​ក្នុង​មួយ​ចំ​ណែក​តម្លៃ​១ លាន​ដុង។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ ថែម​ទាំង​ចលនា​សប្បុ​រស​ជន​ឧបត្ថម្ភ​កង់ សិក្ខូប​ករណ៍​និង​សម្លៀក​បំ​ពាក់៘ ដល់​សិស្ស​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​សមុទ្រ ជួយ​ឱ្យ​ប្អូន​ៗកាន់​តែ​មាន​ស្មារតី​ឈាន​ឡើង​ក្នុង​ការ​រៀន​សូត្រ៕

  លី​ធាន​-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ